Wybory do Sejmu i Senatu RP

Wybory do Sejmu i Senatu RP

Obwieszczenie
 
obwieszczenieWGminy.pdf

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-09-24 13:05:09 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:54:06.
Zarządzenie

Wójta Gminy Rędziny z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych.

 
zarzadzenie WG0050.121.2015.pdf

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-09-24 13:09:05 | Data modyfikacji: 2015-09-24 13:10:09.
Informacja na temat głosowania korespondencyjnego
 
informacja - głosowanie korespondencyjne.pdf

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-10-02 10:39:27 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:53:18.
Zgłoszenie zamiaru głosowania koresp.
 
zgłoszenie głosowania korespondencyjnego.pdf

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-10-02 10:45:50 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:53:25.
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnospr.
 
uprawnienia wyborców niepełnosprawnych.pdf

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-10-02 10:47:18 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:53:33.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 
wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa.pdf

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-10-02 11:01:13 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:53:40.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
 
zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-10-02 11:02:07 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:53:48.
Zarządzenie Wójta Gminy Rędziny w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych
 
zwg0050.128.2015.pdf

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-10-05 15:28:57 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:53:48.
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH
 
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.PDF

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-10-08 11:15:22 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:53:48.

Informacja nt. posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Informujemy, że w dniu 9 października (piątek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędą się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

• g. 15.00: obwodowa komisja nr 1 w Rędzinach, obwodowa komisja nr 2 w Rędzinach, obwodowa komisja nr 3 w Mariance Rędzińskiej
• g. 16.00: obwodowa komisja nr 4 w Rudnikach, obwodowa komisja nr 5 w Kościelcu, obwodowa komisja nr 6 w Koninie

 

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-10-06 14:52:55 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:53:48.
zarządzenie nr 0050.138.2015

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14 października 2015 roku.
w sprawiezmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Koninie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

 
zwg0050.138.2015 .pdf

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-10-16 09:50:14 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:53:48.
zarządzenie nr 0050.139.2015

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14 października 2015 roku.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

 
zwg0050.139 .2015 .pdf

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-10-16 09:52:41 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:53:48.
zarządzenie nr 0050.140.2015

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14 października 2015 roku.
w sprawie powołania przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych

 
zwg0050.140.2015 .PDF

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:49:38 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:53:48.
zarządzenie nr 0050.141.2015

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14 października 2015 roku.
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

 
zwg0050.141.2015 .pdf

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-10-23 09:41:41 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:53:48.

Informacja w sprawie godzin rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych
dla mężów zaufania wyznaczonych przez Komitety Wyborcze
w Wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Informujemy, że obwodowe komisje wyborcze
• Nr 1 w Rędzinach
• Nr 2 w Rędzinach
• Nr 3 w Mariance Rędzińskiej
• Nr 4 w Rudnikach
• Nr 5 w Kościelcu
• Nr 6 w Koninie
powołane do przeprowadzenia głosowania w Wyborach do Sejmu i do Senatu RP na terenie Gminy Rędziny
rozpoczynają pracę w dniu głosowania, tj. w niedzielę 25 października 2015 r. od godziny 6:00

 

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2015-10-23 10:18:57 | Data modyfikacji: 2015-10-06 14:53:48.
Data wprowadzenia: 2015-10-23 10:18:57
Opublikowane przez: Kamil Ślęzak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Wolności 87
42-242 Rędziny
Wójt Gminy
mgr inż. Paweł Militowski
Kontakt:
Tel: (+48 34) 32-79-014
Fax: (+48 34) 32-79-014
e-mail: