Projekty UE

Projekty UE

Przebudowa dróg gminnych ul. Prusa i ul. Herberta
w Rędzinach

TYTUŁ PROJEKTU:
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH – ULIC: Prusa i Herberta w Rędzinach
KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH : 752 657,16
KWOTA REFUNDACJI: 639 758,58
POZIOM DOFINANSOWANIA: 85%
OPIS PROJEKTU:
Przedmiotem projektu jest: przebudowa dróg gminnych – ulica: Prusa i Herberta w Rędzinach. Zakres robót budowlanych ( w ramach pasa drogowego):
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe,
- odwodnienie,
- jezdnia w ulicach: Prusa i Herberta,
- zjazdy na posesję,
- chodnik,
-zagospodarowanie terenu.
W ramach projektu zapewniono nadzór inwestorski oraz promocję.
Jednocześnie w ramach jednej decyzji pozwolenie na budowę oraz kontraktu z wykonawcą, wykonano remont dróg gminnych podporządkowanych do odcinka będącego przedmiotem projektu.

 

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2016-04-05 13:22:06 | Data modyfikacji: 2016-04-05 13:40:34.
Data wprowadzenia: 2016-04-05 13:22:06
Data modyfikacji: 2016-04-05 13:40:34
Opublikowane przez: Kamil Ślęzak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Wolności 87
42-242 Rędziny
Wójt Gminy
mgr inż. Paweł Militowski
Kontakt:
Tel: (+48 34) 32-79-014
Fax: (+48 34) 32-79-014
e-mail: