Wójt Gminy

Wójt Gminy

 

Mgr inż. Paweł Militowski
Wójt Gminy
Telefon: +48 (34) 32-79-014 w. 27
email: wojt@redziny.pl

Wójt Gminy kieruje pracą urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta oraz Sekretarza, kieruje wszelkimi sprawami należącymi do zakresu działania urzędu.

Wójt przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków:
codziennie od godz.9.00 do godz.10.00
w każdy wtorek od godz.8.00 do godz.17.00

Podczas nieobecności Wójta interesantów przyjmują: Sekretarz Gminy lub kierownicy Referatów.

 

Opublikowane przez: Kamil Ślęzak | Data wprowadzenia: 2003-06-27 12:44:02 | Data modyfikacji: 2014-12-05 10:51:19.

Zobacz:
 Oświadczenie majątkowe . 
Data wprowadzenia: 2003-06-27 12:44:02
Data modyfikacji: 2014-12-05 10:51:19
Opublikowane przez: Kamil Ślęzak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul. Wolności 87
42-242 Rędziny
Wójt Gminy
mgr inż. Paweł Militowski
Kontakt:
Tel: (+48 34) 32-79-014
Fax: (+48 34) 32-79-014
e-mail: