Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

XXVII Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020,poz.713) informuję, że w dniu 11 sierpnia 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 15.00 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20A odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego. 4. Składanie interpelacji i zapyt...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 16:16

2. 2020

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz.713) z w o ł u j ę na dzień 11 sierpnia 2020 r. (tj. wtorek) o godz.14.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20 A Porządek posiedzenia : 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032. 2. Sprawy różne.

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 16:07

3. 2020

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713)z w o ł u j ę na dzień 10 sierpnia 2020 r. (tj. poniedziałek ) o godz. 15,00 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny. Porządek posiedzenia : Zaopiniowaniu projektu chwały w sprawie zmiany Uchwały nr 142/XXIV/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia29 kwietnia 2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za u...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 15:56

4. 2020

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) z w o ł u j ę na dzień 11 sierpnia 2020 roku (tj. wtorek) na godz. 16,30 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20 A Porządek posiedzenia: --------------------------- 1. Omówienie skargi Nr 1510.1.2020 na Wójta Gminy Rędziny. 2. Sprawy różne.

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 15:54

5. 2020

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713) z w o ł u j ę na dzień 11 sierpnia 2020 r. (tj. wtorek) o godz. 14.30 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20A Porządek posiedzenia: --------------------------- 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rędziny w roku szkolnym 2020/2021 2. Sprawy różne.

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 15:52

6. Jednostki organizacyjne

Za 2019

Utworzony: 2020-07-22 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 10:51

7. 2020

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 10:40

8. 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej: „Zakup i dostawa miału węglowego dla ZGMiK w Rędzinach w sezonie 2020/2021”

Utworzony: 2020-05-26 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 10:39

9. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Referat organizacyjny, promocji i drogownictwa Sekretarz Gminy – Agnieszka Rydecka e-mail: sekretarz@redziny.pl tel. wew. 115 pok. nr 15 Stanowiska : Stanowisko ds. obsługi rady oraz spraw kadrowych – Longina Gęsiarz e-mail: kadry@redziny.pl tel. wew. 112 pok. nr 12 Stanowisko ds. kancelaryjnych – Gabriela Jastrzębska e-mail: ug@redziny.pl tel. wew. 113 pok. nr 13 Stanowisko ds. drogownictwa – Małgorzata Kościelniak e-mail: drogi@redziny.pl tel. wew. 106 pok. nr 6 Inf...

Utworzony: 2016-10-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 10:13

10. 2020

zarządzenie nr 0050.76.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 09:52

11. Informacja

Informacja

Utworzony: 2020-07-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 10:43

12. 2020

zarządzenie nr 0050.74.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 Iipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 15:00

13. 2020

zarządzenie nr 0050.73.2020

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 14:59

14. 2018

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 08:30

15. 2018

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 08:27

16. 2018

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 08:26

17. 2018

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 08:24

18. 2018

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 08:20

19. 2018

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 08:18

20. 2018

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 08:16