Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2022

Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Utworzony: 2022-12-12 | Zmodyfikowany: 2023-01-26 12:28

2. sesja LVII

Uchwała Nr 345/LVII/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2023 rok

Utworzony: 2023-01-25 | Zmodyfikowany: 2023-01-25 11:37

3. sesja LVII

Uchwała Nr 346/LVII/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2023-2032

Utworzony: 2023-01-25 | Zmodyfikowany: 2023-01-25 11:35

4. 2023

zarządzenie nr 0050.15.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2023 roku

Utworzony: 2023-01-25 | Zmodyfikowany: 2023-01-25 11:27

5. 2023

zarządzenie nr 0050.14.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2023 roku

Utworzony: 2023-01-25 | Zmodyfikowany: 2023-01-25 11:26

6. 2023

zarządzenie nr 0050.15.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2023 roku

Utworzony: 2023-01-25 | Zmodyfikowany: 2023-01-25 11:25

7. 2023

zarządzenie nr 0050.14.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2023 roku

Utworzony: 2023-01-25 | Zmodyfikowany: 2023-01-25 11:24

8. 2023

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.2022.559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 31 stycznia 2023r. (wtorek) o godz.17.30 w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny. Porządek posiedzenia: 1. Omówienie oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych. 2. Podsumowanie pracy kom...

Utworzony: 2023-01-24 | Zmodyfikowany: 2023-01-24 14:15

9. Informacja

Informacja

Utworzony: 2023-01-23 | Zmodyfikowany: 2023-01-23 11:58

10. Informacja

Informacja

Utworzony: 2023-01-23 | Zmodyfikowany: 2023-01-23 11:36

11. 2022

zarządzenie nr 0050.167.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032

Utworzony: 2023-01-23 | Zmodyfikowany: 2023-01-23 11:35

12. 2022

zarządzenie nr 0050.166.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2023-01-23 | Zmodyfikowany: 2023-01-23 11:33

13. 2023

Interpelacja 0003.76.2022

Podmiot wnoszący: Mateusz Kurkowski

Utworzony: 2023-01-16 | Zmodyfikowany: 2023-01-16 14:37

14. 2023

zarządzenie nr 0050.8.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12.01.2023 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2023 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”.

Utworzony: 2023-01-12 | Zmodyfikowany: 2023-01-12 15:40

15. 2023

zarządzenie nr 0050.7.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12.01.2023 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2023 roku w zakresie: „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”

Utworzony: 2023-01-12 | Zmodyfikowany: 2023-01-12 15:39

16. 2023

zarządzenie nr 0050.7.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12.01.2023 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2023 roku w zakresie: „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”

Utworzony: 2023-01-12 | Zmodyfikowany: 2023-01-12 15:37

17. 2023

zarządzenie nr 0050.8.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12.01.2023 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2023 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”.

Utworzony: 2023-01-12 | Zmodyfikowany: 2023-01-12 15:37

18. sesja LVI

Uchwała Nr 342/LVI/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku

Utworzony: 2023-01-12 | Zmodyfikowany: 2023-01-12 14:47

19. sesja LVI

Uchwała Nr 343/LVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny

Utworzony: 2023-01-12 | Zmodyfikowany: 2023-01-12 14:46

20. sesja LVI

Uchwała Nr 344/LVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2057 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Utworzony: 2023-01-12 | Zmodyfikowany: 2023-01-12 14:46