Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Informacja

Informacja

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 08:56

2. 2020

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2020.713) z w o ł u j ę na dzień 02 czerwca 2020 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach ul. Działkowiczów 20A Porządek posiedzenia: --------------------------- 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Puławskiego w Rędzinach wchodzącej w skład Zespołu Sz...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 08:08

3. 2020

Wniosek

Podmiot wnoszący: Marcin Kowalczyk Diana Jarczok Halina Majewska

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 17:26

4. 2020

Wniosek

Podmiot wnoszący: Halina Majewska

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 17:25

5. 2020

Wniosek

Podmiot wnoszący: Halina Majewska

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 17:24

6. 2020

Wniosek

Podmiot wnoszący: Halina Majewska

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 17:22

7. 2020

Petycja

Podmiot wnoszący: smebusinnes.pl Sp. z o.o.

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 16:35

8. 2020

zarządzenie nr 0050.49.2020

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.47.2020 z dnia 29 kwietnia 2020

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 15:47

9. Informacja

Informacja

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 12:55

10. 2020

Ogłoszenie

ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POWSTAŁYCH NA TERENIE GMINY RĘDZINY.

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 10:15

11. 2020

PROJEKT

LISTY OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA ODDANIE LOKALU MIESZKALNEGO W NAJEM SOCJALNY

Utworzony: 2020-05-12 | Zmodyfikowany: 2020-05-12 13:32

12. 2020

KONKURS OFERT

na wykonanie następującej dostawy : Dostawa 20 kpl. sprzętu komputerowego (laptopy) w ramach programu: Oś I : Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 : Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA

Utworzony: 2020-04-23 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 11:59

13. Informacja

UCHWAŁA NR 129/2020

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-11 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 09:31

14. Informacja

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 7 maja 2020 roku

Utworzony: 2020-05-08 | Zmodyfikowany: 2020-05-08 13:01

15. 2020

zarządzenie nr 0050.48.2020

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.47.2020 z dnia 29 kwietnia 2020

Utworzony: 2020-05-08 | Zmodyfikowany: 2020-05-08 09:34

16. sesja XXIV

Uchwała nr 144/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Utworzony: 2020-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-05-06 15:03

17. sesja XXIV

Uchwała nr 143/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Mickiewicza 7 w Rędzinach przekazanych w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach

Utworzony: 2020-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-05-06 15:02

18. sesja XXIV

Uchwała nr 142/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29.04.2020r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Utworzony: 2020-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-05-06 15:00

19. sesja XXIV

Uchwała nr 141/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Utworzony: 2020-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-05-06 14:59

20. sesja XXIV

Uchwała nr 140/XXIV/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny

Utworzony: 2020-05-06 | Zmodyfikowany: 2020-05-06 14:58