Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Rędziny.

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 15:08

2. 2017

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 6.12.2017r.

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 08:51

3. 2017

Ogłoszenie

PKP S.A. Oddział Gospodarowania nieruchomościami w Katowicach zaprasza do rokowań na zbycie

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 08:50

4. 2017

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 08:48

5. 2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy Gminny Zakład komunikacyjny w Rędzinach: Sukcesywne dostawy oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 08:41

6. 2017

Ogłoszenie

„Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego działające na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 4/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do przeprowadzenia postępowania na wybór Operatora Infrastruktury zaprasza do składania ofert na: Usługę dotyczącą eksploatacji, dostarczania (udostępniania) sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz ...

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 08:24

7. 2017

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i geodezji.

Utworzony: 2017-07-10 | Zmodyfikowany: 2017-12-11 08:05

8. 2017

Ogłoszenie

12 grudnia 2017 r. (tj. we wtorek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 15:12

9. 2017

zarządzenie nr 0050.123.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 4 grudnia 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 12:56

10. 2017

Ogłoszenie

Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód

Utworzony: 2017-12-06 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 13:40

11. 2017

zarządzenie nr 0050.129.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Jabłońskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Utworzony: 2017-12-06 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 08:31

12. 2017

zarządzenie nr 0050.126.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku. w sprawie upoważnienia Pani Weroniki Olawińskiej - Klimczak pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji.

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 08:29

13. 2017

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze.

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 16:20

14. 2017

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Urząd Gminy: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć oraz wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej w ramach projektu pn. „Kompetencje przyszłości - rozwój szkół w gminie Rędziny” - 3 części.

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 15:46

15. 2017

zarządzenie nr 0050.128.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku. w sprawie upoważnienia Pani Anity Mirowskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do wydania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 11:41

16. 2017

zarządzenie nr 0050.127.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Weronice Olawińskiej - Klimczak pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji.

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 11:39

17. 2017

zarządzenie nr 0050.125.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Jabłońskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 11:33

18. 2017

zarządzenie nr 0050.124.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Jabłońskiej pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania decyzji w tych sprawach.

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 11:32

19. 2017

Ogłoszenie

12 grudnia 2017 r. (tj. we wtorek) o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach. Porządek posiedzenia: --------------------------- Sprawozdanie z przygotowania budżetu na rok 2018. Sprawdzenie wniosków złożonych do projektu budżetu. Przygotowanie planu pracy na rok 2018. Sprawy różne.

Utworzony: 2017-12-04 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 10:18

20. 2017

zarządzenie nr 0050.122.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 grudnia 2017 roku. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Rędziny za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.

Utworzony: 2017-12-01 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 14:15