Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2019

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 23 października 2019 r. (tj. środa) na godz. 19.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali konferencyjnej nad halą sportową w Rędzinach. Porządek posiedzenia: 1. Zapoznanie się i zaopiniowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy Rędziny. 2. Omówienie składu osobowego i przygotowanie planu kontroli w Szkole Podst...

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 14:57

2. 2019

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 24 października 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 17,00 posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach. Porządek posiedzenia: --------------------------- 1. Zaopiniowanie i przygotowanie stanowiska wraz z uzasadnieniem skargi Nr 1510.9.2019 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy S...

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 14:57

3. 2019

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny Nr 0050.55.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 19 października 2019 r. (sobota) Urząd Gminy Rędziny będzie czynny w godzinach 7.30 -16.30

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 13:09

4. 2019

Ogłoszenie

Prowadzenie konsultacji dla osób uzależnionych i dotkniętych przemocą domową oraz członków ich rodzin z terenu gminy Rędziny

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 13:55

5. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Referat organizacyjny, promocji i drogownictwa Sekretarz Gminy – Agnieszka Rydecka e-mail: sekretarz@redziny.pl tel. wew. 115 pok. nr 15 Stanowiska : Stanowisko ds. obsługi rady oraz spraw kadrowych – Longina Gęsiarz e-mail: kadry@redziny.pl tel. wew. 112 pok. nr 12 Stanowisko ds. kancelaryjnych – Gabriela Jastrzębska e-mail: ug@redziny.pl tel. wew. 113 pok. nr 13 Stanowisko ds. drogownictwa – Cezary Jachymski e-mail: drogi@redziny.pl tel. wew. 106 pok. nr 6 Informaty...

Utworzony: 2016-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 10:28

6. Informacja

Informacja

Utworzony: 2019-10-15 | Zmodyfikowany: 2019-10-15 11:49

7. Informacja

Informacja

Utworzony: 2019-10-14 | Zmodyfikowany: 2019-10-14 11:44

8. Informacje

Informacja

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Rędzinach rozpoczyna pracę w dniu 13 października o godz. 6.00 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Rędzinach rozpoczyna pracę w dniu 13 października o godz. 6.00 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Mariance Rędzińskiej rozpoczyna pracę w dniu 13 października o godz. 6.00 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Rudnikach rozpoczyna pracę w dniu 13 października o godz. 6.00 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Kościelcu rozpoczyna pracę w dniu 13 października o godz. 6.00 Obwodo...

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 11:09

9. 2019

zarządzenie nr 0050.128.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 15:54

10. 2019

zarządzenie nr 0050.127.2019

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 25 września 2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019 rok

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 15:53

11. 2019

zarządzenie nr 0050.121.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 11 września 2019 r. w sprawie upoważnienie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu rządowego programu „Dobry Start”

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 15:50

12. 2019

zarządzenie nr 0050.120.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rędziny

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 15:49

13. 2019

zarządzenie nr 0050.115.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 9 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 15:47

14. 2019

zarządzenie nr 0050.111.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 września 2019r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadania 1. Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności ruchowej sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Kościelec. 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Prostej w Mariance Rędzińskiej 638041 S - etap I.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 15:46

15. 2019

zarządzenie nr 0050.106.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rędziny wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz wykonania planu finansowego zakładów budżetowych za I półrocze 2019

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 15:44

16. 2019

zarządzenie nr 0050.98.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 lipca 2019r w sprawie upoważnienia Pani Anity Mirowskiej - Zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 15:43

17. 2019

zarządzenie nr 0050.97.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 lipca 2019r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rędziny”.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 15:41

18. 2019

zarządzenie nr 0050.95.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10.07.2019r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 15:39

19. 2019

zarządzenie nr 0050.94.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10.07.2019r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 15:38

20. 2019

zarządzenie nr 0050.92.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 8 lipca 2019r. Zmieniające Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Rędziny z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 15:33