Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

Zarządzenie nr 0050.120.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Utworzony: 2018-10-23 | Zmodyfikowany: 2018-10-23 09:56

2. Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018

Sprawozdanie III kwartał 2018

Utworzony: 2018-10-22 | Zmodyfikowany: 2018-10-22 09:32

3. 2018

Informacja

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W RĘDZINACH W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU (SOBOTA) PRACUJE W GODZ. OD 9,00 DO 14,00, W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU (NIEDZIELA) ROZPOCZYNA PRACĘ O GODZINIE 7,00

Utworzony: 2018-10-20 | Zmodyfikowany: 2018-10-20 13:41

4. Informacje

Informacja

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W RĘDZINACH W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU (SOBOTA) PRACUJE W GODZ. OD 9,00 DO 14,00, W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU (NIEDZIELA) ROZPOCZYNA PRACĘ O GODZINIE 7,00

Utworzony: 2018-10-20 | Zmodyfikowany: 2018-10-20 13:40

5. 2018

Informacja

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W RĘDZINACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W RĘDZINACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W RUDNIKACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00 OBWODOWA KOMIS...

Utworzony: 2018-10-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-19 20:41

6. Informacje

Informacja

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W RĘDZINACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W RĘDZINACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W RUDNIKACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00 OBWODOWA KOMI...

Utworzony: 2018-10-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-19 20:40

7. 2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane „Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3 / dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny” Załącznik 12 - pobierz

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-10-19 12:59

8. sesja LVII

Uchwała Nr 55/LVII/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Rędziny

Utworzony: 2018-10-18 | Zmodyfikowany: 2018-10-18 15:09

9. 2018

Ogłoszenie

Wójta Gminy Rędziny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin Konin ponowne wyłożenie.zip

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-18 14:54

10. 2018

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin Konin ponowne wyłożenie.zip

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-18 14:53

11. 2018

ZGMiK - Umorzenie kar administracyjnych

Utworzony: 2018-10-18 | Zmodyfikowany: 2018-10-18 09:04

12. 2018

Ogłoszenie

Świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/ kursów dla nauczycieli

Utworzony: 2018-09-17 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 11:33

13. 2018

Zarządzenie nr 0050.117.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:28

14. 2018

LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994) informuję, że w dniu 18 października 2018 roku /tj. czwartek/ o godz. 800 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wybór sekretarza obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Rędziny 4. Zamknięcie obrad LVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy ...

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 08:01

15. 2018

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 17 października 2018 r. (tj. środa) na godz. 15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny. Porządek posiedzenia : 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Rędziny. 2. Sprawy różne

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 07:58

16. 2018

Zarządzenie nr 0050.112.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26.09.2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Utworzony: 2018-09-28 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 10:04

17. 2018

Zarządzenie nr 0050.113.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 27.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Utworzony: 2018-09-28 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 10:04

18. 2018

Zarządzenie nr 0050.114.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Utworzony: 2018-10-03 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 10:04

19. Informacje

Zarządzenie nr 0050.110.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20.09.2018 r. w sprawie: powołania operatora informatycznej obsługi gminnej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójta w dniu 21 października 2018 r.

Utworzony: 2018-09-28 | Zmodyfikowany: 2018-10-11 15:31

20. Informacje

Zarządzenie nr 0050.111.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 25.09.2018 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójta w dniu 21 października 2018 r.

Utworzony: 2018-09-28 | Zmodyfikowany: 2018-10-11 15:29