Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

LIV sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994) informuję, że w dniu 27 czerwca 2018 roku /tj. środa/ o godz. 1530 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad: I . Część porządkowo -wstępna: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wybór sekretarza obrad. 3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z LII i LIII sesji zostały zgłoszone uwagi. 4. Sprawozdanie Wó...

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 12:38

2. 2018

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę na dzień 26 czerwca 2018 r. (tj.wtorek) na godz. 7.30 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny. Porządek posiedzenia : Zaopiniowanie projektów uchwała w sprawach: 1. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu za 2017 rok 2. Zmiany uchwały Nr 67/XXIX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 ...

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 08:52

3. 2018

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:52

4. sesja LI

Uchwała Nr 17/LI/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:50

5. sesja LI

Uchwała Nr 18/LI/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:49

6. sesja LI

Uchwała Nr 19/LI/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:49

7. sesja LI

Uchwała Nr 20/LI/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:48

8. sesja LI

Uchwała Nr 21/LI/2018

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:48

9. 2018

Zarządzenie nr 0050.66.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 maja 2018 roku. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:27

10. 2018

Zarządzenie nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 maja 2018 roku. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:25

11. 2018

zarządzenie nr 0050.47.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2018 roku. W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Rędziny do urzędowego poświadczania odpisów lub wyciągów z dokumentów znajdujących się w aktach Urzędu Gminy Rędziny

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:22

12. 2018

zarządzenie nr 0050.45.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2018 roku. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Rędziny do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:20

13. 2018

zarządzenie nr 0050.41.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 kwietnia 2018 roku. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:18

14. 2018

zarządzenie nr 0050.38.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 kwietnia 2018 roku. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:15

15. 2018

Zarządzenie nr 0050.71.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11 czerwca 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 09:50

16. Przewodniczący Rady

Za 2017

14.06.2018 - data przekazania oświadczenia majątkowego przez Wojewodę Śląskiego

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 09:43

17. Wójt Gminy

Za 2017

14.06.2018 - data przekazania oświadczenia majątkowego przez Wojewodę Śląskiego

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 09:40

18. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Referat ochrony środowiska, działalności gospodarczej i gospodarki odpadami Zastępca Wójta Gminy Rędziny – Mariusz Spiechowicz e-mail: wojt2@redziny.pl tel. wew. 115 pok. nr 15 Stanowiska : Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury, sportu i drogownictwa – Anna Kwarta e-mail: gospodarcza@redziny.pl tel. wew. 107 pok. nr 7 Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa – Magdalena Grzebiela e-mail: ochrona@redziny.pl tel. wew. 107 pok. nr 7 Stanowisko ds. gospodarki od...

Utworzony: 2016-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 09:33

19. 2018

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 2018.06.08

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-06-13 14:39

20. 2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 561226-N-2018 z dnia 2018-05-21 r. Urząd Gminy: Zakup i dostawa wyposażenia do obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach ul. Szkolna 7 w ramach projektu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia”.

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-06-13 14:35