Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

zarządzenie nr 0050.46.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2018 roku. w sprawie upoważnienia pracowników

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 09:28

2. 2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Urząd Gminy: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć w ramach projektu pn. „Kompetencje przyszłości - rozwój szkól w gminie Rędziny” - 2 części.

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 09:15

3. 2018

zarządzenie nr 0050.43.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2018 roku. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.136.2016 Wójta Gminy Rędziny

Utworzony: 2018-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-18 08:17

4. 2018

Informacja

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA Wojewoda Śląski informuje, że w związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń, wystąpiła konieczność podjęcia działań zapobiegawczych. W przypadku odnalezienia padłych dzików należy zgłosić to niezwłocznie do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, działających na podstawie art. 18 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. – tel. (34) 378-51-01 Centrum Zarządzania Kryzysowego przyj...

Utworzony: 2018-04-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 16:17

5. 2018

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2016.446 j.t.) z w o ł u j ę na dzień 17 kwietnia 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 16.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się Urzędzie Gminy w Rędzinach Porządek posiedzenia: --------------------------- 1. 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach w 2017 roku, w tym : -sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w...

Utworzony: 2018-04-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 12:20

6. 2018

zarządzenie nr 0050.44.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2018 roku. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku

Utworzony: 2018-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-13 13:07

7. 2018

zarządzenie nr 0050.44.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2018 roku. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku

Utworzony: 2018-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-13 13:05

8. 2018

zarządzenie nr 0050.39.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 kwietnia 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 14:37

9. 2018

zarządzenie nr 0050.42.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 kwietnia 2018 roku. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Rędziny położonych w Kościelcu przy ul. Wolności 90.

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 14:33

10. 2018

zarządzenie nr 0050.40.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 kwietnia 2018 roku. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosku o udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwojowych ul. Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny NIP: 949 221 58 62, na realizację zadania statutowego na terenie Gminy Rędziny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 13:47

11. 2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Urząd Gminy: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ C.O. SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELCU ul. Wolności 93

Utworzony: 2018-04-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 07:49

12. 2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Urząd Gminy: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny. Załącznik nr 7 - pobierz Załącznik nr 7.9 - (Technologia) - pobierz Załącznik nr 7.10 - projekty wykonawcze - pobierz

Utworzony: 2018-02-26 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 07:41

13. 2018

zarządzenie nr 0050.34.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 marca 2018 roku. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy Rędziny

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 15:20

14. 2018

zarządzenie nr 0050.25.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 lutego 2018 roku. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.136.2016 Wójta Gminy Rędziny.

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 15:18

15. 2018

zarządzenie nr 0050.22.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lutego 2018 roku. w sprawie: w sprawie powołania zespołu osób do nadzoru nad realizacją inwestycji gminnej pn: „Budowa docelowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny".

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 15:17

16. 2018

zarządzenie nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lutego 2018 roku. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadania: „Budowa docelowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny".

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 15:14

17. 2018

zarządzenie nr 0050.13.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 15:12

18. 2018

zarządzenie nr 0050.37.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 14:03

19. 2018

zarządzenie nr 0050.36.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28 marca 2018 roku. w sprawie w sprawie zasad podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 14:01

20. 2018

zarządzenie nr 0050.35.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28 marca 2018 roku. w sprawie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Rędziny"

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 13:59