Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: ZASTĘPCA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RĘDZINACH

Utworzony: 2021-09-17 | Zmodyfikowany: 2021-09-17 09:57

2. 2021

XL Sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) informuję, że w dniu 21 września 2021 roku (tj. wtorek) odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.17.00 W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na o...

Utworzony: 2021-09-15 | Zmodyfikowany: 2021-09-15 14:18

3. 2021

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 22 września 2021 r. (tj. środa) o godz. 18.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny. ...

Utworzony: 2021-09-15 | Zmodyfikowany: 2021-09-15 12:07

4. 2021

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372) zwołuję na dzień 20 września 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na ...

Utworzony: 2021-09-14 | Zmodyfikowany: 2021-09-14 17:48

5. 2021

Ogłoszenie

Zakup i dostawa miału węglowego dla ZGMiK w Rędzinach w sezonie 2021/2022

Utworzony: 2021-07-22 | Zmodyfikowany: 2021-09-14 17:24

6. sesja XXXIX

Uchwała nr 219/XXXIX/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 sierpnia 2021 w sprawie zmiany Uchwały nr 215/XXXVIIl/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok

Utworzony: 2021-09-14 | Zmodyfikowany: 2021-09-14 08:47

7. 2021

OGŁOSZENIE

W DNIU 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU (czwartek), O GODZ. 16:30, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY, UL. MICKIEWICZA 7 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RĘDZINY OSIEDLE. TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK. PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

Utworzony: 2021-09-13 | Zmodyfikowany: 2021-09-13 11:29

8. 2021

OGŁOSZENIE

W DNIU 23 WRZEŚNIA 2021 ROKU (czwartek), O GODZ. 16:00, W GMINNEJ HALI SPORTOWEJ W RĘDZINACH, UL. DZIAŁKOWICZÓW 20A ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RĘDZINY OKUPNIKI. TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022. PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

Utworzony: 2021-09-13 | Zmodyfikowany: 2021-09-13 11:28

9. 2021

OGŁOSZENIE

W DNIU 20 WRZEŚNIA 2021 ROKU (poniedziałek) O GODZ. 17:00, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KONINIE ul. KIELECKA 33, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA KONIN. TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE PRZEZNACZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022. PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

Utworzony: 2021-09-13 | Zmodyfikowany: 2021-09-13 11:27

10. 2021

OGŁOSZENIE

W DNIU 27 WRZEŚNIA 2021 ROKU (poniedziałek), O GODZ. 17.00, W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W RĘDZINACH UL. SZKOLNA 7, (SALA GIMNASTYCZNA) ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA RĘDZINY KOLONIA. TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE: - ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ROKU 2022. - PRZENIESIENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z ROKU 2021 PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!

Utworzony: 2021-09-13 | Zmodyfikowany: 2021-09-13 11:27

11. 2021

Ogłoszenie

Remont odcinka drogi ulicy Cmentarnej w Rędzinach wraz ze zjazdami do zabudowanych nieruchomości oraz parkingiem przy cmentarzu.

Utworzony: 2021-08-25 | Zmodyfikowany: 2021-09-08 11:38

12. 2021

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Szymon Wiśniewski

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 16:08

13. 2021

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny Komisja Infrastruktury,...

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372) w zw. z art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z póżn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 13 września 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.00 połączone posiedzenie Komisji Finansów Pub...

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 16:05

14. 2021

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 11:39

15. 2021

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Karolina Matuła

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 11:39

16. 2021

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 11:38

17. 2021

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 11:34

18. 2021

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 11:34

19. 2021

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 11:33

20. 2021

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 11:33