Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

zarządzenie nr 0050.108.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 października 2020r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia następującego postępowania przetargowego: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Utworzony: 2020-10-26 | Zmodyfikowany: 2020-10-26 13:23

2. 2020

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY ogłasza : PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie następujących robót budowlanych : „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Ołowianka w Rędzinach”

Utworzony: 2020-10-20 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 12:34

3. Informacja

Informacja

Utworzony: 2020-10-23 | Zmodyfikowany: 2020-10-23 10:52

4. 2020

Ogłoszenie

KONKURS OFERT na wykonanie następującej usługi : Świadczenie usługi prowadzenia szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach w ramach projektu „Edukacja jutra w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gminie Rędziny.”

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-21 10:58

5. Informacja

Informacja

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 09:27

6. Informacja

Informacja

Utworzony: 2020-10-12 | Zmodyfikowany: 2020-10-12 10:20

7. 2020

Informacja Wójta Gminy Rędziny

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 z późn. zm.) niniejszym informuje się, że Gmina Rędziny podjęła działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Działalność ta zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rędziny nr 168/XXVIII/2020 z dnia 29 września 2020r. w sprawie podjęcia przez Gminę Rędziny działalności w zakresie telekomunikacji opublikowaną w biuletynie informacj...

Utworzony: 2020-10-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-08 17:27

8. 2020

Ogłoszenie

PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie następującej roboty budowlanej : WYKONANIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU URZĘDU GMINY RĘDZINY

Utworzony: 2020-09-09 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 10:47

9. 2020

zarządzenie nr 0050.101.2020

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 10:45

10. 2020

zarządzenie nr 0050.62.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19.06.2020 r. w sprawie: powołania przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 10:44

11. 2020

zarządzenie nr 0050.57.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16.06.2020 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 10:43

12. 2020

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Mateusz Kurkowski

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 10:40

13. 2020

zarządzenie nr 0050.100.2020

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-10-07 07:32

14. sesja XXVIII

Uchwała nr 168/XXVIII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 września 2020r. w sprawie podjęcia przez Gminę Rędziny działalności w zakresie telekomunikacji

Utworzony: 2020-10-06 | Zmodyfikowany: 2020-10-06 11:18

15. sesja XXVIII

Uchwała nr 167/XXVIII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rędziny

Utworzony: 2020-10-06 | Zmodyfikowany: 2020-10-06 10:21

16. sesja XXVIII

Uchwała nr 166/XXVIII/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rudniki w rejonie kamieniołomu

Utworzony: 2020-10-06 | Zmodyfikowany: 2020-10-06 10:20

17. sesja XXVIII

Uchwała nr 165/XXVIII/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kościelec w rejonie lotniska

Utworzony: 2020-10-06 | Zmodyfikowany: 2020-10-06 10:19

18. sesja XXVIII

Uchwała nr 164/XXVIII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 161/XXVIl/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Utworzony: 2020-10-06 | Zmodyfikowany: 2020-10-06 10:18

19. sesja XXVIII

Uchwała nr 163/XXVIII/2020

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 września 2020 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2020 rok

Utworzony: 2020-10-06 | Zmodyfikowany: 2020-10-06 10:16

20. sesja XXVIII

Uchwała nr 162/XXVIII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032.

Utworzony: 2020-10-06 | Zmodyfikowany: 2020-10-06 10:14