Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Informacje

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 12:53

2. 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Urząd Gminy: „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych ” - wg formuły : zaprojektuj i zbuduj

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 12:44

3. 2019

Wniosek

Podmiot wnoszący: Szymon Wiśniewski Eryk Łęgowik

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 10:27

4. 2019

Wniosek

Podmiot wnoszący: Mateusz Kurkowski

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 10:25

5. 2019

Wniosek

Podmiot wnoszący: Marcin Kowalczyk

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 10:22

6. 2019

Wniosek

Podmiot wnoszący: Marcin Kowalczyk

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 10:21

7. 2019

Wniosek

Podmiot wnoszący: Karolina Matuła

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 10:20

8. 2019

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Lidia Wychowaniec

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 10:19

9. 2019

Wniosek

Podmiot wnoszący: Anna Sadziak

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 10:18

10. 2019

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Szymon Wiśniewski

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 10:17

11. 2019

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16.04.2019 r.

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 10:06

12. Informacje

Komunikat

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 30 w Częstochowie

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 10:03

13. Informacja

informacja

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 13:00

14. 2019

zarządzenie nr 0050.55.2019

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rędziny

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 10:53

15. 2019

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2019, poz. 506 z póz. zm.)z w o ł u j ę na dzień23 kwietnia 2019 r. (tj. wtorek) na godz. 17,30 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach. Porządek posiedzenia : Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 74/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017r. w sprawie określenia ...

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 14:32

16. Informacja

informacja

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 13:52

17. Informacje

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 13:51

18. Informacje

Informacja

Komisarza Wyborczego w Częstochowie 1 z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 13:20

19. 2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane „Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3 / dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny” Załącznik 12 - pobierz

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 13:03

20. Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia

Utworzony: 2019-04-12 | Zmodyfikowany: 2019-04-12 12:21