Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Urząd Gminy: Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rędziny.

Utworzony: 2017-08-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 15:10

2. 2017

Ogłoszenie

Prosi się mieszkańców sołectwa Konin, będących podatnikami podatków samorządowych, o złożenie w Urzędzie Gminy Rędziny „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego” w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Konin I, Konin II i Konin III. Powyższe niezbędne jest w celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych. Informacje podatkowe należy składać w Urzędzie Gminy Rędziny ul. Wolności 87 w Rędzinach, ...

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 15:07

3. 2017

Informacja

Podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u zwierząt

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 11:32

4. 2017

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 11:30

5. 2017

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA MARIANKA RĘDZIŃSKA

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 11:25

6. 2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane Remont drogi gminnej ul. Cmentarna w Rędzinach

Utworzony: 2017-09-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 09:41

7. 2017

Postanowienie

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 07:31

8. 2017

zarządzenie nr 0050.102.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 października 2017 roku. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchommości gruntowej na okres 1 roku i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 08:39

9. sesja XLV

Uchwała Nr 78/XLV/2017

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2015 Rady Gminy Rędziny z dnia 9 września 2015r. zmienionej Uchwałą Nr XVI/71/2015 Rady Gminy Rędziny z dnia 16 października 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 15:13

10. sesja XLV

Uchwała Nr 77/XLV/2017

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 15:12

11. sesja XLV

Uchwała Nr 76/XLV/2017

Rady Gminy Rędziny z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-10-12 15:10

12. 2017

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. księgowości - pełny etat

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 13:37

13. 2017

zarządzenie nr 0050.101.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 października 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 12:43

14. 2017

Kalendarz polowań

Koła łowieckiego JENOT w Częstochowie

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 11:53

15. 2017

zarządzenie nr 0050.100.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 9 października 2017 roku. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Utworzony: 2017-10-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 08:48

16. 2017

Informacja

Orzeczenia i ocena okresowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 11:51

17. 2017

Obwieszczenie

Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.3.2017 z dnia 28 września 2017 r.

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 08:42

18. 2017

Ogłoszenie

Roboty budowlane: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku: Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki załącznik 7a - pobierz załącznik 7b - pobierz załącznik 13 - pobierz

Utworzony: 2017-07-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 08:39

19. sesja XLIV

Uchwała Nr 72/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 15:27

20. sesja XLIV

Uchwała Nr 75/XLIV/2017

Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Rędzinach

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 15:26