Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. sesja LII

UCHWAŁA NR 304/LII/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2022r. w sprawie: zmiany uchwały nr 34/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21.02.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

Utworzony: 2022-10-04 | Zmodyfikowany: 2022-10-04 11:42

2. sesja LII

UCHWAŁA NR 303/LII/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032

Utworzony: 2022-10-04 | Zmodyfikowany: 2022-10-04 11:41

3. sesja LII

UCHWAŁA NR 302/LII/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2022 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2022 rok

Utworzony: 2022-10-04 | Zmodyfikowany: 2022-10-04 11:38

4. 2022

zarządzenie nr 0050.126.2022

Wójta Gminy Rędziny - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Rędziny z dnia 26 września 2022 r. Zgodnie z wytycznymi Starosty Częstochowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie częstochowskim na 2021-2022 r. oraz pismem Nr ZO.5555.2.2022 Starosty Częstochowskiego z dnia 18.08.2022 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.

Utworzony: 2022-10-03 | Zmodyfikowany: 2022-10-03 14:03

5. 2022

zarządzenie nr 0050.124.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2022-10-03 | Zmodyfikowany: 2022-10-03 14:00

6. 2022

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:, "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gminy Rędziny"-wg formuły: zaprojektuj i wybuduj

Utworzony: 2022-09-05 | Zmodyfikowany: 2022-10-03 09:22

7. 2022

Ogłoszenie

„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RĘDZINY (W SEZONIE 2022/2023).”

Utworzony: 2022-09-19 | Zmodyfikowany: 2022-09-30 12:21

8. 2022

Obwieszczenie nr IFXV.7840.5.10.2022

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO IFXV.7840.5.10.2022 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 59/22 z 23 września 2022 r.

Utworzony: 2022-09-28 | Zmodyfikowany: 2022-09-28 14:52

9. 2022

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora ds. obsługi rady i kadr

Utworzony: 2022-08-31 | Zmodyfikowany: 2022-09-28 08:48

10. 2021

zarządzenie nr 0050.107a.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Kingi Ociepa

Utworzony: 2022-09-28 | Zmodyfikowany: 2022-09-28 07:28

11. 2022

zarządzenie nr 0050.109.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2022-09-27 | Zmodyfikowany: 2022-09-27 11:04

12. 2022

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisja Infrastruktury,...

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, poz. 559 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 04 pażdziernika 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 posiedzenie KomisjiFinansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Ra...

Utworzony: 2022-09-23 | Zmodyfikowany: 2022-09-23 18:17

13. 2022

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 26 września (poniedziałek) w godzinach od 11.00 do 13.00 w Urzędzie Gminy Rędziny odbędzie się prelekcja w temacie „Niskie podatki" prowadzona przez pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie. Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, będzie możliwość wysłuchania informacji dotyczących systemu podatkowego oraz zadawania pytań.

Utworzony: 2022-09-22 | Zmodyfikowany: 2022-09-22 15:27

14. 2022

zarządzenie nr 0050.111.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 września 2022r. w sprawie: powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rędziny o przyznanie w roku 2022 stypendium lub nagrody Wójta Gminy Rędziny dla uzdolnionych uczniów mieszkańców Gminy Rędziny

Utworzony: 2022-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 14:43

15. 2022

zarządzenie nr 0050.110.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 września 2022r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na zadania: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RĘDZINY W SEZONIE 2022/2023.

Utworzony: 2022-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 14:42

16. 2022

zarządzenie nr 0050.106.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 8 września 2022 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Utworzony: 2022-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 14:41

17. 2022

zarządzenie nr 0050.105.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 września 2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II-ch przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Utworzony: 2022-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 14:40

18. 2022

zarządzenie nr 0050.101.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24.08.2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kościelec

Utworzony: 2022-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 14:38

19. 2022

zarządzenie nr 0050.100.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy Rędziny

Utworzony: 2022-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 14:37

20. 2022

zarządzenie nr 0050.99.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 17 sierpnia 2022 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

Utworzony: 2022-09-21 | Zmodyfikowany: 2022-09-21 14:36