Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017

Zebrania sołeckie

INFORMUJEMY, ŻE W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W GMINIE RĘDZINY ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA SOŁECKIE POŚWIĘCONE FUNDUSZOWI SOŁECKIEMU NA ROK 2018: – 05 WRZEŚNIA 2017 ROKU (wtorek), O GODZ. 18,00, DLA SOŁECTWA MARIANKA RĘDZIŃSKA, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ, UL. SREBRNA, – 12 WRZEŚNIA 2017 ROKU (wtorek), O GODZ. 18,00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY – OKUPNIKI, W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘDZINACH – OSIEDLU, UL. DZIAŁKOWICZÓW – 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU (piątek), O ...

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 08:24

2. 2017

zarządzenie nr 0050.91.2017

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rędziny za I półrocze 2017r.

Utworzony: 2017-08-21 | Zmodyfikowany: 2017-08-21 13:56

3. 2017

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej: ZAKUP I DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA Z.G.M.i.K W RĘDZINACH W SEZONIE 2017/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa

Utworzony: 2017-08-18 | Zmodyfikowany: 2017-08-18 16:06

4. 2017

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej: ZAKUP I DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA Z.G.M.i.K W RĘDZINACH W SEZONIE 2017/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa

Utworzony: 2017-07-19 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 18:00

5. 2017

Pismo Starostwa Powiatowego w Częstochowie

Utworzony: 2017-08-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 09:54

6. 2017

zarządzenie nr 0050.88.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 3 sierpnia 2017 roku. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków będących w ewidencji Urzędu Gminy w Rędzinach

Utworzony: 2017-08-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 09:48

7. 2017

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia według procedury (zaprojektuj i zbuduj).

Utworzony: 2017-06-02 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 09:38

8. 2017

Petycja z dnia 7.06.2017r.

Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Utworzony: 2017-06-14 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 09:16

9. 2017

zarządzenie nr 0050.89.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 9 sierpnia 2017 roku. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonych w Rędzinach przy ul.: Broniewskiego 4, Broniewskiego 5, Mickiewicza 3, Mickieiwcza 6 oraz w Mariance Rędzińskiej przy ul. Srebrnej 19.

Utworzony: 2017-08-09 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 16:13

10. Regulamin

Regulamin

zarządzenie nr 0050.77.2017 Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 lipca 2017 roku. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rędziny

Utworzony: 2016-10-25 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 11:55

11. 2017

zarządzenie nr 0050.77.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 lipca 2017 roku. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rędziny

Utworzony: 2017-08-09 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 11:51

12. 2017

Ogłoszenie

PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie następujących prac budowlanych REMONT CHODNIKA W RĘDZINACH UL. NOWA

Utworzony: 2017-07-24 | Zmodyfikowany: 2017-08-01 10:30

13. 2017

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Urząd Gminy: Przebudowa drogi gminnej w Kościelcu gmina Rędziny - droga nr 638049 S (wg procedury zaprojektuj i zbuduj) załącznik - plan sytuacyjny - pobierz załącznik - Granice pasa drogowego - pobierz

Utworzony: 2017-05-22 | Zmodyfikowany: 2017-07-31 11:31

14. 2017

zarządzenie nr 0050.86.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 lipca 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Utworzony: 2017-07-31 | Zmodyfikowany: 2017-07-31 11:21

15. 2017

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i geodezji.

Utworzony: 2017-07-10 | Zmodyfikowany: 2017-07-28 14:26

16. 2017

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Utworzony: 2017-07-10 | Zmodyfikowany: 2017-07-28 14:26

17. 2017

Ogłoszenie

Roboty budowlane: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku: Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki załącznik 7a - pobierz załącznik 7b - pobierz załącznik 13 - pobierz

Utworzony: 2017-07-11 | Zmodyfikowany: 2017-07-28 10:57

18. Zastępca Wójta

Za 2016

Utworzony: 2017-06-19 | Zmodyfikowany: 2017-07-28 10:08

19. 2017

Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO - 1 etat

Utworzony: 2017-07-28 | Zmodyfikowany: 2017-07-28 09:44

20. 2017

Ogłoszenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 19 lipca 2017 roku o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny Rędziny Okupnicki gm. Rędziny

Utworzony: 2017-07-24 | Zmodyfikowany: 2017-07-24 12:19