Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

Plan 2018

Utworzony: 2018-02-21 | Zmodyfikowany: 2018-02-21 12:01

2. 2018

L sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875) informuję, że w dniu 27 lutego 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87, sala sesyjna, odbędzie się L sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad: I . Część porządkowo -wstępna: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wybór sekretarza obrad. 3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLIX sesji zostały zgłoszone uwagi. 4. ...

Utworzony: 2018-02-21 | Zmodyfikowany: 2018-02-21 10:27

3. 2018

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Utworzony: 2018-02-19 | Zmodyfikowany: 2018-02-19 13:51

4. 2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Rędziny.

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 18:18

5. 2018

zarządzenie nr 0050.20.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14 lutego 2018 roku. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny".

Utworzony: 2018-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 07:45

6. 2018

zarządzenie nr 0050.20.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14 lutego 2018 roku. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny".

Utworzony: 2018-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 07:44

7. 2018

Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Główna Księgowa / -wy.

Utworzony: 2018-02-14 | Zmodyfikowany: 2018-02-14 14:11

8. 2018

zarządzenie nr 0050.17.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 roku. w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 16:20

9. 2018

zarządzenie nr 0050.16.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 roku. w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na : „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 16:19

10. 2018

zarządzenie nr 0050.19.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 roku. w sprawie: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 16:17

11. 2018

zarządzenie nr 0050.17.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 roku. w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 16:13

12. 2018

zarządzenie nr 0050.18.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonych w Rędzinach przy ul: Broniewskiego 4, Mickiewicza 1, Mickiewicza 2, Mickiewicza 3, Mickiewicza 4, Mickiewicza 5, Mickiewicza 6 oraz w Mariance Rędzińskiej przy ul. Srebrnej 19 i ul. Srebrnej 21.

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 16:07

13. 2018

zarządzenie nr 0050.16.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 roku. w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na : „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 16:05

14. 2018

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 12:49

15. 2018

WSTĘPNA LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKTACH

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny” oraz „Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny” W załączeniu publikujemy listę uczestników wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projektach. Prosimy o niezwłoczne uregulowanie opłaty za inwentaryzację na konto firmy projektowej: ADJUS, ul. Prosta 11, 42-233 Wierzchowisko, numer konta: 558980000920110070768...

Utworzony: 2018-02-12 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 12:15

16. 2018

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 17.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali nad Halą Sportową w Rędzinach. Porządek posiedzenia: 1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 2. Rozpatrzenie skargi ( nr 15.10.4.2017) mieszkańców Rędziny-Osiedle na stawki taryf opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w kontekście nowych...

Utworzony: 2018-02-12 | Zmodyfikowany: 2018-02-12 10:19

17. 2018

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach. Porządek posiedzenia : Przyjęcie sprawozdania ZGMiK w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy narok 2018. Przyjęcie sprawozdania GZK w Rędzinach za roku 2017 oraz z...

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 13:23

18. 2018

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 16 lutego 2018 r. (tj. piątek) na godz. 1345 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach. Porządek posiedzenia : Przyjęcie sprawozdania GZK w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018. Konsultacje z przedstawicielami załogi GZK. Sp...

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 13:21

19. 2018

zarządzenie nr 0050.14.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku

Utworzony: 2018-02-07 | Zmodyfikowany: 2018-02-07 13:53

20. 2018

zarządzenie nr 0050.11a.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 stycznia 2018 roku. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Utworzony: 2018-02-07 | Zmodyfikowany: 2018-02-07 13:50