Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2019

zarządzenie nr 0050.86.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.88.2014 Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 października 2014r. zmienionego Zarządzeniem: Nr 0050.54.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 maja 2018r. ; Nr 0050.99.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 sierpnia 2018r. oraz Nr 0050.32.2019 z dnia 22.02.2019r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „ PSZOK” na terenie Gminy Rędziny

Utworzony: 2019-06-19 | Zmodyfikowany: 2019-06-19 17:42

2. 2019

Ogłoszenie

Informujemy, że rozpoczęły się prace związane z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w ciągu drogi powiatowej ul. Stalowej w Rudnikach. Aktualnie trwają również prace w tej miejscowości na drodze gminnej ul. Leśnej. W sprawach związanych z powyższymi pracami, osobami do kontraktu są: - kierownik robót P. Łukasz Krupiński tel. 695 418 516 - inspektor nadzoru P. Sławomir Kubik tel. 516 057 006 Za utrudnienia przepraszamy.

Utworzony: 2019-06-19 | Zmodyfikowany: 2019-06-19 17:36

3. 2019

PSZOK - godziny otwarcia

Utworzony: 2019-06-19 | Zmodyfikowany: 2019-06-19 17:33

4. 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Urząd Gminy: „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych ” - wg formuły : zaprojektuj i zbuduj

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-19 07:31

5. sesja X

Uchwala Nr 58/X/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rędziny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 10:32

6. sesja X

Uchwala Nr 57/X/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2019rok

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 10:30

7. 2019

Ogłoszenie

ZAKUP I DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA Z.G.M.i K. W RĘDZINACH W SEZONIE 2019/2020

Utworzony: 2019-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 10:22

8. Jednostki organizacyjne

Za 2018

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 11:27

9. Referaty i samodzielne stanowiska

Za 2018

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 11:25

10. Placówki Oświatowo-Wychowawcze

Za 2018

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 14:27

11. 2019

XI sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r.,poz.506) zwołuję na dzień 18 CZERWCA 2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny XI sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi. 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym...

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 12:59

12. 2019

zarządzenie nr 0050.80.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 12:20

13. 2019

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 554283-N-2019 z dnia 2019-05-30 r. Budowa oświetlenia ulicznego w Rędzinach zal 11 A projekt.pdf - pobierz zal 11 B.zip - pobierz

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 12:16

14. Informacja

Informacja

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 12:12

15. 2019

Szanowni Państwo !!!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny Nr 0050.55.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy 21 czerwca 2019 (piątek ) Urząd Gminy jest nieczynny. Dzień ten był odpracowany 8 czerwca 2019 r ( sobota) w godz. 7.30- 14.30.

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 10:03

16. Rada Gminy

Za 2018

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 15:15

17. Informacja

Informacja

Utworzony: 2019-06-13 | Zmodyfikowany: 2019-06-13 13:06

18. Informacja

Informacja

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 14:05

19. 2019

zarządzenie nr 0050.79.2019

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 14:35

20. Informacja

informacja

Utworzony: 2019-06-05 | Zmodyfikowany: 2019-06-05 13:32