Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021

zarządzenie nr 0050.10.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2021 roku w zakresie : „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 14:31

2. 2021

zarządzenie nr 0050.12.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: Zmiany Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 0050.21.2016 z dnia 16.02.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Rędziny.

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 15:18

3. 2021

zarządzenie nr 0050.11.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2021 roku w zakresie : kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny „

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 15:18

4. 2021

zarządzenie nr 0050.11.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2021 roku w zakresie : kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny „

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 15:17

5. 2021

zarządzenie nr 0050.10.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2021 roku w zakresie : „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 15:14

6. 2021

Informacja publiczna

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 13:51

7. 2021

Informacja

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny zaplanowane na dzień 19 stycznia 2021 r. (tj. wtorek) o godz. 17,10 zostało przesunięte na dzień 26 stycznia 2021 r. ( tj. wtorek) o godz. 16,30. Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji. Osoby spoza komisji chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych pros...

Utworzony: 2021-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 15:03

8. 2021

zarządzenie nr 0050.7.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Utworzony: 2021-01-12 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 14:51

9. 2021

Ogłoszenie

KONKURS OFERT na wykonanie następującej usługi : Świadczenie usługi prowadzenia szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 przy ul. Działkowiczów 20 w Rędzinach oraz dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny"

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 13:30

10. Formularze i wnioski

Referat organizacyjny, promocji i drogownictwa

Utworzony: 2017-01-03 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 11:51

11. Informacja

Informacja

Utworzony: 2021-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 10:00

12. Informacja

Informacja

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 10:02

13. 2021

Obwieszczenie

WÓJTA GMINY RĘDZINY Z DNIA 15.01.2021 r

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 10:01

14. 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w gminie Rędziny”.

Utworzony: 2020-12-08 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 13:18

15. 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Urząd Gminy: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach i Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej”

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 10:37

16. sesja XXXII

Uchwała nr 190/XXXII/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2021-2032

Utworzony: 2021-01-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 08:41

17. sesja XXXII

Uchwała nr 189/XXXII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 12 stycznia 2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok

Utworzony: 2021-01-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 08:40

18. 2021

Ogłoszenie

„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla zatrudnionych pracowników Urzędu Gminy Rędziny oraz wskazanych jednostek organizacyjnych"

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 13:50

19. 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 13:48

20. 2021

Ogłoszenie

KONKURS OFERT na wykonanie następującej usługi : PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w Kościelcu i w Rudnikach gmina Rędziny”

Utworzony: 2021-01-05 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 14:58