Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Informacje

Komunikaty Komisarza Wyborczego

Utworzony: 2018-08-17 | Zmodyfikowany: 2018-08-17 12:16

2. Informacje

Komunikaty Komisarza Wyborczego

Utworzony: 2018-08-17 | Zmodyfikowany: 2018-08-17 12:13

3. Informacje

Uchwały

Utworzony: 2018-08-17 | Zmodyfikowany: 2018-08-17 12:11

4. 2018

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 11:21

5. 2018

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 11:20

6. 2018

Zarządzenie nr 0050.94.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 sierpnia 2018 roku. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rędziny za I półrocze 2018r.

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-08-16 11:09

7. Wójt Gminy

Za 2017

14.06.2018 - data przekazania oświadczenia majątkowego przez Wojewodę Śląskiego

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 08:56

8. 2018

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Urząd Gminy: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny. Załącznik nr 7 - pobierz Załącznik nr 7.9 - (Technologia) - pobierz Załącznik nr 7.10 - projekty wykonawcze - pobierz

Utworzony: 2018-02-26 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 13:36

9. 2018

Zebranie Sołeckie Rędziny - Kolonia

W dniu 16 sierpnia 2018 roku (czwartek), o godz. 17:00, w OSP Rędziny odbędzie się zebranie sołeckie Sołectwa Rędziny - Kolonia

Utworzony: 2018-08-09 | Zmodyfikowany: 2018-08-09 10:49

10. 2018

Zarządzenie nr 0050.92.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 8 sierpnia 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Utworzony: 2018-08-09 | Zmodyfikowany: 2018-08-09 10:46

11. Referaty i samodzielne stanowiska

2018

Utworzony: 2018-08-01 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 09:38

12. 2018

Zarządzenie nr 0050.70.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 czerwca 2018 roku. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonych w Rędzinach przy ul.: Broniewskiego 4, Broniewskiego 6, Mickiewicza 1, Mickiewicza 3, Mickiewicza 4 oraz Marianka Rędzińska ul. Srebrna 21 WRAZ Z WYKAZEM NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 13:43

13. 2018

Zarządzenie nr 0050.70.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 czerwca 2018 roku. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonych w Rędzinach przy ul.: Broniewskiego 4, Broniewskiego 6, Mickiewicza 1, Mickiewicza 3, Mickiewicza 4 oraz Marianka Rędzińska ul. Srebrna 21

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 13:38

14. 2018

Zarządzenie nr 0050.90.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 lipca 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 15:15

15. Sekretarz

Sekretarz

mgr Agnieszka Olszewska Sekretarz Gminy Telefon: +48 (34) 32-79-014 w. 117 email: sekretarz@redziny.pl Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie, warunki działania i odpowiednią organizację pracy urzędu, sprawuje wyłączny nadzór nad sprawami z zakresu referatu organizacyjnego prowadzi sprawy gminne powierzone mu przez Wójta.

Utworzony: 2016-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-08-01 11:01

16. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Referat ochrony środowiska, działalności gospodarczej i gospodarki odpadami Zastępca Wójta Gminy Rędziny e-mail: wojt2@redziny.pl tel. wew. 115 pok. nr 15 Stanowiska : Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury, sportu i drogownictwa – Anna Kwarta e-mail: gospodarcza@redziny.pl tel. wew. 107 pok. nr 7 Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa – e-mail: ochrona@redziny.pl tel. wew. 107 pok. nr 7 Stanowisko ds. gospodarki odpadami – Anna Stachyra e-mail: odpady@redz...

Utworzony: 2016-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-08-01 10:59

17. Dane podstawowe

Kontakt

Gmina Rędziny Rodzaj gmina wiejska Lokalizacja woj. śląskie, pow. częstochowski Adres 42-242 Rędziny, ul. Wolności 87 Kontakt tel. +48 34 32-79-014, tel. +48 34 32-79-085, tel. +48 34 32-79-441, tel. +48 34 36-69-192 fax: +48 (34) 32-79-014 e-mail:ug@redziny.pl Wójt mgr inż. Paweł Militowski +48 (34) 32-79-014 w. 114 e-mail:wojt@redziny.pl Zastępca Wójta tel. +48 (34) 32-79-014 w. 115 e-mail:wojt2@redziny.pl Przewodniczący Rady Maciej Mróz tel. +48 (34) 32-79-014 e-mail:m.mroz@redziny.pl Sek...

Utworzony: 2016-10-23 | Zmodyfikowany: 2018-08-01 10:58

18. 2018

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 24.07.2018

Utworzony: 2018-07-30 | Zmodyfikowany: 2018-07-30 09:15

19. 2018

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY RĘDZINY

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 31 lipca 2018 r. (tj. wtorek) na godz. 16.30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach. Porządek posiedzenia: 1) Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 2) Wybór protokolanta. 3) Rozpatrzenie skargi mieszkańca Marianki Rędzińskiej 4) Sprawy różne. 5) Zakończenie posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjne...

Utworzony: 2018-07-30 | Zmodyfikowany: 2018-07-30 08:11

20. 2018

Zarządzenie nr 0050.89.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lipca 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Utworzony: 2018-07-25 | Zmodyfikowany: 2018-07-25 12:37