Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-06-29 08:29
Dział: Tablica Ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-29 08:28
Dział: Tablica Ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-29 08:27
Dział: Przetargi / Konkursy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-29 08:26
Dział: Przetargi / Konkursy » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-28 13:19
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zarządzenie nr 0050.73.2022
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-28 13:19
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: zarządzenie nr 0050.73.2022
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-28 13:17
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zarządzenie nr 0050.51.2022
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-28 13:17
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: zarządzenie nr 0050.51.2022
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-27 16:08
Dział: Przetargi / Konkursy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-24 16:57
Dział: Przetargi / Konkursy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-24 16:57
Dział: Przetargi / Konkursy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-24 16:57
Dział: Przetargi / Konkursy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-23 16:44
Dział: Przetargi / Konkursy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-23 16:39
Dział: Przetargi / Konkursy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 17:53
Dział: Tablica Ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rędziny w 2022r.
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 17:53
Dział: Tablica Ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rędziny w 2022r.
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 17:53
Dział: Tablica Ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rędziny w 2022r.
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 16:12
Dział: Tablica Ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PSZOK - Informacja
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 16:12
Dział: Tablica Ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: PSZOK - Informacja
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 16:12
Dział: Informacje podstawowe » Struktura organizacyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Struktura organizacyjna
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 16:09
Dział: Informacje podstawowe » Struktura organizacyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Struktura organizacyjna
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 16:06
Dział: Tablica Ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 16:03
Dział: Tablica Ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rędziny
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 16:00
Dział: Tablica Ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: L Sesja Rady Gminy Rędziny
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 08:01
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zarządzenie nr 0050.76.2022
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 08:01
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: zarządzenie nr 0050.76.2022
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 08:00
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zarządzenie nr 0050.75.2022
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 08:00
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: zarządzenie nr 0050.75.2022
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 07:59
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » 2022
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Kamil Ślęzak
Data: 2022-06-21 07:59
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » 2022
Opis zmian: usunięcie artykułu: zarządzenie nr 0050.74.2022
Wykonanie: Kamil Ślęzak