Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2024

Ogłoszenie

„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody użytkowej i kotłowni w zabytkowym Dworze Wereszczyńskich, w którym funkcjonuje Przedszkole w Kościelcu ”

Utworzony: 2024-07-03 | Zmodyfikowany: 2024-07-19 12:07

2. 2024

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane „Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 294 obr. Konin III w miejscowości Konin gmina Rędziny”

Utworzony: 2024-05-15 | Zmodyfikowany: 2024-07-18 14:56

3. 2024

Zapytanie 0003.21.2024

Podmiot wnoszący: Mateusz Dzwonnik

Utworzony: 2024-07-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-17 09:18

4. 2024

Interpelacja 0003.20.2024

Podmiot wnoszący: Mateusz Kurkowski

Utworzony: 2024-07-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-17 09:16

5. 2024

Interpelacja 0003.18.2024

Podmiot wnoszący: Mateusz Kurkowski

Utworzony: 2024-07-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-17 09:15

6. 2024

Interpelacja 0003.19.2024

Podmiot wnoszący: Mateusz Kurkowski

Utworzony: 2024-07-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-17 09:14

7. 2024

Interpelacja 0003.16.2024

Podmiot wnoszący: Dawid Wawryło

Utworzony: 2024-07-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-17 09:12

8. 2024

Interpelacja 0003.14.2024

Podmiot wnoszący: Agnieszka Łęgowik Szymon Wiśniewski Mateusz Kurkowski Dawid Wawryło

Utworzony: 2024-07-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-17 09:10

9. 2024

Interpelacja 0003.13.2024

Podmiot wnoszący: Marcin Kowalczyk

Utworzony: 2024-07-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-17 09:09

10. 2024

Interpelacja 0003.12.2024

Podmiot wnoszący: Marcin Kowalczyk

Utworzony: 2024-07-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-17 09:08

11. 2024

Interpelacja 0003.9.2024

Podmiot wnoszący: Michał Kaniowski

Utworzony: 2024-07-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-17 09:06

12. 2024

Interpelacja 0003.11.2024

Podmiot wnoszący: Michał Kaniowski

Utworzony: 2024-07-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-17 09:06

13. 2024

Interpelacja 0003.8.2024

Podmiot wnoszący: Agnieszka Bajor

Utworzony: 2024-07-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-17 09:04

14. 2024

Wniosek 0003.6.2024

Podmiot wnoszący: Jolanta Rumin

Utworzony: 2024-07-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-17 09:02

15. Przewodniczący Rady

2024

Utworzony: 2024-07-11 | Zmodyfikowany: 2024-07-11 09:26

16. Wójt Gminy

2024

Utworzony: 2024-07-11 | Zmodyfikowany: 2024-07-11 09:18

17. 2024

Ogłoszenie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego ul. Lipówka w Rudnikach w trybie: zaprojektuj i zbuduj

Utworzony: 2024-05-17 | Zmodyfikowany: 2024-07-10 11:57

18. 2024

Ogłoszenie

Modernizacja schodów, balkonu oraz elewacji wejściowej zabytkowego Dworu Wereszczyńskich, w którym funkcjonuje Gminne Przedszkole w Kościelcu

Utworzony: 2024-06-14 | Zmodyfikowany: 2024-07-09 16:35

19. 2024

Ogłoszenie

Roboty budowlane „ Budowa niezbędnego zaplecza sportowego przy nowym boisku sportowym w Rudnikach wraz z zakupem wyposażenia”

Utworzony: 2024-05-23 | Zmodyfikowany: 2024-07-09 13:36

20. 2024

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach

Utworzony: 2024-06-24 | Zmodyfikowany: 2024-07-09 09:18