Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2021

Sprawozdanie II kwartał 2021

Utworzony: 2021-08-04 | Zmodyfikowany: 2021-08-04 10:58

2. 2021

zarządzenie nr 0050.74.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę - bazy, składy, magazyny, zabudowa związana z działalnością gospodarczą

Utworzony: 2021-07-29 | Zmodyfikowany: 2021-07-29 10:38

3. 2021

zarządzenie nr 0050.77.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzania analizy ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rędziny

Utworzony: 2021-07-29 | Zmodyfikowany: 2021-07-29 10:38

4. Informacja

Informacja

Utworzony: 2021-07-28 | Zmodyfikowany: 2021-07-28 13:39

5. sesja XXXVIII

Uchwała nr 218/XXXVIII/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rędziny w roku szkolnym 2021/2022

Utworzony: 2021-07-28 | Zmodyfikowany: 2021-07-28 09:45

6. sesja XXXVIII

Uchwała nr 217/XXXVIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2021r

Utworzony: 2021-07-28 | Zmodyfikowany: 2021-07-28 09:44

7. sesja XXXVIII

Uchwała nr 216/XXXVIII/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2021-2032

Utworzony: 2021-07-28 | Zmodyfikowany: 2021-07-28 09:43

8. sesja XXXVIII

Uchwała nr 215/XXXVIII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 lipca 2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok

Utworzony: 2021-07-28 | Zmodyfikowany: 2021-07-28 09:42

9. 2021

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-07-27 | Zmodyfikowany: 2021-07-27 13:42

10. 2021

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-07-27 | Zmodyfikowany: 2021-07-27 13:42

11. 2021

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora ds. rozliczania podatku vat i księgowości budżetowej

Utworzony: 2021-07-27 | Zmodyfikowany: 2021-07-27 11:33

12. 2021

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-07-27 | Zmodyfikowany: 2021-07-27 10:07

13. 2021

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-07-27 | Zmodyfikowany: 2021-07-27 10:06

14. 2021

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora ds. rozliczania podatku vat i księgowości budżetowej

Utworzony: 2021-07-05 | Zmodyfikowany: 2021-07-27 09:57

15. 2021

zarządzenie nr 0050.75.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Utworzony: 2021-07-26 | Zmodyfikowany: 2021-07-26 10:50

16. 2021

zarządzenie nr 0050.70.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2021-07-26 | Zmodyfikowany: 2021-07-26 10:48

17. 2021

zarządzenie nr 0050.69.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Utworzony: 2021-07-26 | Zmodyfikowany: 2021-07-26 10:47

18. 2021

zarządzenie nr 0050.67.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Utworzony: 2021-07-26 | Zmodyfikowany: 2021-07-26 10:45

19. Informacja

Informacja

Utworzony: 2021-07-22 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 11:57

20. 2021

Ogłoszenie

Zakup i dostawa miału węglowego dla ZGMiK w Rędzinach w sezonie 2021/2022

Utworzony: 2021-07-22 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 11:53