Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2023

Sprawozdanie III kwartał 2023

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 11:55

2. 2023

zarządzenie nr 0050.183.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rędzinach

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 11:44

3. 2023

zarządzenie nr 0050.182.2023

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 11:41

4. 2023

zarządzenie nr 0050.181.2023

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 11 grudnia 2023 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 11:40

5. 2023

zarządzenie nr 0050.187.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedur zapobiegania zjawiskom niepożądanym w Urzędzie Gminy Rędziny.

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 11:38

6. 2023

zarządzenie nr 0050.188.2023

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 29 grudnia 2023 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 11:37

7. 2023

zarządzenie nr 0050.189.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2023-2032

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 11:35

8. 2024

Zarządzenie nr. 0050.24.2024

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II-ch przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 11:30

9. 2024

Zarządzenie nr. 0050.23.2024

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie gminne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 11:29

10. 2024

Zarządzenie nr. 0050.21.2024

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 09 luty 2024 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 11:28

11. 2024

Zarządzenie nr. 0050.20.2024

Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Rędzinach

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 11:26

12. 2024

Zarządzenie nr. 0050.19.2024

Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Rędzinach

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 11:25

13. 2024

Ogłoszenie

Wykonanie w trybie: zaprojektuj i zbuduj zadania inwestycyjnego pn. : „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 11:06

14. 2024

zarządzenie nr 0050.17.2024

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 09:35

15. 2024

zarządzenie nr 0050.10.2024

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 09:34

16. 2024

zarządzenie nr 0050.7.2024

Wójta Gminy Rędziny z dnia 02 stycznia 2024 roku. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Jabłońskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku osłonowego

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 09:32

17. 2024

zarządzenie nr 0050.6.2024

Wójta Gminy Rędziny z dnia 02 stycznia 2024 roku. w sprawie upoważnienia Pani Doroty Dymickiej - zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku osłonowego

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 09:17

18. 2024

zarządzenie nr 0050.5.2024

Wójta Gminy Rędziny z dnia 02 stycznia 2024 roku. w sprawie upoważnienia Pani Moniki Kowacz - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku osłonowego

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 09:16

19. 2024

zarządzenie nr 0050.1.2024

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rędzinach

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 09:14

20. Informacja

Informacja o losowaniach

Utworzony: 2024-02-23 | Zmodyfikowany: 2024-02-23 07:45