Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021

Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny Komisj...

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713) z w o ł u j ęna dzień18 maja 2021 r. (tj. wtorek) o godz. 16.00 łączone posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Rędziny, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny, Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Rędziny, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rędziny oraz Komisji Finansów Publicznych i Samorządu. W związk...

Utworzony: 2021-05-06 | Zmodyfikowany: 2021-05-06 14:21

2. Informacja

Informacja

Utworzony: 2021-05-06 | Zmodyfikowany: 2021-05-06 09:27

3. Formularze i wnioski

Referat organizacyjny, funduszy zewnętrznych i inwestycji

Utworzony: 2017-01-03 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 14:22

4. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Referat organizacyjny, funduszy zewnętrznych i inwestycji Sekretarz Gminy – Agnieszka Olszewska e-mail: sekretarz@redziny.pl tel. wew. 115 pok. nr 15 Stanowiska : Stanowisko ds. obsługi rady oraz spraw kadrowych – Longina Gęsiarz e-mail: kadry@redziny.pl tel. wew. 112 pok. nr 12 Stanowisko ds. kancelaryjnych – Gabriela Jastrzębska e-mail: ug@redziny.pl tel. wew. 113 pok. nr 13 Stanowisko ds. drogownictwa – Małgorzata Kościelniak e-mail: drogi@redziny.pl tel. wew. 117 p...

Utworzony: 2016-10-24 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 13:59

5. 2021

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z póżn.zm.) z w o ł u j ęna dzień 11 maja 2021 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Rady Gminy Rędziny. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się ...

Utworzony: 2021-05-05 | Zmodyfikowany: 2021-05-05 07:43

6. Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020

Korekta Sprawozdania GZK

Utworzony: 2021-05-04 | Zmodyfikowany: 2021-05-04 17:28

7. sesja XXXIV

Uchwała nr 200/XXXIV/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2021 rok

Utworzony: 2021-05-04 | Zmodyfikowany: 2021-05-04 17:25

8. 2021

zarządzenie nr 0050.52.2021

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny

Utworzony: 2021-05-04 | Zmodyfikowany: 2021-05-04 17:23

9. 2021

zarządzenie nr 0050.55.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 04 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2021 roku

Utworzony: 2021-05-04 | Zmodyfikowany: 2021-05-04 17:21

10. 2021

zarządzenie nr 0050.55.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 04 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2021 roku

Utworzony: 2021-05-04 | Zmodyfikowany: 2021-05-04 17:20

11. 2021

Decyzja PO.RZT.70.91.2021/D/SK

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków terenie gminy Rędziny- osiedle Rędziny Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach, ul. A. Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny

Utworzony: 2021-04-30 | Zmodyfikowany: 2021-04-30 16:50

12. 2021

zarządzenie nr 0050.54.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Rędziny w roku 2021

Utworzony: 2021-04-29 | Zmodyfikowany: 2021-04-29 15:27

13. 2021

Wniosek

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-04-29 | Zmodyfikowany: 2021-04-29 10:27

14. 2021

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-04-29 | Zmodyfikowany: 2021-04-29 10:25

15. 2021

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-04-29 | Zmodyfikowany: 2021-04-29 10:24

16. 2021

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-04-29 | Zmodyfikowany: 2021-04-29 10:23

17. 2021

Interpelacja

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-04-29 | Zmodyfikowany: 2021-04-29 10:23

18. 2021

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-04-29 | Zmodyfikowany: 2021-04-29 10:22

19. 2021

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-04-29 | Zmodyfikowany: 2021-04-29 10:21

20. 2021

Zapytanie

Podmiot wnoszący: Lidia Małgorzata Warwasińska

Utworzony: 2021-04-29 | Zmodyfikowany: 2021-04-29 10:21