Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN177026
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ44210
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona Główna 44210
   Dane podstawowe 2010
   Struktura organizacyjna 1937
Organy
   Wójt Gminy 1261
   Zastępca Wójta 740
   Sekretarz 716
   Skarbnik 669
   Przewodniczący Rady 898
   Rada Gminy 971
   Komisje 729
Prawo lokalne
   Statut 701
   Regulamin 806
   Uchwały 3429
     2016 1404
    ›    sesja XXX 3057
    ›    sesja XXXI 821
    ›    sesja XXXII 894
    ›    sesja XXXIII 553
     2017 2150
    ›    sesja XXXIV 671
    ›    sesja XXXV 473
    ›    sesja XXXVI 542
    ›    sesja XXXVII 398
    ›    sesja XXXVIII 456
    ›    sesja XXXIX 548
    ›    sesja XL 305
    ›    sesja XLI 253
    ›    sesja XLII 232
    ›    sesja XLIII 322
    ›    sesja XLIV 1062
    ›    sesja XLV 173
    ›    sesja XLVI 190
    ›    sesja XLVII 327
    ›    sesja XLVIII 211
     2018 230
    ›    sesja XLIX 147
   Zarządzenia Wójta Gminy 5627
     2016 1705
     2017 5846
     2018 574
   Strategia rozwoju 678
Dane publiczne
   Budżet gminy 1009
   Wieloletnia prognoza finansowa 544
   Plan Zamówień Publicznych 306
     2017 258
     2018 89
   Wykaz organizacji pozarządowych 425
   Oświadczenia Majątkowe 1096
     Wójt Gminy 813
     Zastępca Wójta 410
     Przewodniczący Rady 400
     Rada Gminy 617
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 362
     Referaty i samodzielne stanowiska 439
     Jednostki organizacyjne 429
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 475
   Formularze i wnioski 961
Przetargi / Konkursy
   2016 8995
   2017 36369
   2018 2948
Tablica Ogłoszeń
   2016 4016
   2017 17693
   2018 1477
Petycje
   2016 932
   2017 353
   2018 90
Projekty UE
   2016 940
   2017 80
   2018 113
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 985
Strategia Rozwoju
   Uchwały 618
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 1020
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 1510
   Archiwalna strona BIP 879
   Redakcja Biuletynu 449