Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 128623
   Dane podstawowe 5357
   Struktura organizacyjna 5773
Organy
   Wójt Gminy 2934
   Sekretarz 2454
   Skarbnik 2270
   Przewodniczący Rady 2219
   Rada Gminy 3077
   Komisje 2019
Prawo lokalne
   Statut 1926
   Regulamin 1884
   Uchwały 9296
     2016 2078
    ›    sesja XXX 25723
    ›    sesja XXXI 1705
    ›    sesja XXXII 1693
    ›    sesja XXXIII 1109
     2017 2944
    ›    sesja XXXIV 1803
    ›    sesja XXXV 1059
    ›    sesja XXXVI 1353
    ›    sesja XXXVII 932
    ›    sesja XXXVIII 950
    ›    sesja XXXIX 1428
    ›    sesja XL 777
    ›    sesja XLI 979
    ›    sesja XLII 694
    ›    sesja XLIII 1180
    ›    sesja XLIV 7340
    ›    sesja XLV 642
    ›    sesja XLVI 912
    ›    sesja XLVII 1205
    ›    sesja XLVIII 1057
     2018 3211
    ›    sesja XLIX 1112
    ›    sesja L 1200
    ›    sesja LI 1228
    ›    sesja LII 1401
    ›    sesja LIII 637
    ›    sesja LIV 1014
    ›    sesja LV 909
    ›    sesja LVI 474
    ›    sesja LVII 570
    ›    sesja I 525
    ›    sesja II 1172
    ›    sesja III 14126
    ›    sesja IV 1151
     2019 2761
    ›    sesja V 1225
    ›    sesja VI 637
    ›    sesja VII 634
    ›    sesja VIII 462
    ›    sesja IX 1101
    ›    sesja X 423
    ›    sesja XI 857
    ›    sesja XII 486
    ›    sesja XIII 1033
    ›    sesja XIV 632
    ›    sesja XV 429
    ›    sesja XVI 1108
    ›    sesja XVII 753
    ›    sesja XVIII 806
    ›    sesja XIX 846
     2020 1293
    ›    sesja XX 433
    ›    sesja XXI 669
    ›    sesja XXIII 678
    ›    sesja XXII 216
    ›    sesja XXIV 676
    ›    sesja XXV 404
    ›    sesja XXVI 322
    ›    sesja XXVII 299
    ›    sesja XXVIII 372
    ›    sesja XXIX 222
    ›    sesja XXX 182
    ›    sesja XXXI 397
     2021 126
    ›    sesja XXXII 110
    ›    sesja XXXIII 24
   Zarządzenia Wójta Gminy 14799
     2016 3840
     2017 10388
     2018 8136
     2019 7527
     2020 5124
     2021 1018
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 3139
   Strategia rozwoju 2855
Dane publiczne
   Budżet gminy 2726
   Sprawozdania 1166
   Wieloletnia prognoza finansowa 2163
   Sprawozdawczość Budżetowa 1038
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 304
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 331
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 391
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 571
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 394
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 190
   Emisja obligacji 689
     2018 1328
     2020 73
   Opinia RIO 635
     2019 391
   Plan Zamówień Publicznych 2236
     2017 588
     2018 552
     2019 425
     2020 247
     2021 116
   Wykaz organizacji pozarządowych 1222
   Oświadczenia Majątkowe 5626
     Wójt Gminy 2788
     Zastępca Wójta 1552
     Przewodniczący Rady 1626
     Rada Gminy 3805
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 2397
     Referaty i samodzielne stanowiska 3131
     Jednostki organizacyjne 2652
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 1364
   Formularze i wnioski 3690
Przetargi / Konkursy
   2016 10664
   2017 40720
   2018 37143
   2019 33988
   2020 30951
   2021 7416
Tablica Ogłoszeń
   2016 5965
   2017 22519
   2018 19597
   2019 18793
   2020 14757
   2021 3779
Wybory 2018
   Informacje 3576
Wybory PE 2019
   Informacje 1527
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 1244
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 1812
Interpelacje / Zapytania
   2016 1572
   2017 1050
   2018 1599
   2019 5786
   2020 4818
   2021 765
Petycje / Wnioski
   2020 1057
Projekty UE
   2016 1628
   2017 690
   2018 1030
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 2596
Nagrania z obrad sesji
   2019 807
   2020 658
Strategia Rozwoju
   Uchwały 2002
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 2681
Jakość Powietrza
   Informacja 3371
RODO
   Informacja 325
Monitoring
   Informacja 386
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja 31
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 2557
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 2407
   Archiwalna strona BIP 1680
   Redakcja Biuletynu 1120
Łączna liczba odwiedzin:673041