Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 116934
   Dane podstawowe 4787
   Struktura organizacyjna 5141
Organy
   Wójt Gminy 2684
   Sekretarz 2242
   Skarbnik 2070
   Przewodniczący Rady 2050
   Rada Gminy 2824
   Komisje 1847
Prawo lokalne
   Statut 1745
   Regulamin 1684
   Uchwały 8702
     2016 1987
    ›    sesja XXX 5588
    ›    sesja XXXI 1524
    ›    sesja XXXII 1496
    ›    sesja XXXIII 1024
     2017 2864
    ›    sesja XXXIV 1555
    ›    sesja XXXV 969
    ›    sesja XXXVI 1184
    ›    sesja XXXVII 857
    ›    sesja XXXVIII 852
    ›    sesja XXXIX 1198
    ›    sesja XL 707
    ›    sesja XLI 806
    ›    sesja XLII 622
    ›    sesja XLIII 935
    ›    sesja XLIV 7144
    ›    sesja XLV 578
    ›    sesja XLVI 756
    ›    sesja XLVII 1014
    ›    sesja XLVIII 875
     2018 3088
    ›    sesja XLIX 1032
    ›    sesja L 1020
    ›    sesja LI 1075
    ›    sesja LII 1154
    ›    sesja LIII 559
    ›    sesja LIV 838
    ›    sesja LV 741
    ›    sesja LVI 410
    ›    sesja LVII 495
    ›    sesja I 446
    ›    sesja II 923
    ›    sesja III 12267
    ›    sesja IV 972
     2019 2631
    ›    sesja V 953
    ›    sesja VI 561
    ›    sesja VII 553
    ›    sesja VIII 397
    ›    sesja IX 918
    ›    sesja X 351
    ›    sesja XI 695
    ›    sesja XII 423
    ›    sesja XIII 772
    ›    sesja XIV 526
    ›    sesja XV 349
    ›    sesja XVI 859
    ›    sesja XVII 560
    ›    sesja XVIII 598
    ›    sesja XIX 616
     2020 873
    ›    sesja XX 320
    ›    sesja XXI 472
    ›    sesja XXIII 491
    ›    sesja XXII 140
    ›    sesja XXIV 491
    ›    sesja XXV 242
    ›    sesja XXVI 155
    ›    sesja XXVII 203
    ›    sesja XXVIII 70
   Zarządzenia Wójta Gminy 13576
     2016 3211
     2017 9189
     2018 6958
     2019 6189
     2020 3312
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 2631
   Strategia rozwoju 2591
Dane publiczne
   Budżet gminy 2455
   Sprawozdania 791
   Wieloletnia prognoza finansowa 2020
   Sprawozdawczość Budżetowa 861
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 249
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 278
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 328
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 504
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 310
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 90
   Emisja obligacji 569
     2018 1137
     2020 14
   Opinia RIO 466
     2019 322
   Plan Zamówień Publicznych 1193
     2017 538
     2018 512
     2019 332
     2020 160
   Wykaz organizacji pozarządowych 1077
   Oświadczenia Majątkowe 4949
     Wójt Gminy 2536
     Zastępca Wójta 1387
     Przewodniczący Rady 1438
     Rada Gminy 3383
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 2153
     Referaty i samodzielne stanowiska 2480
     Jednostki organizacyjne 2293
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 1172
   Formularze i wnioski 3140
Przetargi / Konkursy
   2016 10319
   2017 40049
   2018 36500
   2019 32806
   2020 21360
Tablica Ogłoszeń
   2016 5661
   2017 21478
   2018 18379
   2019 17173
   2020 10607
Wybory 2018
   Informacje 3235
Wybory PE 2019
   Informacje 1272
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 1043
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 1471
Interpelacje / Zapytania
   2016 1462
   2017 954
   2018 1362
   2019 5157
   2020 3115
Petycje / Wnioski
   2020 614
Projekty UE
   2016 1522
   2017 593
   2018 915
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 2321
Nagrania z obrad sesji
   2019 617
   2020 447
Strategia Rozwoju
   Uchwały 1807
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1205
Jakość Powietrza
   Informacja 2461
RODO
   Informacja 212
Monitoring
   Informacja 264
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 2307
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 2245
   Archiwalna strona BIP 1573
   Redakcja Biuletynu 981
Łączna liczba odwiedzin:567765