Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN128811
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ32651
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona Główna 32651
   Dane podstawowe 1613
   Struktura organizacyjna 1499
Organy
   Wójt Gminy 1047
   Zastępca Wójta 594
   Sekretarz 567
   Skarbnik 528
   Przewodniczący Rady 750
   Rada Gminy 761
   Komisje 587
Prawo lokalne
   Statut 579
   Regulamin 651
   Uchwały 2588
     2016 1226
    ›    sesja XXX 1641
    ›    sesja XXXI 665
    ›    sesja XXXII 770
    ›    sesja XXXIII 450
     2017 1444
    ›    sesja XXXIV 465
    ›    sesja XXXV 364
    ›    sesja XXXVI 443
    ›    sesja XXXVII 319
    ›    sesja XXXVIII 374
    ›    sesja XXXIX 438
    ›    sesja XL 231
    ›    sesja XLI 182
    ›    sesja XLII 165
    ›    sesja XLIII 240
    ›    sesja XLIV 179
    ›    sesja XLV 38
   Zarządzenia Wójta Gminy 4291
     2016 1589
     2017 4450
   Strategia rozwoju 508
Dane publiczne
   Budżet gminy 784
   Wieloletnia prognoza finansowa 443
   Plan Zamówień Publicznych 152
     2017 165
   Wykaz organizacji pozarządowych 320
   Oświadczenia Majątkowe 838
     Wójt Gminy 640
     Zastępca Wójta 265
     Przewodniczący Rady 303
     Rada Gminy 400
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 231
     Referaty i samodzielne stanowiska 269
     Jednostki organizacyjne 260
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 382
   Formularze i wnioski 720
Przetargi / Konkursy
   2016 8568
   2017 26932
Tablica Ogłoszeń
   2016 3728
   2017 12989
Petycje
   2016 858
   2017 200
Projekty UE
   2016 797
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 800
Strategia Rozwoju
   Uchwały 453
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 815
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 479
   Archiwalna strona BIP 753
   Redakcja Biuletynu 380