Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 162291
   Dane podstawowe 7510
   Struktura organizacyjna 7406
Organy
   Wójt Gminy 3640
   Sekretarz 3102
   Skarbnik 2827
   Przewodniczący Rady 2735
   Rada Gminy 3817
   Komisje 2553
Prawo lokalne
   Statut 2581
   Regulamin 2375
   Uchwały 11164
     2016 2317
    ›    sesja XXX 26645
    ›    sesja XXXI 2302
    ›    sesja XXXII 2373
    ›    sesja XXXIII 1364
     2017 3340
    ›    sesja XXXIV 2605
    ›    sesja XXXV 1351
    ›    sesja XXXVI 1889
    ›    sesja XXXVII 1206
    ›    sesja XXXVIII 1246
    ›    sesja XXXIX 2192
    ›    sesja XL 1043
    ›    sesja XLI 1584
    ›    sesja XLII 927
    ›    sesja XLIII 1946
    ›    sesja XLIV 8038
    ›    sesja XLV 884
    ›    sesja XLVI 1417
    ›    sesja XLVII 1800
    ›    sesja XLVIII 1613
     2018 3618
    ›    sesja XLIX 1384
    ›    sesja L 1853
    ›    sesja LI 1792
    ›    sesja LII 2199
    ›    sesja LIII 905
    ›    sesja LIV 1575
    ›    sesja LV 1451
    ›    sesja LVI 731
    ›    sesja LVII 822
    ›    sesja I 784
    ›    sesja II 2095
    ›    sesja III 18304
    ›    sesja IV 1903
     2019 3060
    ›    sesja V 2103
    ›    sesja VI 912
    ›    sesja VII 1104
    ›    sesja VIII 725
    ›    sesja IX 1744
    ›    sesja X 686
    ›    sesja XI 1435
    ›    sesja XII 759
    ›    sesja XIII 1850
    ›    sesja XIV 914
    ›    sesja XV 709
    ›    sesja XVI 1873
    ›    sesja XVII 1353
    ›    sesja XVIII 1409
    ›    sesja XIX 1442
     2020 1677
    ›    sesja XX 738
    ›    sesja XXI 1283
    ›    sesja XXIII 1332
    ›    sesja XXII 479
    ›    sesja XXIV 1507
    ›    sesja XXV 1008
    ›    sesja XXVI 948
    ›    sesja XXVII 591
    ›    sesja XXVIII 1008
    ›    sesja XXIX 822
    ›    sesja XXX 455
    ›    sesja XXXI 1245
     2021 1385
    ›    sesja XXXII 556
    ›    sesja XXXIII 757
    ›    sesja XXXIV 408
    ›    sesja XXXV 300
    ›    sesja XXXVI 735
    ›    sesja XXXVII 255
    ›    sesja XXXVIII 277
    ›    sesja XXXIX 259
    ›    sesja XL 216
    ›    sesja XLI 322
    ›    sesja XLII 842
    ›    sesja XLIII 796
     2022 584
    ›    sesja XLIV 441
    ›    sesja XLV 154
    ›    sesja XLVI 317
    ›    sesja XLVII 86
    ›    sesja XLVIII 129
    ›    sesja XLIX 103
    ›    sesja L 198
    ›    sesja LI 124
    ›    sesja LII 5
   Zarządzenia Wójta Gminy 17745
     2016 5645
     2017 14078
     2018 11753
     2019 11193
     2020 8617
     2021 5680
     2022 2619
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 18385
   Strategia rozwoju 3538
Dane publiczne
   Budżet gminy 3380
   Sprawozdania 2168
   Wieloletnia prognoza finansowa 2571
   Sprawozdawczość Budżetowa 1537
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 467
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 509
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 588
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 776
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 613
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 460
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2021 273
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2022 91
   Emisja obligacji 1019
     2018 1930
     2020 286
   Opinia RIO 961
     2019 564
   Plan Zamówień Publicznych 4699
     2017 758
     2018 695
     2019 588
     2020 397
     2021 380
     2022 182
   Wykaz organizacji pozarządowych 1665
   Oświadczenia Majątkowe 7905
     Wójt Gminy 3719
     Zastępca Wójta 1949
     Przewodniczący Rady 2334
     Rada Gminy 5122
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 3633
     Referaty i samodzielne stanowiska 4291
     Jednostki organizacyjne 3752
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 1918
   Formularze i wnioski 5259
Przetargi / Konkursy
   2016 11556
   2017 42361
   2018 38920
   2019 36058
   2020 35219
   2021 61086
   2022 13817
Tablica Ogłoszeń
   2016 7184
   2017 26257
   2018 23689
   2019 23259
   2020 18867
   2021 17222
   2022 10399
Wybory 2018
   Informacje 4779
Wybory PE 2019
   Informacje 2175
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 1907
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 2975
Interpelacje / Zapytania
   2016 1909
   2017 1394
   2018 2641
   2019 8050
   2020 6775
   2021 7046
   2022 2432
Petycje / Wnioski
   2020 1401
   2021 1206
   2022 810
Projekty UE
   2016 2029
   2017 1022
   2018 1374
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 3248
Strategia Rozwoju
   Uchwały 2570
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Rędziny
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 7357
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rędziny 1231
   Ogłoszenia 137
Jakość Powietrza
   Informacja 7408
RODO
   Informacja 582
Monitoring
   Informacja 705
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja 397
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 3319
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 2982
   Archiwalna strona BIP 2085
   Redakcja Biuletynu 1505
Łączna liczba odwiedzin:982214