Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN287543
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ70100
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona Główna 70100
   Dane podstawowe 2940
   Struktura organizacyjna 2953
Organy
   Wójt Gminy 1783
   Sekretarz 1194
   Skarbnik 1087
   Przewodniczący Rady 1301
   Rada Gminy 1608
   Komisje 1131
Prawo lokalne
   Statut 1032
   Regulamin 1107
   Uchwały 5051
     2016 1597
    ›    sesja XXX 4316
    ›    sesja XXXI 1045
    ›    sesja XXXII 1061
    ›    sesja XXXIII 719
     2017 2436
    ›    sesja XXXIV 884
    ›    sesja XXXV 632
    ›    sesja XXXVI 692
    ›    sesja XXXVII 528
    ›    sesja XXXVIII 598
    ›    sesja XXXIX 694
    ›    sesja XL 438
    ›    sesja XLI 387
    ›    sesja XLII 363
    ›    sesja XLIII 442
    ›    sesja XLIV 3242
    ›    sesja XLV 297
    ›    sesja XLVI 318
    ›    sesja XLVII 516
    ›    sesja XLVIII 424
     2018 1816
    ›    sesja XLIX 567
    ›    sesja L 453
    ›    sesja LI 556
    ›    sesja LII 595
    ›    sesja LIII 215
    ›    sesja LIV 278
    ›    sesja LV 265
    ›    sesja LVI 91
    ›    sesja LVII 121
    ›    sesja I 135
    ›    sesja II 147
   Zarządzenia Wójta Gminy 8398
     2016 1888
     2017 6422
     2018 4193
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 212
   Strategia rozwoju 1033
Dane publiczne
   Budżet gminy 1509
   Wieloletnia prognoza finansowa 779
   Sprawozdawczość Budżetowa 229
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 72
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 66
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 110
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 184
   Emisja obligacji 153
     2018 537
   Plan Zamówień Publicznych 564
     2017 377
     2018 338
   Wykaz organizacji pozarządowych 600
   Oświadczenia Majątkowe 2141
     Wójt Gminy 1422
     Zastępca Wójta 788
     Przewodniczący Rady 682
     Rada Gminy 1352
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 866
     Referaty i samodzielne stanowiska 951
     Jednostki organizacyjne 1038
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 662
   Formularze i wnioski 1334
Przetargi / Konkursy
   2016 9440
   2017 38285
   2018 31948
Tablica Ogłoszeń
   2016 4530
   2017 18667
   2018 14071
Wybory 2018
   Informacje 2049
Petycje / Interpelacje
   2016 1084
   2017 564
   2018 498
Projekty UE
   2016 1128
   2017 253
   2018 523
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 1416
Strategia Rozwoju
   Uchwały 981
Jakość Powietrza
   Informacja 190
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 1412
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 1740
   Archiwalna strona BIP 1118
   Redakcja Biuletynu 591