Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 138615
   Dane podstawowe 5915
   Struktura organizacyjna 6260
Organy
   Wójt Gminy 3147
   Sekretarz 2645
   Skarbnik 2466
   Przewodniczący Rady 2398
   Rada Gminy 3289
   Komisje 2174
Prawo lokalne
   Statut 2126
   Regulamin 2036
   Uchwały 9737
     2016 2151
    ›    sesja XXX 26037
    ›    sesja XXXI 1924
    ›    sesja XXXII 1954
    ›    sesja XXXIII 1202
     2017 3028
    ›    sesja XXXIV 2096
    ›    sesja XXXV 1164
    ›    sesja XXXVI 1547
    ›    sesja XXXVII 1040
    ›    sesja XXXVIII 1061
    ›    sesja XXXIX 1704
    ›    sesja XL 885
    ›    sesja XLI 1200
    ›    sesja XLII 781
    ›    sesja XLIII 1475
    ›    sesja XLIV 7603
    ›    sesja XLV 732
    ›    sesja XLVI 1098
    ›    sesja XLVII 1438
    ›    sesja XLVIII 1274
     2018 3392
    ›    sesja XLIX 1221
    ›    sesja L 1458
    ›    sesja LI 1423
    ›    sesja LII 1686
    ›    sesja LIII 729
    ›    sesja LIV 1232
    ›    sesja LV 1109
    ›    sesja LVI 582
    ›    sesja LVII 667
    ›    sesja I 629
    ›    sesja II 1512
    ›    sesja III 15575
    ›    sesja IV 1371
     2019 2889
    ›    sesja V 1577
    ›    sesja VI 741
    ›    sesja VII 725
    ›    sesja VIII 554
    ›    sesja IX 1334
    ›    sesja X 511
    ›    sesja XI 1073
    ›    sesja XII 585
    ›    sesja XIII 1337
    ›    sesja XIV 733
    ›    sesja XV 534
    ›    sesja XVI 1393
    ›    sesja XVII 987
    ›    sesja XVIII 1048
    ›    sesja XIX 1073
     2020 1436
    ›    sesja XX 543
    ›    sesja XXI 872
    ›    sesja XXIII 903
    ›    sesja XXII 312
    ›    sesja XXIV 927
    ›    sesja XXV 600
    ›    sesja XXVI 536
    ›    sesja XXVII 395
    ›    sesja XXVIII 606
    ›    sesja XXIX 417
    ›    sesja XXX 277
    ›    sesja XXXI 706
     2021 462
    ›    sesja XXXII 251
    ›    sesja XXXIII 285
    ›    sesja XXXIV 174
    ›    sesja XXXV 94
    ›    sesja XXXVI 227
    ›    sesja XXXVII 70
    ›    sesja XXXVIII 73
    ›    sesja XXXIX 13
   Zarządzenia Wójta Gminy 15749
     2016 4449
     2017 11675
     2018 9451
     2019 8894
     2020 6483
     2021 2790
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 16982
   Strategia rozwoju 3003
Dane publiczne
   Budżet gminy 2921
   Sprawozdania 1560
   Wieloletnia prognoza finansowa 2306
   Sprawozdawczość Budżetowa 1193
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 364
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 387
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 465
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 642
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 474
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 290
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2021 64
   Emisja obligacji 773
     2018 1542
     2020 177
   Opinia RIO 728
     2019 455
   Plan Zamówień Publicznych 2984
     2017 646
     2018 595
     2019 482
     2020 295
     2021 211
   Wykaz organizacji pozarządowych 1359
   Oświadczenia Majątkowe 6468
     Wójt Gminy 3106
     Zastępca Wójta 1728
     Przewodniczący Rady 1874
     Rada Gminy 4247
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 2782
     Referaty i samodzielne stanowiska 3561
     Jednostki organizacyjne 3027
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 1510
   Formularze i wnioski 4109
Przetargi / Konkursy
   2016 10956
   2017 41302
   2018 37759
   2019 34629
   2020 32503
   2021 23085
Tablica Ogłoszeń
   2016 6340
   2017 23858
   2018 21022
   2019 20409
   2020 16290
   2021 9369
Wybory 2018
   Informacje 3964
Wybory PE 2019
   Informacje 1742
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 1451
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 2180
Interpelacje / Zapytania
   2016 1669
   2017 1132
   2018 1848
   2019 6572
   2020 5541
   2021 2885
Petycje / Wnioski
   2020 1179
   2021 540
Projekty UE
   2016 1763
   2017 784
   2018 1126
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 2804
Nagrania z obrad sesji
   2019 1016
   2020 763
Strategia Rozwoju
   Uchwały 2148
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Rędziny
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 4001
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rędziny 364
Jakość Powietrza
   Informacja 4848
RODO
   Informacja 409
Monitoring
   Informacja 480
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja 151
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 2764
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 2568
   Archiwalna strona BIP 1804
   Redakcja Biuletynu 1259
Łączna liczba odwiedzin:772139