Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN399537
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ92875
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona Główna 92875
   Dane podstawowe 3678
   Struktura organizacyjna 3957
Organy
   Wójt Gminy 2174
   Sekretarz 1688
   Skarbnik 1563
   Przewodniczący Rady 1649
   Rada Gminy 2239
   Komisje 1462
Prawo lokalne
   Statut 1291
   Regulamin 1298
   Uchwały 6907
     2016 1736
    ›    sesja XXX 4824
    ›    sesja XXXI 1182
    ›    sesja XXXII 1171
    ›    sesja XXXIII 816
     2017 2631
    ›    sesja XXXIV 1031
    ›    sesja XXXV 738
    ›    sesja XXXVI 808
    ›    sesja XXXVII 637
    ›    sesja XXXVIII 685
    ›    sesja XXXIX 771
    ›    sesja XL 533
    ›    sesja XLI 487
    ›    sesja XLII 451
    ›    sesja XLIII 531
    ›    sesja XLIV 5881
    ›    sesja XLV 392
    ›    sesja XLVI 412
    ›    sesja XLVII 636
    ›    sesja XLVIII 540
     2018 2741
    ›    sesja XLIX 782
    ›    sesja L 614
    ›    sesja LI 696
    ›    sesja LII 715
    ›    sesja LIII 353
    ›    sesja LIV 475
    ›    sesja LV 401
    ›    sesja LVI 211
    ›    sesja LVII 279
    ›    sesja I 257
    ›    sesja II 426
    ›    sesja III 6571
    ›    sesja IV 502
     2019 1588
    ›    sesja V 360
    ›    sesja VI 207
    ›    sesja VII 316
    ›    sesja VIII 186
    ›    sesja IX 423
    ›    sesja X 125
    ›    sesja XI 291
    ›    sesja XII 161
    ›    sesja XIII 166
    ›    sesja XIV 166
   Zarządzenia Wójta Gminy 10970
     2016 2015
     2017 6696
     2018 4713
     2019 2767
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 1246
   Strategia rozwoju 2004
Dane publiczne
   Budżet gminy 1924
   Sprawozdania 273
   Wieloletnia prognoza finansowa 1644
   Sprawozdawczość Budżetowa 488
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 118
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 126
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 179
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 347
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 66
   Emisja obligacji 289
     2018 639
   Opinia RIO 178
     2019 133
   Plan Zamówień Publicznych 713
     2017 417
     2018 393
     2019 130
   Wykaz organizacji pozarządowych 783
   Oświadczenia Majątkowe 3306
     Wójt Gminy 1874
     Zastępca Wójta 1037
     Przewodniczący Rady 966
     Rada Gminy 2376
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 1387
     Referaty i samodzielne stanowiska 1590
     Jednostki organizacyjne 1532
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 829
   Formularze i wnioski 1874
Przetargi / Konkursy
   2016 9723
   2017 38731
   2018 34993
   2019 23265
Tablica Ogłoszeń
   2016 4859
   2017 19058
   2018 15891
   2019 10371
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 558
Wybory 2018
   Informacje 2321
Wybory PE 2019
   Informacje 724
Petycje / Interpelacje / Wnioski
   2016 1231
   2017 703
   2018 879
   2019 1661
Projekty UE
   2016 1290
   2017 377
   2018 682
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 1837
Strategia Rozwoju
   Uchwały 1350
Jakość Powietrza
   Informacja 615
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 1723
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 1924
   Archiwalna strona BIP 1339
   Redakcja Biuletynu 724