Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 143517
   Dane podstawowe 6143
   Struktura organizacyjna 6456
Organy
   Wójt Gminy 3252
   Sekretarz 2723
   Skarbnik 2542
   Przewodniczący Rady 2464
   Rada Gminy 3402
   Komisje 2249
Prawo lokalne
   Statut 2239
   Regulamin 2109
   Uchwały 10099
     2016 2192
    ›    sesja XXX 26149
    ›    sesja XXXI 1998
    ›    sesja XXXII 2072
    ›    sesja XXXIII 1230
     2017 3073
    ›    sesja XXXIV 2192
    ›    sesja XXXV 1207
    ›    sesja XXXVI 1614
    ›    sesja XXXVII 1073
    ›    sesja XXXVIII 1101
    ›    sesja XXXIX 1790
    ›    sesja XL 918
    ›    sesja XLI 1271
    ›    sesja XLII 813
    ›    sesja XLIII 1570
    ›    sesja XLIV 7713
    ›    sesja XLV 766
    ›    sesja XLVI 1163
    ›    sesja XLVII 1511
    ›    sesja XLVIII 1343
     2018 3466
    ›    sesja XLIX 1262
    ›    sesja L 1530
    ›    sesja LI 1490
    ›    sesja LII 1772
    ›    sesja LIII 755
    ›    sesja LIV 1299
    ›    sesja LV 1169
    ›    sesja LVI 610
    ›    sesja LVII 693
    ›    sesja I 664
    ›    sesja II 1651
    ›    sesja III 16208
    ›    sesja IV 1439
     2019 2930
    ›    sesja V 1684
    ›    sesja VI 772
    ›    sesja VII 766
    ›    sesja VIII 581
    ›    sesja IX 1433
    ›    sesja X 541
    ›    sesja XI 1143
    ›    sesja XII 623
    ›    sesja XIII 1434
    ›    sesja XIV 774
    ›    sesja XV 570
    ›    sesja XVI 1481
    ›    sesja XVII 1057
    ›    sesja XVIII 1121
    ›    sesja XIX 1144
     2020 1520
    ›    sesja XX 587
    ›    sesja XXI 958
    ›    sesja XXIII 995
    ›    sesja XXII 348
    ›    sesja XXIV 1046
    ›    sesja XXV 690
    ›    sesja XXVI 628
    ›    sesja XXVII 443
    ›    sesja XXVIII 690
    ›    sesja XXIX 491
    ›    sesja XXX 318
    ›    sesja XXXI 834
     2021 697
    ›    sesja XXXII 322
    ›    sesja XXXIII 370
    ›    sesja XXXIV 227
    ›    sesja XXXV 139
    ›    sesja XXXVI 315
    ›    sesja XXXVII 110
    ›    sesja XXXVIII 111
    ›    sesja XXXIX 84
    ›    sesja XL 66
    ›    sesja XLI 66
   Zarządzenia Wójta Gminy 16196
     2016 4676
     2017 12025
     2018 9790
     2019 9269
     2020 6969
     2021 3578
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 17270
   Strategia rozwoju 3106
Dane publiczne
   Budżet gminy 3014
   Sprawozdania 1685
   Wieloletnia prognoza finansowa 2368
   Sprawozdawczość Budżetowa 1255
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 380
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 413
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 490
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 667
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 502
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 327
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2021 107
   Emisja obligacji 827
     2018 1599
     2020 203
   Opinia RIO 776
     2019 476
   Plan Zamówień Publicznych 3319
     2017 673
     2018 612
     2019 501
     2020 312
     2021 288
   Wykaz organizacji pozarządowych 1420
   Oświadczenia Majątkowe 6680
     Wójt Gminy 3220
     Zastępca Wójta 1770
     Przewodniczący Rady 1955
     Rada Gminy 4457
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 2986
     Referaty i samodzielne stanowiska 3707
     Jednostki organizacyjne 3166
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 1590
   Formularze i wnioski 4302
Przetargi / Konkursy
   2016 11097
   2017 41556
   2018 38046
   2019 34897
   2020 33213
   2021 33568
Tablica Ogłoszeń
   2016 6490
   2017 24331
   2018 21511
   2019 20917
   2020 16779
   2021 12053
Wybory 2018
   Informacje 4097
Wybory PE 2019
   Informacje 1829
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 1548
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 2338
Interpelacje / Zapytania
   2016 1711
   2017 1185
   2018 1962
   2019 6836
   2020 5763
   2021 4450
Petycje / Wnioski
   2020 1238
   2021 787
Projekty UE
   2016 1820
   2017 831
   2018 1170
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 2893
Nagrania z obrad sesji
   2019 1092
   2020 808
Strategia Rozwoju
   Uchwały 2227
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Rędziny
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 4576
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rędziny 480
Jakość Powietrza
   Informacja 5342
RODO
   Informacja 444
Monitoring
   Informacja 526
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja 197
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 2866
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 2653
   Archiwalna strona BIP 1866
   Redakcja Biuletynu 1308
Łączna liczba odwiedzin:812298