Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN346840
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ82733
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona Główna 82733
   Dane podstawowe 3387
   Struktura organizacyjna 3583
Organy
   Wójt Gminy 2014
   Sekretarz 1490
   Skarbnik 1395
   Przewodniczący Rady 1503
   Rada Gminy 2020
   Komisje 1349
Prawo lokalne
   Statut 1183
   Regulamin 1228
   Uchwały 6184
     2016 1667
    ›    sesja XXX 4535
    ›    sesja XXXI 1111
    ›    sesja XXXII 1099
    ›    sesja XXXIII 776
     2017 2548
    ›    sesja XXXIV 945
    ›    sesja XXXV 674
    ›    sesja XXXVI 749
    ›    sesja XXXVII 574
    ›    sesja XXXVIII 635
    ›    sesja XXXIX 732
    ›    sesja XL 475
    ›    sesja XLI 419
    ›    sesja XLII 400
    ›    sesja XLIII 488
    ›    sesja XLIV 4498
    ›    sesja XLV 342
    ›    sesja XLVI 349
    ›    sesja XLVII 575
    ›    sesja XLVIII 474
     2018 2578
    ›    sesja XLIX 719
    ›    sesja L 551
    ›    sesja LI 632
    ›    sesja LII 652
    ›    sesja LIII 284
    ›    sesja LIV 405
    ›    sesja LV 349
    ›    sesja LVI 155
    ›    sesja LVII 216
    ›    sesja I 203
    ›    sesja II 344
    ›    sesja III 3438
    ›    sesja IV 392
     2019 893
    ›    sesja V 219
    ›    sesja VI 120
    ›    sesja VII 206
    ›    sesja VIII 89
    ›    sesja IX 114
   Zarządzenia Wójta Gminy 9876
     2016 1961
     2017 6596
     2018 4570
     2019 1503
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 860
   Strategia rozwoju 1202
Dane publiczne
   Budżet gminy 1792
   Sprawozdania 115
   Wieloletnia prognoza finansowa 881
   Sprawozdawczość Budżetowa 390
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 97
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 105
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 161
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 305
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 11
   Emisja obligacji 221
     2018 592
   Opinia RIO 100
     2019 91
   Plan Zamówień Publicznych 642
     2017 400
     2018 372
     2019 64
   Wykaz organizacji pozarządowych 700
   Oświadczenia Majątkowe 2840
     Wójt Gminy 1695
     Zastępca Wójta 931
     Przewodniczący Rady 838
     Rada Gminy 1930
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 1114
     Referaty i samodzielne stanowiska 1318
     Jednostki organizacyjne 1246
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 746
   Formularze i wnioski 1607
Przetargi / Konkursy
   2016 9615
   2017 38566
   2018 34534
   2019 10473
Tablica Ogłoszeń
   2016 4721
   2017 18890
   2018 15611
   2019 5182
Wybory 2018
   Informacje 2199
Wybory PE 2019
   Informacje 500
Petycje / Interpelacje / Wnioski
   2016 1159
   2017 643
   2018 808
   2019 555
Projekty UE
   2016 1211
   2017 337
   2018 617
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 1630
Strategia Rozwoju
   Uchwały 1224
Jakość Powietrza
   Informacja 437
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 1578
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 1849
   Archiwalna strona BIP 1280
   Redakcja Biuletynu 656