Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 103922
   Dane podstawowe 4115
   Struktura organizacyjna 4440
Organy
   Wójt Gminy 2374
   Sekretarz 1914
   Skarbnik 1756
   Przewodniczący Rady 1821
   Rada Gminy 2504
   Komisje 1614
Prawo lokalne
   Statut 1480
   Regulamin 1447
   Uchwały 7964
     2016 1837
    ›    sesja XXX 5195
    ›    sesja XXXI 1314
    ›    sesja XXXII 1290
    ›    sesja XXXIII 902
     2017 2720
    ›    sesja XXXIV 1219
    ›    sesja XXXV 820
    ›    sesja XXXVI 940
    ›    sesja XXXVII 731
    ›    sesja XXXVIII 750
    ›    sesja XXXIX 913
    ›    sesja XL 603
    ›    sesja XLI 604
    ›    sesja XLII 519
    ›    sesja XLIII 673
    ›    sesja XLIV 6890
    ›    sesja XLV 469
    ›    sesja XLVI 542
    ›    sesja XLVII 774
    ›    sesja XLVIII 653
     2018 2924
    ›    sesja XLIX 890
    ›    sesja L 777
    ›    sesja LI 825
    ›    sesja LII 852
    ›    sesja LIII 447
    ›    sesja LIV 602
    ›    sesja LV 500
    ›    sesja LVI 299
    ›    sesja LVII 377
    ›    sesja I 332
    ›    sesja II 621
    ›    sesja III 9582
    ›    sesja IV 719
     2019 2422
    ›    sesja V 608
    ›    sesja VI 326
    ›    sesja VII 415
    ›    sesja VIII 290
    ›    sesja IX 674
    ›    sesja X 228
    ›    sesja XI 482
    ›    sesja XII 302
    ›    sesja XIII 447
    ›    sesja XIV 385
    ›    sesja XV 195
    ›    sesja XVI 518
    ›    sesja XVII 272
    ›    sesja XVIII 326
    ›    sesja XIX 314
     2020 303
    ›    sesja XX 109
    ›    sesja XXI 189
    ›    sesja XXII 81
   Zarządzenia Wójta Gminy 12234
     2016 2438
     2017 7368
     2018 5385
     2019 4311
     2020 793
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 1948
   Strategia rozwoju 2200
Dane publiczne
   Budżet gminy 2133
   Sprawozdania 428
   Wieloletnia prognoza finansowa 1781
   Sprawozdawczość Budżetowa 613
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 165
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 179
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 225
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 407
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 156
   Emisja obligacji 381
     2018 792
   Opinia RIO 286
     2019 209
   Plan Zamówień Publicznych 825
     2017 454
     2018 437
     2019 225
     2020 56
   Wykaz organizacji pozarządowych 890
   Oświadczenia Majątkowe 3929
     Wójt Gminy 2164
     Zastępca Wójta 1212
     Przewodniczący Rady 1139
     Rada Gminy 2773
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 1786
     Referaty i samodzielne stanowiska 1890
     Jednostki organizacyjne 1826
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 942
   Formularze i wnioski 2371
Przetargi / Konkursy
   2016 9925
   2017 39143
   2018 35565
   2019 31125
   2020 5679
Tablica Ogłoszeń
   2016 5150
   2017 19727
   2018 16577
   2019 14734
   2020 3056
Wybory 2018
   Informacje 2572
Wybory PE 2019
   Informacje 920
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 735
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 84
Petycje / Interpelacje / Wnioski
   2016 1312
   2017 785
   2018 969
   2019 3864
   2020 271
Projekty UE
   2016 1376
   2017 449
   2018 765
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 2065
Nagrania z obrad sesji
   2019 275
   2020 111
Strategia Rozwoju
   Uchwały 1558
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 30
Jakość Powietrza
   Informacja 1310
RODO
   Informacja 76
Monitoring
   Informacja 84
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 1979
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 2036
   Archiwalna strona BIP 1437
   Redakcja Biuletynu 810
Łączna liczba odwiedzin:468247