Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 96930
   Dane podstawowe 3825
   Struktura organizacyjna 4129
Organy
   Wójt Gminy 2234
   Sekretarz 1753
   Skarbnik 1616
   Przewodniczący Rady 1700
   Rada Gminy 2332
   Komisje 1517
Prawo lokalne
   Statut 1377
   Regulamin 1366
   Uchwały 7348
     2016 1770
    ›    sesja XXX 4897
    ›    sesja XXXI 1212
    ›    sesja XXXII 1201
    ›    sesja XXXIII 842
     2017 2657
    ›    sesja XXXIV 1059
    ›    sesja XXXV 761
    ›    sesja XXXVI 832
    ›    sesja XXXVII 658
    ›    sesja XXXVIII 703
    ›    sesja XXXIX 788
    ›    sesja XL 552
    ›    sesja XLI 509
    ›    sesja XLII 471
    ›    sesja XLIII 549
    ›    sesja XLIV 6250
    ›    sesja XLV 417
    ›    sesja XLVI 438
    ›    sesja XLVII 661
    ›    sesja XLVIII 565
     2018 2836
    ›    sesja XLIX 816
    ›    sesja L 638
    ›    sesja LI 726
    ›    sesja LII 743
    ›    sesja LIII 381
    ›    sesja LIV 505
    ›    sesja LV 417
    ›    sesja LVI 239
    ›    sesja LVII 311
    ›    sesja I 280
    ›    sesja II 481
    ›    sesja III 7645
    ›    sesja IV 555
     2019 2042
    ›    sesja V 405
    ›    sesja VI 241
    ›    sesja VII 349
    ›    sesja VIII 223
    ›    sesja IX 491
    ›    sesja X 158
    ›    sesja XI 348
    ›    sesja XII 217
    ›    sesja XIII 262
    ›    sesja XIV 294
    ›    sesja XV 113
    ›    sesja XVI 353
    ›    sesja XVII 67
    ›    sesja XVIII 40
   Zarządzenia Wójta Gminy 11409
     2016 2050
     2017 6744
     2018 4846
     2019 3356
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 1560
   Strategia rozwoju 2052
Dane publiczne
   Budżet gminy 2005
   Sprawozdania 327
   Wieloletnia prognoza finansowa 1687
   Sprawozdawczość Budżetowa 529
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 136
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 141
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 192
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 369
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 102
   Emisja obligacji 326
     2018 672
   Opinia RIO 213
     2019 161
   Plan Zamówień Publicznych 742
     2017 426
     2018 407
     2019 159
   Wykaz organizacji pozarządowych 819
   Oświadczenia Majątkowe 3536
     Wójt Gminy 2003
     Zastępca Wójta 1101
     Przewodniczący Rady 1035
     Rada Gminy 2560
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 1512
     Referaty i samodzielne stanowiska 1721
     Jednostki organizacyjne 1663
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 859
   Formularze i wnioski 1987
Przetargi / Konkursy
   2016 9769
   2017 38818
   2018 35113
   2019 27724
Tablica Ogłoszeń
   2016 4934
   2017 19116
   2018 15984
   2019 12511
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 602
Wybory 2018
   Informacje 2356
Wybory PE 2019
   Informacje 768
Petycje / Interpelacje / Wnioski
   2016 1255
   2017 727
   2018 912
   2019 3034
Projekty UE
   2016 1312
   2017 394
   2018 701
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 1910
Nagrania z obrad sesji
   2019 73
Strategia Rozwoju
   Uchwały 1410
Jakość Powietrza
   Informacja 724
RODO
   Informacja 18
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 1847
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 1954
   Archiwalna strona BIP 1371
   Redakcja Biuletynu 751
Łączna liczba odwiedzin:421590