Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 111906
   Dane podstawowe 4519
   Struktura organizacyjna 4807
Organy
   Wójt Gminy 2554
   Sekretarz 2106
   Skarbnik 1956
   Przewodniczący Rady 1984
   Rada Gminy 2717
   Komisje 1759
Prawo lokalne
   Statut 1671
   Regulamin 1609
   Uchwały 8441
     2016 1943
    ›    sesja XXX 5425
    ›    sesja XXXI 1433
    ›    sesja XXXII 1411
    ›    sesja XXXIII 980
     2017 2815
    ›    sesja XXXIV 1422
    ›    sesja XXXV 904
    ›    sesja XXXVI 1073
    ›    sesja XXXVII 812
    ›    sesja XXXVIII 812
    ›    sesja XXXIX 1075
    ›    sesja XL 663
    ›    sesja XLI 725
    ›    sesja XLII 581
    ›    sesja XLIII 821
    ›    sesja XLIV 7033
    ›    sesja XLV 533
    ›    sesja XLVI 664
    ›    sesja XLVII 923
    ›    sesja XLVIII 779
     2018 3020
    ›    sesja XLIX 972
    ›    sesja L 928
    ›    sesja LI 967
    ›    sesja LII 1024
    ›    sesja LIII 506
    ›    sesja LIV 727
    ›    sesja LV 636
    ›    sesja LVI 364
    ›    sesja LVII 445
    ›    sesja I 396
    ›    sesja II 791
    ›    sesja III 11214
    ›    sesja IV 870
     2019 2565
    ›    sesja V 814
    ›    sesja VI 511
    ›    sesja VII 490
    ›    sesja VIII 352
    ›    sesja IX 811
    ›    sesja X 296
    ›    sesja XI 606
    ›    sesja XII 369
    ›    sesja XIII 644
    ›    sesja XIV 476
    ›    sesja XV 289
    ›    sesja XVI 720
    ›    sesja XVII 429
    ›    sesja XVIII 471
    ›    sesja XIX 486
     2020 642
    ›    sesja XX 246
    ›    sesja XXI 374
    ›    sesja XXIII 360
    ›    sesja XXII 88
    ›    sesja XXIV 321
    ›    sesja XXV 93
   Zarządzenia Wójta Gminy 13064
     2016 2914
     2017 8468
     2018 6300
     2019 5436
     2020 2272
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 2325
   Strategia rozwoju 2452
Dane publiczne
   Budżet gminy 2347
   Sprawozdania 686
   Wieloletnia prognoza finansowa 1945
   Sprawozdawczość Budżetowa 793
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 223
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 249
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 302
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 476
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 277
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 50
   Emisja obligacji 497
     2018 1008
   Opinia RIO 401
     2019 277
   Plan Zamówień Publicznych 956
     2017 507
     2018 489
     2019 305
     2020 124
   Wykaz organizacji pozarządowych 1013
   Oświadczenia Majątkowe 4567
     Wójt Gminy 2409
     Zastępca Wójta 1330
     Przewodniczący Rady 1305
     Rada Gminy 3107
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 2041
     Referaty i samodzielne stanowiska 2196
     Jednostki organizacyjne 2115
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 1091
   Formularze i wnioski 2888
Przetargi / Konkursy
   2016 10169
   2017 39757
   2018 36138
   2019 32241
   2020 14827
Tablica Ogłoszeń
   2016 5492
   2017 20800
   2018 17659
   2019 16276
   2020 7482
Wybory 2018
   Informacje 3019
Wybory PE 2019
   Informacje 1151
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 939
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 1224
Interpelacje / Zapytania
   2016 1411
   2017 902
   2018 1218
   2019 4715
   2020 1855
Petycje / Wnioski
   2020 320
Projekty UE
   2016 1478
   2017 539
   2018 863
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 2224
Nagrania z obrad sesji
   2019 493
   2020 330
Strategia Rozwoju
   Uchwały 1713
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 704
Jakość Powietrza
   Informacja 1959
RODO
   Informacja 170
Monitoring
   Informacja 209
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 2172
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 2171
   Archiwalna strona BIP 1531
   Redakcja Biuletynu 934
Łączna liczba odwiedzin:528459