Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 154257
   Dane podstawowe 6920
   Struktura organizacyjna 7029
Organy
   Wójt Gminy 3498
   Sekretarz 2953
   Skarbnik 2715
   Przewodniczący Rady 2634
   Rada Gminy 3632
   Komisje 2413
Prawo lokalne
   Statut 2447
   Regulamin 2262
   Uchwały 10801
     2016 2273
    ›    sesja XXX 26469
    ›    sesja XXXI 2190
    ›    sesja XXXII 2254
    ›    sesja XXXIII 1315
     2017 3165
    ›    sesja XXXIV 2455
    ›    sesja XXXV 1297
    ›    sesja XXXVI 1788
    ›    sesja XXXVII 1155
    ›    sesja XXXVIII 1210
    ›    sesja XXXIX 2032
    ›    sesja XL 1003
    ›    sesja XLI 1469
    ›    sesja XLII 889
    ›    sesja XLIII 1796
    ›    sesja XLIV 7909
    ›    sesja XLV 843
    ›    sesja XLVI 1324
    ›    sesja XLVII 1694
    ›    sesja XLVIII 1514
     2018 3575
    ›    sesja XLIX 1340
    ›    sesja L 1732
    ›    sesja LI 1676
    ›    sesja LII 2037
    ›    sesja LIII 846
    ›    sesja LIV 1472
    ›    sesja LV 1348
    ›    sesja LVI 687
    ›    sesja LVII 777
    ›    sesja I 742
    ›    sesja II 1929
    ›    sesja III 17583
    ›    sesja IV 1646
     2019 3014
    ›    sesja V 1932
    ›    sesja VI 858
    ›    sesja VII 955
    ›    sesja VIII 668
    ›    sesja IX 1623
    ›    sesja X 635
    ›    sesja XI 1326
    ›    sesja XII 710
    ›    sesja XIII 1700
    ›    sesja XIV 870
    ›    sesja XV 656
    ›    sesja XVI 1718
    ›    sesja XVII 1243
    ›    sesja XVIII 1310
    ›    sesja XIX 1341
     2020 1624
    ›    sesja XX 690
    ›    sesja XXI 1171
    ›    sesja XXIII 1212
    ›    sesja XXII 440
    ›    sesja XXIV 1318
    ›    sesja XXV 904
    ›    sesja XXVI 838
    ›    sesja XXVII 539
    ›    sesja XXVIII 894
    ›    sesja XXIX 690
    ›    sesja XXX 406
    ›    sesja XXXI 1095
     2021 1229
    ›    sesja XXXII 489
    ›    sesja XXXIII 614
    ›    sesja XXXIV 353
    ›    sesja XXXV 251
    ›    sesja XXXVI 565
    ›    sesja XXXVII 203
    ›    sesja XXXVIII 217
    ›    sesja XXXIX 194
    ›    sesja XL 164
    ›    sesja XLI 262
    ›    sesja XLII 673
    ›    sesja XLIII 553
     2022 355
    ›    sesja XLIV 259
    ›    sesja XLV 100
    ›    sesja XLVI 105
    ›    sesja XLVII 16
    ›    sesja XLVIII 48
   Zarządzenia Wójta Gminy 17139
     2016 5190
     2017 13202
     2018 10824
     2019 10386
     2020 7923
     2021 4925
     2022 1112
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 17889
   Strategia rozwoju 3372
Dane publiczne
   Budżet gminy 3247
   Sprawozdania 1938
   Wieloletnia prognoza finansowa 2490
   Sprawozdawczość Budżetowa 1423
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 430
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 470
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 552
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 737
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 583
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 424
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2021 220
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2022 16
   Emisja obligacji 944
     2018 1790
     2020 253
   Opinia RIO 886
     2019 529
   Plan Zamówień Publicznych 4038
     2017 725
     2018 661
     2019 552
     2020 359
     2021 351
     2022 110
   Wykaz organizacji pozarządowych 1565
   Oświadczenia Majątkowe 7302
     Wójt Gminy 3491
     Zastępca Wójta 1857
     Przewodniczący Rady 2125
     Rada Gminy 4761
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 3343
     Referaty i samodzielne stanowiska 4004
     Jednostki organizacyjne 3425
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 1780
   Formularze i wnioski 4916
Przetargi / Konkursy
   2016 11366
   2017 42008
   2018 38559
   2019 35575
   2020 34505
   2021 57215
   2022 6676
Tablica Ogłoszeń
   2016 6895
   2017 25455
   2018 22785
   2019 22230
   2020 18016
   2021 15786
   2022 4348
Wybory 2018
   Informacje 4504
Wybory PE 2019
   Informacje 2032
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 1767
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 2695
Interpelacje / Zapytania
   2016 1827
   2017 1307
   2018 2313
   2019 7591
   2020 6422
   2021 6408
   2022 1107
Petycje / Wnioski
   2020 1344
   2021 1090
   2022 408
Projekty UE
   2016 1943
   2017 942
   2018 1284
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 3103
Strategia Rozwoju
   Uchwały 2443
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Rędziny
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 6187
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rędziny 909
   Ogłoszenia 26
Jakość Powietrza
   Informacja 6550
RODO
   Informacja 527
Monitoring
   Informacja 630
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja 324
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 3180
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 2818
   Archiwalna strona BIP 1997
   Redakcja Biuletynu 1435
Łączna liczba odwiedzin:917013