Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 107235
   Dane podstawowe 4302
   Struktura organizacyjna 4598
Organy
   Wójt Gminy 2455
   Sekretarz 1988
   Skarbnik 1839
   Przewodniczący Rady 1898
   Rada Gminy 2595
   Komisje 1681
Prawo lokalne
   Statut 1572
   Regulamin 1522
   Uchwały 8195
     2016 1884
    ›    sesja XXX 5286
    ›    sesja XXXI 1351
    ›    sesja XXXII 1333
    ›    sesja XXXIII 933
     2017 2758
    ›    sesja XXXIV 1308
    ›    sesja XXXV 856
    ›    sesja XXXVI 992
    ›    sesja XXXVII 774
    ›    sesja XXXVIII 782
    ›    sesja XXXIX 984
    ›    sesja XL 628
    ›    sesja XLI 650
    ›    sesja XLII 540
    ›    sesja XLIII 724
    ›    sesja XLIV 6949
    ›    sesja XLV 498
    ›    sesja XLVI 591
    ›    sesja XLVII 826
    ›    sesja XLVIII 697
     2018 2970
    ›    sesja XLIX 934
    ›    sesja L 849
    ›    sesja LI 892
    ›    sesja LII 915
    ›    sesja LIII 479
    ›    sesja LIV 652
    ›    sesja LV 551
    ›    sesja LVI 326
    ›    sesja LVII 410
    ›    sesja I 363
    ›    sesja II 688
    ›    sesja III 10302
    ›    sesja IV 781
     2019 2497
    ›    sesja V 691
    ›    sesja VI 353
    ›    sesja VII 448
    ›    sesja VIII 318
    ›    sesja IX 731
    ›    sesja X 264
    ›    sesja XI 533
    ›    sesja XII 331
    ›    sesja XIII 518
    ›    sesja XIV 433
    ›    sesja XV 238
    ›    sesja XVI 597
    ›    sesja XVII 340
    ›    sesja XVIII 393
    ›    sesja XIX 392
     2020 469
    ›    sesja XX 171
    ›    sesja XXI 272
    ›    sesja XXIII 228
    ›    sesja XXII 42
    ›    sesja XXIV 113
   Zarządzenia Wójta Gminy 12581
     2016 2595
     2017 7778
     2018 5627
     2019 4621
     2020 1219
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 2091
   Strategia rozwoju 2312
Dane publiczne
   Budżet gminy 2232
   Sprawozdania 539
   Wieloletnia prognoza finansowa 1865
   Sprawozdawczość Budżetowa 701
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 195
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 220
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 270
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 443
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 223
   Emisja obligacji 434
     2018 870
   Opinia RIO 332
     2019 238
   Plan Zamówień Publicznych 885
     2017 476
     2018 463
     2019 265
     2020 87
   Wykaz organizacji pozarządowych 946
   Oświadczenia Majątkowe 4110
     Wójt Gminy 2261
     Zastępca Wójta 1261
     Przewodniczący Rady 1209
     Rada Gminy 2891
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 1873
     Referaty i samodzielne stanowiska 2010
     Jednostki organizacyjne 1924
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 1017
   Formularze i wnioski 2619
Przetargi / Konkursy
   2016 10029
   2017 39423
   2018 35819
   2019 31668
   2020 9121
Tablica Ogłoszeń
   2016 5300
   2017 20182
   2018 16906
   2019 15312
   2020 4707
Wybory 2018
   Informacje 2758
Wybory PE 2019
   Informacje 1025
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 822
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 456
Interpelacje / Zapytania
   2016 1352
   2017 837
   2018 1017
   2019 4126
   2020 465
Petycje / Wnioski
   2020 27
Projekty UE
   2016 1424
   2017 486
   2018 808
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 2140
Nagrania z obrad sesji
   2019 365
   2020 199
Strategia Rozwoju
   Uchwały 1624
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 297
Jakość Powietrza
   Informacja 1629
RODO
   Informacja 126
Monitoring
   Informacja 159
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 2059
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 2101
   Archiwalna strona BIP 1478
   Redakcja Biuletynu 868
Łączna liczba odwiedzin:491506