Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN270721
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ65598
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona Główna 65598
   Dane podstawowe 2817
   Struktura organizacyjna 2773
Organy
   Wójt Gminy 1672
   Zastępca Wójta 1201
   Sekretarz 1089
   Skarbnik 985
   Przewodniczący Rady 1186
   Rada Gminy 1396
   Komisje 992
Prawo lokalne
   Statut 959
   Regulamin 1067
   Uchwały 4745
     2016 1556
    ›    sesja XXX 4226
    ›    sesja XXXI 1022
    ›    sesja XXXII 1045
    ›    sesja XXXIII 696
     2017 2391
    ›    sesja XXXIV 860
    ›    sesja XXXV 620
    ›    sesja XXXVI 680
    ›    sesja XXXVII 517
    ›    sesja XXXVIII 582
    ›    sesja XXXIX 685
    ›    sesja XL 429
    ›    sesja XLI 373
    ›    sesja XLII 351
    ›    sesja XLIII 430
    ›    sesja XLIV 2767
    ›    sesja XLV 284
    ›    sesja XLVI 303
    ›    sesja XLVII 488
    ›    sesja XLVIII 396
     2018 1499
    ›    sesja XLIX 513
    ›    sesja L 414
    ›    sesja LI 524
    ›    sesja LII 567
    ›    sesja LIII 186
    ›    sesja LIV 249
    ›    sesja LV 227
    ›    sesja LVI 50
    ›    sesja LVII 19
   Zarządzenia Wójta Gminy 7977
     2016 1870
     2017 6348
     2018 3669
   Strategia rozwoju 1002
Dane publiczne
   Budżet gminy 1424
   Wieloletnia prognoza finansowa 759
   Sprawozdawczość Budżetowa 180
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 67
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 61
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 97
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 132
   Emisja obligacji 124
     2018 510
   Plan Zamówień Publicznych 549
     2017 372
     2018 323
   Wykaz organizacji pozarządowych 581
   Oświadczenia Majątkowe 1964
     Wójt Gminy 1316
     Zastępca Wójta 734
     Przewodniczący Rady 632
     Rada Gminy 1191
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 808
     Referaty i samodzielne stanowiska 897
     Jednostki organizacyjne 955
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 648
   Formularze i wnioski 1299
Przetargi / Konkursy
   2016 9377
   2017 38186
   2018 27778
Tablica Ogłoszeń
   2016 4465
   2017 18587
   2018 11703
Wybory 2018
   Informacje 1656
Petycje
   2016 1062
   2017 544
   2018 432
Projekty UE
   2016 1108
   2017 222
   2018 490
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 1355
Strategia Rozwoju
   Uchwały 932
Jakość Powietrza
   Informacja 155
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 1365
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 1711
   Archiwalna strona BIP 1095
   Redakcja Biuletynu 580