Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN204888
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ50079
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona Główna 50079
   Dane podstawowe 2238
   Struktura organizacyjna 2129
Organy
   Wójt Gminy 1403
   Zastępca Wójta 852
   Sekretarz 826
   Skarbnik 801
   Przewodniczący Rady 1012
   Rada Gminy 1126
   Komisje 848
Prawo lokalne
   Statut 795
   Regulamin 904
   Uchwały 3841
     2016 1480
    ›    sesja XXX 3779
    ›    sesja XXXI 923
    ›    sesja XXXII 979
    ›    sesja XXXIII 635
     2017 2256
    ›    sesja XXXIV 775
    ›    sesja XXXV 552
    ›    sesja XXXVI 613
    ›    sesja XXXVII 457
    ›    sesja XXXVIII 530
    ›    sesja XXXIX 617
    ›    sesja XL 371
    ›    sesja XLI 313
    ›    sesja XLII 291
    ›    sesja XLIII 380
    ›    sesja XLIV 1546
    ›    sesja XLV 235
    ›    sesja XLVI 251
    ›    sesja XLVII 414
    ›    sesja XLVIII 291
     2018 583
    ›    sesja XLIX 319
    ›    sesja L 241
    ›    sesja LI 258
   Zarządzenia Wójta Gminy 6276
     2016 1766
     2017 6017
     2018 1347
   Strategia rozwoju 814
Dane publiczne
   Budżet gminy 1144
   Wieloletnia prognoza finansowa 635
   Plan Zamówień Publicznych 431
     2017 333
     2018 207
   Wykaz organizacji pozarządowych 504
   Oświadczenia Majątkowe 1285
     Wójt Gminy 916
     Zastępca Wójta 487
     Przewodniczący Rady 459
     Rada Gminy 774
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 456
     Referaty i samodzielne stanowiska 542
     Jednostki organizacyjne 511
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 557
   Formularze i wnioski 1085
Przetargi / Konkursy
   2016 9139
   2017 37096
   2018 11242
Tablica Ogłoszeń
   2016 4190
   2017 18048
   2018 3570
Petycje
   2016 999
   2017 455
   2018 197
Projekty UE
   2016 1022
   2017 158
   2018 261
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 1103
Strategia Rozwoju
   Uchwały 722
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 1121
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 1592
   Archiwalna strona BIP 965
   Redakcja Biuletynu 519