Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN244653
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ59227
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona Główna 59227
   Dane podstawowe 2604
   Struktura organizacyjna 2544
Organy
   Wójt Gminy 1575
   Zastępca Wójta 1084
   Sekretarz 994
   Skarbnik 921
   Przewodniczący Rady 1120
   Rada Gminy 1279
   Komisje 933
Prawo lokalne
   Statut 903
   Regulamin 1021
   Uchwały 4438
     2016 1526
    ›    sesja XXX 4036
    ›    sesja XXXI 981
    ›    sesja XXXII 1023
    ›    sesja XXXIII 675
     2017 2348
    ›    sesja XXXIV 816
    ›    sesja XXXV 601
    ›    sesja XXXVI 652
    ›    sesja XXXVII 494
    ›    sesja XXXVIII 561
    ›    sesja XXXIX 668
    ›    sesja XL 410
    ›    sesja XLI 349
    ›    sesja XLII 330
    ›    sesja XLIII 411
    ›    sesja XLIV 2304
    ›    sesja XLV 264
    ›    sesja XLVI 281
    ›    sesja XLVII 458
    ›    sesja XLVIII 340
     2018 1180
    ›    sesja XLIX 441
    ›    sesja L 361
    ›    sesja LI 486
    ›    sesja LII 500
    ›    sesja LIII 151
    ›    sesja LIV 142
   Zarządzenia Wójta Gminy 7409
     2016 1830
     2017 6270
     2018 2950
   Strategia rozwoju 920
Dane publiczne
   Budżet gminy 1296
   Wieloletnia prognoza finansowa 717
   Sprawozdawczość Budżetowa 100
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 48
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 46
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 58
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 56
   Emisja obligacji 58
     2018 306
   Plan Zamówień Publicznych 503
     2017 357
     2018 281
   Wykaz organizacji pozarządowych 551
   Oświadczenia Majątkowe 1713
     Wójt Gminy 1129
     Zastępca Wójta 650
     Przewodniczący Rady 572
     Rada Gminy 1064
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 692
     Referaty i samodzielne stanowiska 793
     Jednostki organizacyjne 818
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 611
   Formularze i wnioski 1212
Przetargi / Konkursy
   2016 9299
   2017 37887
   2018 21271
Tablica Ogłoszeń
   2016 4382
   2017 18403
   2018 8679
Wybory 2018
   Informacje 13
Petycje
   2016 1039
   2017 510
   2018 341
Projekty UE
   2016 1079
   2017 203
   2018 389
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 1279
Strategia Rozwoju
   Uchwały 855
Jakość Powietrza
   Informacja 79
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 1256
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 1666
   Archiwalna strona BIP 1021
   Redakcja Biuletynu 560