Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN148150
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ37712
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona Główna 37712
   Dane podstawowe 1756
   Struktura organizacyjna 1668
Organy
   Wójt Gminy 1121
   Zastępca Wójta 647
   Sekretarz 614
   Skarbnik 568
   Przewodniczący Rady 792
   Rada Gminy 812
   Komisje 626
Prawo lokalne
   Statut 627
   Regulamin 691
   Uchwały 2960
     2016 1315
    ›    sesja XXX 1912
    ›    sesja XXXI 727
    ›    sesja XXXII 831
    ›    sesja XXXIII 494
     2017 1801
    ›    sesja XXXIV 531
    ›    sesja XXXV 394
    ›    sesja XXXVI 478
    ›    sesja XXXVII 345
    ›    sesja XXXVIII 396
    ›    sesja XXXIX 477
    ›    sesja XL 256
    ›    sesja XLI 204
    ›    sesja XLII 187
    ›    sesja XLIII 269
    ›    sesja XLIV 584
    ›    sesja XLV 125
    ›    sesja XLVI 116
    ›    sesja XLVII 111
   Zarządzenia Wójta Gminy 4873
     2016 1638
     2017 5319
   Strategia rozwoju 547
Dane publiczne
   Budżet gminy 878
   Wieloletnia prognoza finansowa 464
   Plan Zamówień Publicznych 200
     2017 196
   Wykaz organizacji pozarządowych 352
   Oświadczenia Majątkowe 954
     Wójt Gminy 708
     Zastępca Wójta 327
     Przewodniczący Rady 341
     Rada Gminy 515
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 286
     Referaty i samodzielne stanowiska 347
     Jednostki organizacyjne 327
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 408
   Formularze i wnioski 788
Przetargi / Konkursy
   2016 8739
   2017 32328
Tablica Ogłoszeń
   2016 3826
   2017 15704
Petycje
   2016 871
   2017 268
Projekty UE
   2016 843
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 870
Strategia Rozwoju
   Uchwały 506
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 883
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 508
   Archiwalna strona BIP 795
   Redakcja Biuletynu 394