Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN110248
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ27956
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona Główna 27956
   Dane podstawowe 1468
   Struktura organizacyjna 1323
Organy
   Wójt Gminy 953
   Zastępca Wójta 542
   Sekretarz 513
   Skarbnik 494
   Przewodniczący Rady 706
   Rada Gminy 688
   Komisje 535
Prawo lokalne
   Statut 538
   Regulamin 594
   Uchwały 2264
     2016 1166
    ›    sesja XXX 1473
    ›    sesja XXXI 619
    ›    sesja XXXII 688
    ›    sesja XXXIII 416
     2017 1104
    ›    sesja XXXIV 408
    ›    sesja XXXV 328
    ›    sesja XXXVI 400
    ›    sesja XXXVII 271
    ›    sesja XXXVIII 329
    ›    sesja XXXIX 365
    ›    sesja XL 200
    ›    sesja XLI 135
    ›    sesja XLII 97
   Zarządzenia Wójta Gminy 3802
     2016 1540
     2017 3786
   Strategia rozwoju 451
Dane publiczne
   Budżet gminy 676
   Wieloletnia prognoza finansowa 403
   Plan Zamówień Publicznych 113
     2017 131
   Wykaz organizacji pozarządowych 294
   Oświadczenia Majątkowe 704
     Wójt Gminy 497
     Zastępca Wójta 207
     Przewodniczący Rady 240
     Rada Gminy 312
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 176
     Referaty i samodzielne stanowiska 217
     Jednostki organizacyjne 210
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 361
   Formularze i wnioski 660
Przetargi / Konkursy
   2016 8410
   2017 20973
Tablica Ogłoszeń
   2016 3591
   2017 10880
Petycje
   2016 835
   2017 139
Projekty UE
   2016 748
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 722
Strategia Rozwoju
   Uchwały 401
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 727
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 420
   Archiwalna strona BIP 703
   Redakcja Biuletynu 346