Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN226685
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ54894
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona Główna 54894
   Dane podstawowe 2406
   Struktura organizacyjna 2312
Organy
   Wójt Gminy 1461
   Zastępca Wójta 904
   Sekretarz 879
   Skarbnik 847
   Przewodniczący Rady 1052
   Rada Gminy 1203
   Komisje 898
Prawo lokalne
   Statut 854
   Regulamin 964
   Uchwały 4195
     2016 1508
    ›    sesja XXX 3943
    ›    sesja XXXI 956
    ›    sesja XXXII 1006
    ›    sesja XXXIII 657
     2017 2316
    ›    sesja XXXIV 803
    ›    sesja XXXV 591
    ›    sesja XXXVI 643
    ›    sesja XXXVII 484
    ›    sesja XXXVIII 552
    ›    sesja XXXIX 646
    ›    sesja XL 394
    ›    sesja XLI 337
    ›    sesja XLII 313
    ›    sesja XLIII 399
    ›    sesja XLIV 1944
    ›    sesja XLV 256
    ›    sesja XLVI 273
    ›    sesja XLVII 443
    ›    sesja XLVIII 328
     2018 950
    ›    sesja XLIX 401
    ›    sesja L 327
    ›    sesja LI 443
    ›    sesja LII 456
    ›    sesja LIII 59
   Zarządzenia Wójta Gminy 6828
     2016 1801
     2017 6149
     2018 2107
   Strategia rozwoju 874
Dane publiczne
   Budżet gminy 1240
   Wieloletnia prognoza finansowa 686
   Sprawozdawczość Budżetowa 71
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 40
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 39
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 44
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 42
   Emisja obligacji 29
     2018 274
   Plan Zamówień Publicznych 480
     2017 351
     2018 251
   Wykaz organizacji pozarządowych 538
   Oświadczenia Majątkowe 1535
     Wójt Gminy 1035
     Zastępca Wójta 571
     Przewodniczący Rady 524
     Rada Gminy 968
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 614
     Referaty i samodzielne stanowiska 666
     Jednostki organizacyjne 728
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 587
   Formularze i wnioski 1152
Przetargi / Konkursy
   2016 9203
   2017 37540
   2018 16920
Tablica Ogłoszeń
   2016 4295
   2017 18254
   2018 6191
Petycje
   2016 1023
   2017 484
   2018 267
Projekty UE
   2016 1061
   2017 184
   2018 332
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 1185
Strategia Rozwoju
   Uchwały 795
Jakość Powietrza
   Informacja 50
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 1198
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 1635
   Archiwalna strona BIP 1002
   Redakcja Biuletynu 545