Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN326507
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ78389
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona Główna 78389
   Dane podstawowe 3242
   Struktura organizacyjna 3393
Organy
   Wójt Gminy 1929
   Sekretarz 1418
   Skarbnik 1320
   Przewodniczący Rady 1445
   Rada Gminy 1902
   Komisje 1286
Prawo lokalne
   Statut 1136
   Regulamin 1185
   Uchwały 5870
     2016 1644
    ›    sesja XXX 4476
    ›    sesja XXXI 1100
    ›    sesja XXXII 1092
    ›    sesja XXXIII 744
     2017 2507
    ›    sesja XXXIV 922
    ›    sesja XXXV 662
    ›    sesja XXXVI 729
    ›    sesja XXXVII 560
    ›    sesja XXXVIII 624
    ›    sesja XXXIX 718
    ›    sesja XL 468
    ›    sesja XLI 413
    ›    sesja XLII 394
    ›    sesja XLIII 477
    ›    sesja XLIV 4029
    ›    sesja XLV 333
    ›    sesja XLVI 341
    ›    sesja XLVII 562
    ›    sesja XLVIII 460
     2018 2487
    ›    sesja XLIX 701
    ›    sesja L 539
    ›    sesja LI 603
    ›    sesja LII 639
    ›    sesja LIII 269
    ›    sesja LIV 390
    ›    sesja LV 325
    ›    sesja LVI 141
    ›    sesja LVII 200
    ›    sesja I 191
    ›    sesja II 326
    ›    sesja III 2207
    ›    sesja IV 368
     2019 628
    ›    sesja V 117
    ›    sesja VI 72
    ›    sesja VII 104
   Zarządzenia Wójta Gminy 9361
     2016 1939
     2017 6527
     2018 4532
     2019 885
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 759
   Strategia rozwoju 1153
Dane publiczne
   Budżet gminy 1691
   Wieloletnia prognoza finansowa 853
   Sprawozdawczość Budżetowa 330
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 91
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 95
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 155
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 270
   Emisja obligacji 200
     2018 572
   Opinia RIO 66
     2019 55
   Plan Zamówień Publicznych 617
     2017 396
     2018 364
     2019 49
   Wykaz organizacji pozarządowych 667
   Oświadczenia Majątkowe 2617
     Wójt Gminy 1625
     Zastępca Wójta 909
     Przewodniczący Rady 807
     Rada Gminy 1783
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 1051
     Referaty i samodzielne stanowiska 1217
     Jednostki organizacyjne 1173
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 712
   Formularze i wnioski 1521
Przetargi / Konkursy
   2016 9564
   2017 38425
   2018 34274
   2019 6110
Tablica Ogłoszeń
   2016 4650
   2017 18826
   2018 15343
   2019 3055
Wybory 2018
   Informacje 2136
Wybory PE 2019
   Informacje 30
Petycje / Interpelacje
   2016 1129
   2017 615
   2018 742
   2019 215
Projekty UE
   2016 1176
   2017 309
   2018 584
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 1527
Strategia Rozwoju
   Uchwały 1124
Jakość Powietrza
   Informacja 330
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 1522
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 1812
   Archiwalna strona BIP 1259
   Redakcja Biuletynu 631