Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 122908
   Dane podstawowe 5049
   Struktura organizacyjna 5471
Organy
   Wójt Gminy 2814
   Sekretarz 2367
   Skarbnik 2188
   Przewodniczący Rady 2147
   Rada Gminy 2961
   Komisje 1928
Prawo lokalne
   Statut 1846
   Regulamin 1788
   Uchwały 9078
     2016 2040
    ›    sesja XXX 5753
    ›    sesja XXXI 1623
    ›    sesja XXXII 1603
    ›    sesja XXXIII 1073
     2017 2913
    ›    sesja XXXIV 1706
    ›    sesja XXXV 1016
    ›    sesja XXXVI 1278
    ›    sesja XXXVII 897
    ›    sesja XXXVIII 892
    ›    sesja XXXIX 1334
    ›    sesja XL 746
    ›    sesja XLI 909
    ›    sesja XLII 660
    ›    sesja XLIII 1072
    ›    sesja XLIV 7246
    ›    sesja XLV 615
    ›    sesja XLVI 842
    ›    sesja XLVII 1113
    ›    sesja XLVIII 986
     2018 3152
    ›    sesja XLIX 1080
    ›    sesja L 1111
    ›    sesja LI 1162
    ›    sesja LII 1295
    ›    sesja LIII 601
    ›    sesja LIV 941
    ›    sesja LV 837
    ›    sesja LVI 444
    ›    sesja LVII 540
    ›    sesja I 489
    ›    sesja II 1051
    ›    sesja III 13373
    ›    sesja IV 1071
     2019 2717
    ›    sesja V 1088
    ›    sesja VI 601
    ›    sesja VII 598
    ›    sesja VIII 441
    ›    sesja IX 1021
    ›    sesja X 386
    ›    sesja XI 792
    ›    sesja XII 459
    ›    sesja XIII 918
    ›    sesja XIV 580
    ›    sesja XV 394
    ›    sesja XVI 1012
    ›    sesja XVII 672
    ›    sesja XVIII 725
    ›    sesja XIX 759
     2020 1193
    ›    sesja XX 386
    ›    sesja XXI 581
    ›    sesja XXIII 585
    ›    sesja XXII 179
    ›    sesja XXIV 591
    ›    sesja XXV 331
    ›    sesja XXVI 243
    ›    sesja XXVII 266
    ›    sesja XXVIII 280
    ›    sesja XXIX 127
    ›    sesja XXX 123
    ›    sesja XXXI 220
     2021 21
    ›    sesja XXXII 16
   Zarządzenia Wójta Gminy 14224
     2016 3571
     2017 9819
     2018 7610
     2019 6902
     2020 4645
     2021 203
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 2931
   Strategia rozwoju 2732
Dane publiczne
   Budżet gminy 2616
   Sprawozdania 952
   Wieloletnia prognoza finansowa 2099
   Sprawozdawczość Budżetowa 948
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 279
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 311
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 365
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 546
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 364
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 125
   Emisja obligacji 637
     2018 1249
     2020 43
   Opinia RIO 529
     2019 367
   Plan Zamówień Publicznych 1761
     2017 566
     2018 536
     2019 386
     2020 228
     2021 67
   Wykaz organizacji pozarządowych 1152
   Oświadczenia Majątkowe 5323
     Wójt Gminy 2683
     Zastępca Wójta 1473
     Przewodniczący Rady 1548
     Rada Gminy 3633
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 2259
     Referaty i samodzielne stanowiska 2946
     Jednostki organizacyjne 2473
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 1279
   Formularze i wnioski 3436
Przetargi / Konkursy
   2016 10532
   2017 40499
   2018 36924
   2019 33602
   2020 29454
   2021 1106
Tablica Ogłoszeń
   2016 5828
   2017 22050
   2018 19050
   2019 18091
   2020 13984
   2021 573
Wybory 2018
   Informacje 3406
Wybory PE 2019
   Informacje 1401
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 1152
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 1658
Interpelacje / Zapytania
   2016 1515
   2017 1003
   2018 1469
   2019 5502
   2020 4390
Petycje / Wnioski
   2020 903
Projekty UE
   2016 1577
   2017 646
   2018 976
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 2409
Nagrania z obrad sesji
   2019 728
   2020 569
Strategia Rozwoju
   Uchwały 1899
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1969
Jakość Powietrza
   Informacja 2928
RODO
   Informacja 275
Monitoring
   Informacja 326
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 2432
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 2342
   Archiwalna strona BIP 1631
   Redakcja Biuletynu 1052
Łączna liczba odwiedzin:613981