Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN375297
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ88543
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje podstawowe
   Strona Główna 88543
   Dane podstawowe 3545
   Struktura organizacyjna 3779
Organy
   Wójt Gminy 2103
   Sekretarz 1598
   Skarbnik 1501
   Przewodniczący Rady 1585
   Rada Gminy 2165
   Komisje 1414
Prawo lokalne
   Statut 1237
   Regulamin 1260
   Uchwały 6574
     2016 1707
    ›    sesja XXX 4730
    ›    sesja XXXI 1149
    ›    sesja XXXII 1131
    ›    sesja XXXIII 793
     2017 2583
    ›    sesja XXXIV 982
    ›    sesja XXXV 701
    ›    sesja XXXVI 773
    ›    sesja XXXVII 600
    ›    sesja XXXVIII 657
    ›    sesja XXXIX 752
    ›    sesja XL 492
    ›    sesja XLI 452
    ›    sesja XLII 419
    ›    sesja XLIII 505
    ›    sesja XLIV 5265
    ›    sesja XLV 359
    ›    sesja XLVI 379
    ›    sesja XLVII 609
    ›    sesja XLVIII 501
     2018 2673
    ›    sesja XLIX 749
    ›    sesja L 586
    ›    sesja LI 675
    ›    sesja LII 680
    ›    sesja LIII 321
    ›    sesja LIV 441
    ›    sesja LV 375
    ›    sesja LVI 186
    ›    sesja LVII 246
    ›    sesja I 237
    ›    sesja II 389
    ›    sesja III 5251
    ›    sesja IV 437
     2019 1262
    ›    sesja V 302
    ›    sesja VI 168
    ›    sesja VII 269
    ›    sesja VIII 147
    ›    sesja IX 331
    ›    sesja X 78
    ›    sesja XI 211
    ›    sesja XII 67
   Zarządzenia Wójta Gminy 10501
     2016 1981
     2017 6653
     2018 4648
     2019 2180
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 1062
   Strategia rozwoju 1263
Dane publiczne
   Budżet gminy 1857
   Sprawozdania 198
   Wieloletnia prognoza finansowa 923
   Sprawozdawczość Budżetowa 439
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 106
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 116
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 169
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 323
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 49
   Emisja obligacji 255
     2018 620
   Opinia RIO 138
     2019 111
   Plan Zamówień Publicznych 684
     2017 409
     2018 383
     2019 97
   Wykaz organizacji pozarządowych 753
   Oświadczenia Majątkowe 3142
     Wójt Gminy 1812
     Zastępca Wójta 985
     Przewodniczący Rady 906
     Rada Gminy 2224
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 1269
     Referaty i samodzielne stanowiska 1487
     Jednostki organizacyjne 1401
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 793
   Formularze i wnioski 1751
Przetargi / Konkursy
   2016 9672
   2017 38658
   2018 34832
   2019 17827
Tablica Ogłoszeń
   2016 4808
   2017 18976
   2018 15786
   2019 8240
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 15
Wybory 2018
   Informacje 2239
Wybory PE 2019
   Informacje 618
Petycje / Interpelacje / Wnioski
   2016 1203
   2017 675
   2018 838
   2019 915
Projekty UE
   2016 1258
   2017 361
   2018 653
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 1741
Strategia Rozwoju
   Uchwały 1282
Jakość Powietrza
   Informacja 534
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 1651
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 1895
   Archiwalna strona BIP 1311
   Redakcja Biuletynu 697