Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 168468
   Dane podstawowe 7984
   Struktura organizacyjna 7741
Organy
   Wójt Gminy 3850
   Sekretarz 3257
   Skarbnik 2942
   Przewodniczący Rady 2881
   Rada Gminy 3970
   Komisje 2656
Prawo lokalne
   Statut 2733
   Regulamin 2477
   Uchwały 11683
     2016 2367
    ›    sesja XXX 26883
    ›    sesja XXXI 2456
    ›    sesja XXXII 2516
    ›    sesja XXXIII 1451
     2017 3406
    ›    sesja XXXIV 2766
    ›    sesja XXXV 1426
    ›    sesja XXXVI 2012
    ›    sesja XXXVII 1280
    ›    sesja XXXVIII 1304
    ›    sesja XXXIX 2349
    ›    sesja XL 1107
    ›    sesja XLI 1686
    ›    sesja XLII 991
    ›    sesja XLIII 2109
    ›    sesja XLIV 8166
    ›    sesja XLV 940
    ›    sesja XLVI 1522
    ›    sesja XLVII 1918
    ›    sesja XLVIII 1729
     2018 3674
    ›    sesja XLIX 1455
    ›    sesja L 1982
    ›    sesja LI 1909
    ›    sesja LII 2322
    ›    sesja LIII 962
    ›    sesja LIV 1680
    ›    sesja LV 1568
    ›    sesja LVI 811
    ›    sesja LVII 880
    ›    sesja I 844
    ›    sesja II 2286
    ›    sesja III 19055
    ›    sesja IV 2040
     2019 3101
    ›    sesja V 2274
    ›    sesja VI 979
    ›    sesja VII 1214
    ›    sesja VIII 811
    ›    sesja IX 1877
    ›    sesja X 754
    ›    sesja XI 1562
    ›    sesja XII 826
    ›    sesja XIII 2007
    ›    sesja XIV 973
    ›    sesja XV 782
    ›    sesja XVI 2007
    ›    sesja XVII 1473
    ›    sesja XVIII 1520
    ›    sesja XIX 1567
     2020 1754
    ›    sesja XX 801
    ›    sesja XXI 1421
    ›    sesja XXIII 1459
    ›    sesja XXII 542
    ›    sesja XXIV 1645
    ›    sesja XXV 1125
    ›    sesja XXVI 1069
    ›    sesja XXVII 647
    ›    sesja XXVIII 1129
    ›    sesja XXIX 956
    ›    sesja XXX 509
    ›    sesja XXXI 1368
     2021 1517
    ›    sesja XXXII 649
    ›    sesja XXXIII 869
    ›    sesja XXXIV 463
    ›    sesja XXXV 351
    ›    sesja XXXVI 838
    ›    sesja XXXVII 296
    ›    sesja XXXVIII 345
    ›    sesja XXXIX 312
    ›    sesja XL 261
    ›    sesja XLI 392
    ›    sesja XLII 1028
    ›    sesja XLIII 985
     2022 994
    ›    sesja XLIV 617
    ›    sesja XLV 218
    ›    sesja XLVI 496
    ›    sesja XLVII 147
    ›    sesja XLVIII 185
    ›    sesja XLIX 164
    ›    sesja L 345
    ›    sesja LI 260
    ›    sesja LII 121
    ›    sesja LIII 125
    ›    sesja LIV 284
    ›    sesja LV 552
    ›    sesja LVI 92
     2023 55
    ›    sesja LVII 13
   Zarządzenia Wójta Gminy 18256
     2016 6007
     2017 14799
     2018 12410
     2019 11927
     2020 9347
     2021 6264
     2022 4026
     2023 129
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 18887
   Strategia rozwoju 3693
Dane publiczne
   Budżet gminy 3550
   Sprawozdania 2343
   Wieloletnia prognoza finansowa 2665
   Sprawozdawczość Budżetowa 1652
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 518
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 562
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 637
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 834
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 648
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 505
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2021 331
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2022 158
   Emisja obligacji 1088
     2018 2054
     2020 324
   Opinia RIO 1061
     2019 607
   Plan Zamówień Publicznych 5434
     2017 803
     2018 738
     2019 627
     2020 437
     2021 418
     2022 234
   Wykaz organizacji pozarządowych 1748
   Oświadczenia Majątkowe 8258
     Wójt Gminy 3877
     Zastępca Wójta 2039
     Przewodniczący Rady 2474
     Rada Gminy 5346
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 3834
     Referaty i samodzielne stanowiska 4473
     Jednostki organizacyjne 3966
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 2034
   Formularze i wnioski 5557
Przetargi / Konkursy
   2016 11770
   2017 42719
   2018 39313
   2019 36562
   2020 35759
   2021 64059
   2022 19133
   2023 444
Tablica Ogłoszeń
   2016 7467
   2017 27143
   2018 24499
   2019 24310
   2020 19543
   2021 18738
   2022 14105
   2023 322
Wybory 2018
   Informacje 5022
Wybory PE 2019
   Informacje 2337
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 2064
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 3271
Interpelacje / Zapytania
   2016 2006
   2017 1474
   2018 2844
   2019 8593
   2020 7182
   2021 7600
   2022 3718
   2023 103
Petycje / Wnioski
   2020 1455
   2021 1329
   2022 1128
   2023 63
Projekty UE
   2016 2099
   2017 1086
   2018 1448
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 3471
Strategia Rozwoju
   Uchwały 2740
   Obwieszczenia 62
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Rędziny
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 8238
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rędziny 1475
   Ogłoszenia 261
Jakość Powietrza
   Informacja 8405
RODO
   Informacja 641
Monitoring
   Informacja 806
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja 484
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 3466
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 3138
   Archiwalna strona BIP 2161
   Redakcja Biuletynu 1596
Łączna liczba odwiedzin:1041196