artykuł nr 1

Ogłoszenie o II przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze gminy Rędziny - wg formuły zaprojektuj i wybuduj

artykuł nr 3

Ogłoszenie

KONKURS OFERT

na wykonanie następujących prac budowlanych

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU GARAŻOWEGO
OSP KONIN

Załączniki:
Ogłoszenie 46 KB
Załączniki 287 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Rędziny