artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji Gminy Rędziny ”

 

Załącznik nr 9 - pobierz