artykuł nr 1

Protokół z postępowania

o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych

Załączniki:
Protokol z postepowania 259 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa gmina"

artykuł nr 4

KONKURS OFERT

na wykonanie następującej usługi :

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY RĘDZINY

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach zawiadamia, że zatrudni na umowę o pracę pracownika kotłowni (maszynista stacji pomp i oczyszczalni ścieków, sezonowy palacz C.O.).

Dodatkowych informacji udziela Kierownik ZGMIK w Rędzinach ul.Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny, tel.501-407-357