artykuł nr 1

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RĘDZINACH

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Remont odcinka drogi ulicy Cmentarnej w Rędzinach wraz ze zjazdami do zabudowanych
nieruchomości oraz parkingiem przy cmentarzu.

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę - bazy, składy, magazyny, zabudowa związana z działalnością gospodarczą

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora ds. rozliczania podatku vat i księgowości budżetowej

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Zakup i dostawa miału węglowego dla ZGMiK w Rędzinach w sezonie 2021/2022