artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.30.2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

w Gminie Rędziny w 2021 roku w zakresie :

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Załączniki:
zwg 0050.30.2021 MB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.28.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 lutego 2021 roku

w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na : Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
zwg 0050.28.2021 443 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.25.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 lutego 2021 roku

w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert w zakresie:

"Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”

 

Załączniki:
zwg 0050.25.2021 336 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.23.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2021 roku
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2021 roku

Załączniki:
zwg 0050.23.2021 389 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.22.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2021 roku
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2021 roku

Załączniki:
zwg 0050.22.2021 421 KB