artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Rędziny

artykuł nr 2

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę - bazy, składy, magazyny, zabudowa związana z działalnością gospodarczą

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 3

zarządzenie nr 0050.66.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 08 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na zadania :

1. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.

2. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

3. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym Z problemu uzależnienia od alkoholu.

Załączniki:
zwg 0050.66.2021 660 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
podinspektora ds. do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 5

zarządzenie nr 0050.60.2021

Wójta Gminy Rędziny z dnia 25 maja 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2021 roku

Załączniki:
zwg 0050.60.2021 433 KB