artykuł nr 1

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 2

Ogłoszenie

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie następującej roboty budowlanej :

WYKONANIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH
SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU URZĘDU GMINY RĘDZINY

artykuł nr 3

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY  ogłasza :
KONKURS OFERT na wykonanie następujących prac:
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RĘDZINY

Załączniki:
Druk Oferta 419 KB
Umowa - projekt MB
zał 4 - oświadczenie 370 KB
zał 3 - wykaz 227 KB
zał 1 323 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Załączniki:
Ogłoszenie MB