artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.32.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2020 roku

Załączniki:
zal1 do 0050.32.2020 MB
zwg 0050.32.2020 382 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Konkurs ofert na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
Protokol z otwarcia ofert 354 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 3

Ogłoszenie

KONKURS OFERT na wykonanie następujących robót :

Budowa ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków Karolina

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Nabór uzupełniający do udziału w projekcie pn.:

"Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny"

artykuł nr 5

zarządzenie nr 0050.8.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 17.01.2020  roku
w  sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2020 roku w zakresie : „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Załączniki:
zwg 0050.22.2020 401 KB
zwg 0050.18.2020 525 KB
zwg 0050.13.2020 948 KB
Druk oferty 246 KB
zwg 0050.8.2020 MB