artykuł nr 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RĘDZINY

o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze:

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RĘDZINACH

Załączniki:
Ogłoszenie o konkursie MB
artykuł nr 2

Ogłoszenie

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach ul. Szkolna 11, 42 - 240 Rudniki dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rędziny

artykuł nr 3

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r

artykuł nr 4

KONKURS OFERT

na wykonanie następującej dostawy :
Dostawa 19 kpl. sprzętu komputerowego (laptopy) w ramach programu:
Oś I :  Powszechny dostęp do szybkiego internetu,
Działanie 1.1 : Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA +

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej:

„Zakup i dostawa miału węglowego dla ZGMiK w Rędzinach w sezonie 2020/2021”