artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

obrazek

Urząd Gminy: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rędziny: Gminnego Zakładu Komunikacji w Rudnikach i Gminnego Ośrodka Kultury w Mariance Rędzińskiej”

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w gminie Rędziny”.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w

Kościelcu i w Rudnikach gmina Rędziny”

zal 11A.zip  - pobierz załącznik

zal 11B.zip - pobierz załącznik

 

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Podinspektora ds. do spraw księgowości podatkowej

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Podinspektora ds. ochrony środowiska