artykuł nr 1

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Urząd Gminy: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć w ramach
projektu pn. „Kompetencje przyszłości - rozwój szkól w gminie Rędziny” - 2 części.

artykuł nr 2

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Urząd Gminy: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny.

Załącznik nr 7 - pobierz

Załącznik nr 7.9 - (Technologia) - pobierz

Załącznik nr 7.10 - projekty wykonawcze - pobierz

artykuł nr 3

zarządzenie nr 0050.20.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14 lutego 2018 roku.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny".

Załączniki:
zwg0050.20.2018 340.454 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach

Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Główna Księgowa / -wy.

Załączniki:
Nabór - Główna Księgowa 822.862 KB
Wynik ogłoszenia 184.989 KB
artykuł nr 5

zarządzenie nr 0050.17.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 roku.
w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na :
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.17.2018 428.586 KB
artykuł nr 6

zarządzenie nr 0050.16.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 roku.
w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na :
„kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”

Załączniki:
zwg0050.16.2018 329.661 KB
artykuł nr 7

zarządzenie nr 0050.14.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku

Załączniki:
zwg0050.14.2018 654.509 KB
artykuł nr 8

zarządzenie nr 0050.13.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku

Załączniki:
zwg0050.13.2018 497.434 KB
artykuł nr 9

zarządzenie nr 0050.12.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050. 3.2018 r Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie :
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Załączniki:
zwg0050.12.2018 327.574 KB
artykuł nr 10

zarządzenie nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 stycznia 2018 roku.
w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowe, do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 201J roku w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.8.2018 903.251 KB
artykuł nr 11

zarządzenie nr 0050.7.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 stycznia 2018 roku.
w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowe do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny „

Załączniki:
zwg0050.7.2018 933.635 KB
artykuł nr 12

zarządzenie nr 0050.5.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 stycznia 2018 roku.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie : kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny„

Załączniki:
zwg0050.5.2018 316.670 KB
zał do zwg0050.5.2018 6.326 MB
artykuł nr 13

zarządzenie nr 0050.3.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 stycznia 2018 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie :
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”