artykuł nr 1

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektora ds. ochrony środowiska

Załączniki:
Ogłoszenie 1.452 MB
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych 15 kV i 1kV w celu zasilania elektroenergetycznego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina gmina Rędziny

artykuł nr 3

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach: Sukcesywna dostawa oleju napędowego

artykuł nr 4

Ogłoszenie

o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Załączniki:
Ogłoszenie 2.181 MB
Informacja o wynikach naboru 158.680 KB
artykuł nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Rędziny w związku z realizacją projektu pn. „Kompetencje przyszłości - rozwój szkół w Gminie Rędziny", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług przewozowych, w ramach realizacji projektu „Kompetencje przyszłości - rozwój szkół w Gminie Rędziny", w zakresie przewozu młodzieży szkolnej wraz z opiekunami z dwóch placówek oświatowych na miejsce wycieczki szkolnej i z powrotem.

artykuł nr 6

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Załączniki:
Ogłoszenie 2.357 MB
artykuł nr 7

Ogłoszenie

Świadczenie usługi prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli :

Część I: Kurs kwalifikacyjny : SENSOMOTORYCZNA TERAPIA WIDZENIA

Część II: Kurs kwalifikacyjny : AUTYZM - ASPERGER

Część III: Kurs kwalifikacyjny : TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ - METODA TOMATISA

Załączniki:
Ogłoszenie 2.151 MB
SIWZ 3.125 MB
Załączniki 3.568 MB
Ogłoszenie o wyborze 836.743 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie

KONKURS OFERT
na wykonanie następującej usługi :
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE RĘDZINY

Załączniki:
Ogłoszenie 323.847 KB
SIWZ 3.503 MB
Zał. nr 1 341.239 KB
Zał. nr 2 293.347 KB
Zał. nr 3 156.759 KB
Zał. nr 4 318.989 KB
Zał. nr 5 250.716 KB
Zał. nr 6 1.324 MB
Informacja o wyniku postępowania 221.803 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie

Świadczenie usługi prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

artykuł nr 10

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3 / dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny”

Załącznik 12 - pobierz

artykuł nr 11

Ogłoszenie

Świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/ kursów dla nauczycieli

artykuł nr 12

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu

artykuł nr 13

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Załączniki:
Ogłoszenie 1.138 MB
Informacja o wyniku 404.720 KB
artykuł nr 14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej: ZAKUP I DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA Z.G.M.i K. W RĘDZINACH W SEZONIE 2018/2019

Załączniki:
Ogłoszenie 6.414 MB
SIWZ 8.870 MB
Załączniki 6.382 MB
Informacja 1 335.899 KB
protokół z otwarcia ofert 285.193 KB
Ogłoszenie o wyniku 783.924 KB
artykuł nr 15

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu
ul. Wolności 93, Kościelec

Załączniki:
Ogłoszenie 1.689 MB
artykuł nr 16

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie
ul. Kielecka 37, Konin

Załączniki:
Ogłoszenie 1.444 MB
artykuł nr 17

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 561226-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.
Urząd Gminy: Zakup i dostawa wyposażenia do obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Rędzinach ul. Szkolna 7 w ramach projektu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia”.

Załączniki:
Ogłoszenie 6.458 MB
druk oferta zał nr1 70.000 KB
zal nr 1b 3.227 MB
oś Wyk-o wyklucz - zał nr 2 70.000 KB
ośw Wykon -speł warunków - zał nr 3 50.000 KB
zał nr 4 - projekt umowy 75.500 KB
zal nr 5 2.183 MB
zał nr 6 53.500 KB
zał nr 7 58.000 KB
zał nr 8 58.500 KB
zał nr 9 58.500 KB
SIWZ 8.715 MB
Informacja 1 299.127 KB
Informacja 2 252.971 KB
Protokół z otwarcia ofert 522.313 KB
ogłoszenie o wyniku 843.764 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie
ul. Kielecka 37, Konin

artykuł nr 19

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu
ul. Wolności 93, Kościelec

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 0050.58.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na :
A. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.
B. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
C. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym z problemu uzależnienia od alkoholu.

Załączniki:
zwg0050.58.2018 617.104 KB
artykuł nr 21

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Załączniki:
Ogłoszenie 1.299 MB
Informacja o wyborze 152.772 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Załączniki:
Ogłoszenie 1.157 MB
Informacja o wyborze 290.216 KB
artykuł nr 23

zarządzenie nr 0050.55.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 8 maja 2018 roku.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku

Załączniki:
zwg0050.55.2018 547.736 KB
artykuł nr 24

zarządzenie nr 0050.49.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 kwietnia 2018 roku.
w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku w zakresie:
A. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.
B. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
C. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym z problemu uzależnienia od alkoholu.

Załączniki:
zwg0050.49.2018 751.918 KB
zal do zwg0050.49.2018 450.781 KB
artykuł nr 25

zarządzenie nr 0050.44.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2018 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku

Załączniki:
zwg0050.44.2018 337.022 KB
zal do zwg0050.44.2018 7.706 MB
artykuł nr 26

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Urząd Gminy: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ ORAZ C.O. SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI W BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELCU ul. Wolności 93

artykuł nr 27

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Urząd Gminy: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć w ramach
projektu pn. „Kompetencje przyszłości - rozwój szkól w gminie Rędziny” - 2 części.

artykuł nr 28

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Urząd Gminy: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć w ramach
projektu pn. „Kompetencje przyszłości - rozwój szkól w gminie Rędziny” - 2 części.

artykuł nr 29

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Urząd Gminy: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny.

Załącznik nr 7 - pobierz

Załącznik nr 7.9 - (Technologia) - pobierz

Załącznik nr 7.10 - projekty wykonawcze - pobierz

artykuł nr 30

zarządzenie nr 0050.20.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14 lutego 2018 roku.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny".

Załączniki:
zwg0050.20.2018 340.454 KB
artykuł nr 31

Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach

Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Główna Księgowa / -wy.

Załączniki:
Nabór - Główna Księgowa 822.862 KB
Wynik ogłoszenia 184.989 KB
artykuł nr 32

zarządzenie nr 0050.17.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 roku.
w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na :
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.17.2018 428.586 KB
artykuł nr 33

zarządzenie nr 0050.16.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 roku.
w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na :
„kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”

Załączniki:
zwg0050.16.2018 329.661 KB
artykuł nr 34

zarządzenie nr 0050.14.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku

Załączniki:
zwg0050.14.2018 654.509 KB
artykuł nr 35

zarządzenie nr 0050.13.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku

Załączniki:
zwg0050.13.2018 497.434 KB
artykuł nr 36

zarządzenie nr 0050.12.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050. 3.2018 r Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie :
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Załączniki:
zwg0050.12.2018 327.574 KB
artykuł nr 37

zarządzenie nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 stycznia 2018 roku.
w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowe, do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 201J roku w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.8.2018 903.251 KB
artykuł nr 38

zarządzenie nr 0050.7.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 stycznia 2018 roku.
w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowe do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny „

Załączniki:
zwg0050.7.2018 933.635 KB
artykuł nr 39

zarządzenie nr 0050.5.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 stycznia 2018 roku.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie : kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny„

Załączniki:
zwg0050.5.2018 316.670 KB
zał do zwg0050.5.2018 6.326 MB
artykuł nr 40

zarządzenie nr 0050.3.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 stycznia 2018 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie :
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”