artykuł nr 1

Ogłoszenie

Ogłoszenia o naborze dla partnera
projektu: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w trzech szkołach na terenie Gminy Rędziny (SP Rudniki, SP Kościelec, SP Konin).

Załączniki:
Ogłoszenie 1.090 MB
Ogłoszenie o wyborze partnera 225.602 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Rędziny.

artykuł nr 3

Ogłoszenie

„Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego działające na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 4/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do przeprowadzenia postępowania na wybór Operatora Infrastruktury zaprasza do składania ofert na:

Usługę dotyczącą eksploatacji, dostarczania (udostępniania) sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski” łączącej miejscowości powiatów kłobuckiego, myszkowskiego, częstochowskiego i Miasta Częstochowy.”

Link do ogłoszenia:

http://eregion.czestochowa.pl/2017/12/05/zapytanie-ofertowe-na-wybor-operatora-infrastruktury/

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na
stanowisko urzędnicze.

Załączniki:
Ogłoszenie 1.282 MB
Informacja o wynikach naboru 228.152 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Gminny Zakład komunikacyjny w Rędzinach: Sukcesywne dostawy oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 5.673 MB
SIWZ_str_1 217.127 KB
SIWZ_str_2_19 176.595 KB
Zał_1_SIWZ 26.110 KB
Zał_2_SIWZ 21.977 KB
Zał_3_SIWZ 19.616 KB
Zał_4_SIWZ 18.301 KB
Zał_5_SIWZ 16.512 KB
Zał_6_SIWZ 20.209 KB
Zał_7_SIWZ_Wzór umowy 28.039 KB
Odpowiedź nr 1 66.639 KB
Odpowiedź nr 2 39.040 KB
Zał_1_SIWZ_po zmianie 26.111 KB
Zał_7_SIWZ_Wzór umowy_po zmianie 28.001 KB
Odpowiedź nr 3 48.602 KB
Protokół z otwarcia ofert 441.015 KB
Ocena i wybór ofert_2018 376.251 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Urząd Gminy: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do realizacji zajęć oraz
wyposażenia do pracowni przyrodniczej i matematycznej w ramach projektu pn.
„Kompetencje przyszłości - rozwój szkół w gminie Rędziny” - 3 części.

artykuł nr 7

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Kościelec

Załączniki:
Ogłoszenie 402.842 KB
Specyfikacja 456.487 KB
załącznik 1 725.813 KB
załącznik 2 567.979 KB
załącznik 3 293.799 KB
załącznik 4 246.832 KB
Ogłoszenie o wyborze 356.982 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. księgowości - pełny etat

artykuł nr 9

Ogłoszenie

Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. rozliczeń

Załączniki:
Ogłoszenie 982.163 KB
ogłoszenie unieważnienie konkursu. 125.765 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Remont drogi gminnej ul. Cmentarna w Rędzinach

artykuł nr 11

Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach: Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Załączniki:
Ogłoszenie 5.582 MB
SIWZ_1str. 212.080 KB
SIWZ_2-19str 176.645 KB
Zał_1_SIWZ 26.786 KB
Zał_1_SIWZ 48.558 KB
Zał_2_SIWZ 21.977 KB
Zał_2_SIWZ 51.742 KB
Zał_4_SIWZ 18.301 KB
Zał_4_SIWZ 42.515 KB
Zał_5_SIWZ 16.512 KB
Zał_5_SIWZ 32.973 KB
Zał_6_SIWZ 20.209 KB
Zał_6_SIWZ 42.702 KB
Zał_7_SIWZ_Wzór umowy 26.174 KB
Zał_7_SIWZ_Wzór umowy 60.773 KB
Zał_3_SIWZ 19.616 KB
Zał_3_SIWZ 48.196 KB
SIWZ_po zmianie 179.724 KB
Zał_7_SIWZ_Wzór umowy_po zmianie 27.545 KB
Zał_7_SIWZ_Wzór umowy_po zmianie 64.078 KB
Odpowiedź nr 1 77.056 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_skan 268.333 KB
Protokół z otwarcia ofert 417.402 KB
Ocena i wybór ofert 359.184 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie prac budowlanych:

BUDOWA ZATOKI PARKINGOWEJ PRZY DRODZE GMINNEJ W RĘDZINACH UL. NOWA

Załączniki:
Ogłoszenie 429.521 KB
Załączniki 2.417 MB
Przedmiar 2.935 MB
artykuł nr 13

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Urząd Gminy: Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rędziny.

artykuł nr 14

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent - pełny etat

artykuł nr 15

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej: BUDOWA ODCINKA RUROCIĄGU WODOCIĄGOWEGO DŁUGOŚCI 40mb DLA Z.G.M.i K. W RĘDZINACH
- Roboty budowlane
artykuł nr 16

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej:

ZAKUP I DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA Z.G.M.i.K W RĘDZINACH W SEZONIE 2017/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa

artykuł nr 17

Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO - 1 etat

artykuł nr 18

Ogłoszenie

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie następujących prac budowlanych

REMONT CHODNIKA W RĘDZINACH UL. NOWA

Załączniki:
Ogłoszenie 423.217 KB
Załączniki 3.183 MB
Ogłoszenie o wyniku postępowania 370.893 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej:

ZAKUP I DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA Z.G.M.i.K W RĘDZINACH W SEZONIE 2017/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa

Załączniki:
Ogłoszenie 6.646 MB
SIWZ 9.027 MB
Umowa 164.938 KB
Załączniki 4.128 MB
Informacja 1 35.403 KB
Protokół z otwarcie ofert 416.484 KB
Unieważnienie przetargu 196.597 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie

Roboty budowlane:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku: Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki

załącznik 7a - pobierz

załącznik 7b - pobierz

załącznik 13 - pobierz

artykuł nr 21

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na
stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Załączniki:
Ogłoszenie 1.339 MB
Informacja o wynikach naboru 245.448 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na
stanowisko ds. gospodarki komunalnej i geodezji.

artykuł nr 23

Ogłoszenie

Konkurs Ofert

na wykonanie następujących prac projektowych:

PRZEBUDOWA POMNIKA PAMIĘCI WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM W RUDNIKACH ul. WODNICA

Załączniki:
Ogłoszenie 418.002 KB
Załączniki 6.779 MB
Architektura 4.003 MB
Konstrukcja 439.715 KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania 338.970 KB
artykuł nr 24

Ogłoszenie

Agnecja Nieruchomości Rolnych Odział Terenowy w Opolu

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Załączniki:
Ogłoszenie 2.636 MB
artykuł nr 25

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej

Załączniki:
Ogłoszenie 795.176 KB
Informacja o wynikach naboru 241.430 KB
artykuł nr 26

Ogłoszenie

Budowa kontenerów socjalnych w Rędzinach ul. Bankowa - etap II

załącznik 7b - pobierz

Załączniki:
Ogłoszenie 8.153 MB
SIWZ 10.471 MB
druk oferta zał nr1 75.500 KB
oś Wyk -o wyklucz - zał nr 2 44.000 KB
ośw Wykon-speł warunków - zał nr 3 39.000 KB
umowa projekt zał nr 4 190.500 KB
wykaz osób - zał nr 5 171.500 KB
wykaz robót- zał nr 6 38.500 KB
zal 7a 15.051 MB
Załącznik nr 8 29.000 KB
zał nr 9 33.000 KB
zał nr 10 33.500 KB
zał nr 11 33.500 KB
zal 12 1.003 MB
zał nr 13 spec tech 53.000 KB
zal 14 234.989 KB
Protokół z otwarcia ofert 396.630 KB
Ogłoszenie o wyniku 514.735 KB
artykuł nr 27

Ogłoszenie

Konkurs Ofert na wykonanie następujących prac projektowych

WYKONANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Załączniki:
Ogłoszenie 2.543 MB
Ogłoszenie o wyniku postepowania 424.567 KB
artykuł nr 28

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia według procedury (zaprojektuj i zbuduj).

artykuł nr 29

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Kościelcu na odcinku od ul. J. Pawła II do budynku Aeroklubu Częstochowskiego wraz z przyłączem kanalizacyjnym.

artykuł nr 30

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Urząd Gminy: Przebudowa drogi gminnej w Kościelcu gmina Rędziny - droga nr 638049 S (wg procedury zaprojektuj i zbuduj)

załącznik - plan sytuacyjny - pobierz

załącznik - Granice pasa drogowego - pobierz

artykuł nr 31

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia według procedury (zaprojektuj i zbuduj).

artykuł nr 32

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Rędziny: Budowa dwóch linii oświetlenia ulicznego w Rędzinach i w Kościelcu

zalącznik 7a - pobierz

załącznik 7b - pobierz

artykuł nr 33

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej

Załączniki:
Ogłoszenie 1.653 MB
Informacja o wynikach naboru 282.988 KB
artykuł nr 34

zarządzenie nr 0050.28.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lutego 2017 roku.
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.28.2017 440.106 KB
artykuł nr 35

zarządzenie nr 0050.22.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 09 lutego 2017 roku.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2017 roku

Załączniki:
zwg0050.22.2017 478.919 KB
artykuł nr 36

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent - pełny etat

Załączniki:
Ogłoszenie 1,015.307 KB
Zmiana ogłoszenia 52.180 KB
Lista Osób Spełniających warunki formalne 198.470 KB
informacja o wyniku 312.648 KB
artykuł nr 37

Ogłoszenie

Rędziny: ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY POWSTAŁYCH NA TERENIE GMINY RĘDZINY

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 0050.13.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 stycznia 2017 roku.
w sprawie zmiana zarządzenia nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2017 roku w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny"

Załączniki:
zwg0050.13.2017 794.156 KB
artykuł nr 39

Zarządzenie nr 0050.11.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 stycznia 2017 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2017 roku w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny"

Załączniki:
zal do zwg0050.11.2017 291.737 KB
zal do zwg0050.11.2017 883.828 KB
zwg0050.11.2017 61.834 KB
artykuł nr 40

Ogłoszenie

Budowa chodznika wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej w Koninie ul. Wapienna.