artykuł nr 1

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej:

ZAKUP I DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA Z.G.M.i.K W RĘDZINACH W SEZONIE 2017/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa

Załączniki:
Ogłoszenie 654.826 KB
Załączniki 1.468 MB
artykuł nr 2

Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO - 1 etat

Załączniki:
Ogłoszenie 1.247 MB
artykuł nr 3

Ogłoszenie

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie następujących prac budowlanych

REMONT CHODNIKA W RĘDZINACH UL. NOWA

Załączniki:
Ogłoszenie 423.217 KB
Załączniki 3.183 MB
Ogłoszenie o wyniku postępowania 370.893 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej:

ZAKUP I DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO DLA Z.G.M.i.K W RĘDZINACH W SEZONIE 2017/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa

Załączniki:
Ogłoszenie 6.646 MB
SIWZ 9.027 MB
Umowa 164.938 KB
Załączniki 4.128 MB
Informacja 1 35.403 KB
Protokół z otwarcie ofert 416.484 KB
Unieważnienie przetargu 196.597 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Roboty budowlane:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku: Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki

załącznik 7a - pobierz

załącznik 7b - pobierz

załącznik 13 - pobierz

artykuł nr 6

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na
stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Załączniki:
Ogłoszenie 1.339 MB
Informacja o wynikach naboru 245.448 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na
stanowisko ds. gospodarki komunalnej i geodezji.

Załączniki:
Ogłoszenie 1.287 MB
Informacja o wynikach naboru 252.965 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie

Konkurs Ofert

na wykonanie następujących prac projektowych:

PRZEBUDOWA POMNIKA PAMIĘCI WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM W RUDNIKACH ul. WODNICA

Załączniki:
Ogłoszenie 418.002 KB
Załączniki 6.779 MB
Architektura 4.003 MB
Konstrukcja 439.715 KB
Ogłoszenie o wyniku postępowania 338.970 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie

Agnecja Nieruchomości Rolnych Odział Terenowy w Opolu

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Załączniki:
Ogłoszenie 2.636 MB
artykuł nr 10

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej

Załączniki:
Ogłoszenie 795.176 KB
Informacja o wynikach naboru 241.430 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie

Budowa kontenerów socjalnych w Rędzinach ul. Bankowa - etap II

załącznik 7b - pobierz

Załączniki:
Ogłoszenie 8.153 MB
SIWZ 10.471 MB
druk oferta zał nr1 75.500 KB
oś Wyk -o wyklucz - zał nr 2 44.000 KB
ośw Wykon-speł warunków - zał nr 3 39.000 KB
umowa projekt zał nr 4 190.500 KB
wykaz osób - zał nr 5 171.500 KB
wykaz robót- zał nr 6 38.500 KB
zal 7a 15.051 MB
Załącznik nr 8 29.000 KB
zał nr 9 33.000 KB
zał nr 10 33.500 KB
zał nr 11 33.500 KB
zal 12 1.003 MB
zał nr 13 spec tech 53.000 KB
zal 14 234.989 KB
Protokół z otwarcia ofert 396.630 KB
Ogłoszenie o wyniku 514.735 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie

Konkurs Ofert na wykonanie następujących prac projektowych

WYKONANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Załączniki:
Ogłoszenie 2.543 MB
Ogłoszenie o wyniku postepowania 424.567 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia według procedury (zaprojektuj i zbuduj).

artykuł nr 14

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Kościelcu na odcinku od ul. J. Pawła II do budynku Aeroklubu Częstochowskiego wraz z przyłączem kanalizacyjnym.

artykuł nr 15

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Urząd Gminy: Przebudowa drogi gminnej w Kościelcu gmina Rędziny - droga nr 638049 S (wg procedury zaprojektuj i zbuduj)

załącznik - plan sytuacyjny - pobierz

załącznik - Granice pasa drogowego - pobierz

artykuł nr 16

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia według procedury (zaprojektuj i zbuduj).

artykuł nr 17

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Rędziny: Budowa dwóch linii oświetlenia ulicznego w Rędzinach i w Kościelcu

zalącznik 7a - pobierz

załącznik 7b - pobierz

artykuł nr 18

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej

Załączniki:
Ogłoszenie 1.653 MB
Informacja o wynikach naboru 282.988 KB
artykuł nr 19

zarządzenie nr 0050.28.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lutego 2017 roku.
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.28.2017 440.106 KB
artykuł nr 20

zarządzenie nr 0050.22.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 09 lutego 2017 roku.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2017 roku

Załączniki:
zwg0050.22.2017 478.919 KB
artykuł nr 21

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent - pełny etat

Załączniki:
Ogłoszenie 1,015.307 KB
Zmiana ogłoszenia 52.180 KB
Lista Osób Spełniających warunki formalne 198.470 KB
informacja o wyniku 312.648 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie

Rędziny: ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY POWSTAŁYCH NA TERENIE GMINY RĘDZINY

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 0050.13.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 stycznia 2017 roku.
w sprawie zmiana zarządzenia nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2017 roku w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny"

Załączniki:
zwg0050.13.2017 794.156 KB
artykuł nr 24

Zarządzenie nr 0050.11.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 stycznia 2017 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2017 roku w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny"

Załączniki:
zal do zwg0050.11.2017 291.737 KB
zal do zwg0050.11.2017 883.828 KB
zwg0050.11.2017 61.834 KB
artykuł nr 25

Ogłoszenie

Budowa chodznika wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej w Koninie ul. Wapienna.