artykuł nr 1

Ogłoszenie

Ogłoszenia o naborze dla partnera
projektu: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w trzech szkołach na terenie Gminy Rędziny (SP Rudniki, SP Kościelec, SP Konin).

 

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze partnera 226 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Rędziny.

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie

„Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego działające na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 4/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do przeprowadzenia postępowania na wybór Operatora Infrastruktury zaprasza do składania ofert na:

Usługę dotyczącą eksploatacji, dostarczania (udostępniania) sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski” łączącej miejscowości powiatów kłobuckiego, myszkowskiego, częstochowskiego i Miasta Częstochowy.”

 

Link do ogłoszenia:

http://eregion.czestochowa.pl/2017/12/05/zapytanie-ofertowe-na-wybor-operatora-infrastruktury/

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na
stanowisko urzędnicze.

 

Załączniki:
Informacja o wynikach naboru 228 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Gminny Zakład komunikacyjny w Rędzinach: Sukcesywne dostawy oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach