artykuł nr 1

Wykaz placówek oświatowych

Lp.
Nazwa
szkoły/placówki
Adres
e-mail
Osoba reprezentująca
telefon
1
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelcu
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kościelcu
Gminne Przedszkole Publiczne w Kościelcu

ul. Wolności 90
42 -240 Kościelec
ul. Wolności 93,
42 – 240 Kościelec
zspkoscielec@redziny.pl
Arkadiusz Ryszczuk
34 3200 212
34 3200 194
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Rędzinach
Szkoła Podstawowa
im. G. Morcinka w Rędzinach
Gminne Przedszkole Publiczne
im. Jana Brzechwy w Rędzinach

ul. Szkolna 7
42 – 242 Rędziny
ul. Wolności 126
42 – 242 Rędziny
zsp1@redziny.pl
Agnieszka Rydecka
34 3279 019
34 3279 005
2
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Rędzinach
Szkoła Podstawowa
im. K. Pułaskiego w Rędzinach – Osiedlu
Gminne Przedszkole Publiczne w Rędzinach Osiedlu

ul. Działkowiczów 3
42 – 242 Rędziny
ul. Broniewskiego 7
42 – 242 Rędziny
zsp2@redziny.pl
Agnieszka Ryś
34 3279 008
34 3279 004
7
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Koninie
ul. Kielecka 37
42 – 240 Konin
spkonin@redziny.pl
Bożena Lasak
34 3279 552
8
Zespół Szkolno – Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudnikach
Szkoła Podstawowa w Rudnikach
Gminne Przedszkole Publiczne w Rudnikach
ul. Szkolna 11
42 – 240 Rudniki
zsprudniki@redziny.pl
Dawid Krzętowski
34 3279 541