artykuł nr 1

Wykaz placówek oświatowych

Lp.
Nazwa
szkoły/placówki
Adres
e-mail
Osoba reprezentująca
telefon
1
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelcu
 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka   w Kościelcu
 
Gminne Przedszkole Publiczne w Kościelcu
 

 

 

 
 
ul. Wolności 90
42 -240 Kościelec
 
ul. Wolności 93,
42 – 240 Kościelec
 
zspkoscielec@redziny.pl
Małgorzata Hutny
 
 
 
34 3200 212
 
34 3200 194
 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Rędzinach
 
Szkoła Podstawowa
im. G. Morcinka w Rędzinach
 
Gminne  Przedszkole  Publiczne  
im. Jana Brzechwy  w Rędzinach
 

 

 

 

 

ul. Szkolna 7
42 – 242 Rędziny
 
 
zsp1@redziny.pl
 
Elżbieta Kowalczyk
 
 
34 3279 019
 
34 3279 005
2
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Rędzinach
 
Szkoła Podstawowa
 im. K. Pułaskiego w Rędzinach – Osiedlu
 
Gminne Przedszkole Publiczne w Rędzinach Osiedlu
 
 

 

 

 

ul. Działkowiczów 3
42 – 242 Rędziny
 
ul. Broniewskiego 7
 42 – 242 Rędziny
 
zsp2@redziny.pl
Agnieszka Ryś
 
 
 
34 3279 008
 
34 3279 004
7
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Koninie
ul. Kielecka 37
42 – 240 Konin
 
 
spkonin@redziny.pl
Adam Jaruga
34 3279 552
8
Zespół Szkolno – Przedszkolny  
im. Jana Pawła II w Rudnikach
 
Szkoła Podstawowa w Rudnikach  
 
 
Gminne Przedszkole Publiczne w Rudnikach
 
ul. Szkolna 11
42 – 240 Rudniki
 
 
zsprudniki@redziny.pl
Dawid Krzętowski
34 3279 541