artykuł nr 1

Przewodniczący Rady

Maciej Mróz
Przewodniczący Rady Gminy
Telefon: +48 (34) 32-79-014

email: m.mroz@redziny.pl