artykuł nr 1

Przewodniczący Rady

Agnieszka Bajor
Przewodniczący Rady Gminy
Telefon: +48 (34) 32-79-014

email: a.bajor@redziny.pl