artykuł nr 1

Informacja

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO NA 2018 R.

Załączniki:
Informacja 424.334 KB
artykuł nr 2

Informacja

Na temat zapaleniu wątroby typu A (wzw A)

Załączniki:
Informacja 688.722 KB
artykuł nr 3

Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę na dzień 26 stycznia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 12.00 posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej.
Porządek posiedzenia :
1. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
2. Przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach
za roku 2017 oraz zapoznanie się z planem pracy na rok 2018.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Sprawy rożne.

artykuł nr 4

Informacja

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

artykuł nr 5

Komisja Rewizyjna

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę na dzień 19 stycznia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 15.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach.

Porządek posiedzenia:
--------------------------- .
1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór protokolanta
5. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Osiedla dotyczących taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków.
6. Wysłuchanie zaproszonych gości
7. Pytania w sprawie
8. Analiza materiałów z kontroli w Urzędzie Gminy praca nad draftem protokołu z kontroli.
9. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018
10. Sprawy różne
11. Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.