artykuł nr 1

Ogłoszenie o II przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.