Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 190188
   Dane podstawowe 10059
   Struktura organizacyjna 9230
Organy
   Wójt Gminy 5904
   Sekretarz 3979
   Skarbnik 3720
   Przewodniczący Rady 3473
   Rada Gminy 4826
   Komisje 3193
Prawo lokalne
   Statut 3334
   Regulamin 3156
   Uchwały 13247
     2016 2572
    ›    sesja XXX 27831
    ›    sesja XXXI 2914
    ›    sesja XXXII 2938
    ›    sesja XXXIII 1703
     2017 3615
    ›    sesja XXXIV 3425
    ›    sesja XXXV 1699
    ›    sesja XXXVI 2484
    ›    sesja XXXVII 1514
    ›    sesja XXXVIII 1567
    ›    sesja XXXIX 3008
    ›    sesja XL 1345
    ›    sesja XLI 2088
    ›    sesja XLII 1227
    ›    sesja XLIII 2721
    ›    sesja XLIV 8676
    ›    sesja XLV 1201
    ›    sesja XLVI 1925
    ›    sesja XLVII 2335
    ›    sesja XLVIII 2136
     2018 3908
    ›    sesja XLIX 1726
    ›    sesja L 2424
    ›    sesja LI 2359
    ›    sesja LII 2865
    ›    sesja LIII 1232
    ›    sesja LIV 2164
    ›    sesja LV 2020
    ›    sesja LVI 1063
    ›    sesja LVII 1125
    ›    sesja I 1108
    ›    sesja II 2960
    ›    sesja III 20014
    ›    sesja IV 2537
     2019 3294
    ›    sesja V 2897
    ›    sesja VI 1237
    ›    sesja VII 1553
    ›    sesja VIII 1050
    ›    sesja IX 2330
    ›    sesja X 977
    ›    sesja XI 1979
    ›    sesja XII 1054
    ›    sesja XIII 2550
    ›    sesja XIV 1197
    ›    sesja XV 1030
    ›    sesja XVI 2549
    ›    sesja XVII 1944
    ›    sesja XVIII 1990
    ›    sesja XIX 2020
     2020 1946
    ›    sesja XX 1050
    ›    sesja XXI 1904
    ›    sesja XXIII 1911
    ›    sesja XXII 792
    ›    sesja XXIV 2089
    ›    sesja XXV 1585
    ›    sesja XXVI 1540
    ›    sesja XXVII 892
    ›    sesja XXVIII 1566
    ›    sesja XXIX 1446
    ›    sesja XXX 772
    ›    sesja XXXI 1944
     2021 1780
    ›    sesja XXXII 959
    ›    sesja XXXIII 1313
    ›    sesja XXXIV 709
    ›    sesja XXXV 576
    ›    sesja XXXVI 1303
    ›    sesja XXXVII 520
    ›    sesja XXXVIII 591
    ›    sesja XXXIX 549
    ›    sesja XL 488
    ›    sesja XLI 627
    ›    sesja XLII 1582
    ›    sesja XLIII 1659
     2022 1427
    ›    sesja XLIV 1279
    ›    sesja XLV 488
    ›    sesja XLVI 1154
    ›    sesja XLVII 401
    ›    sesja XLVIII 433
    ›    sesja XLIX 410
    ›    sesja L 850
    ›    sesja LI 748
    ›    sesja LII 371
    ›    sesja LIII 389
    ›    sesja LIV 828
    ›    sesja LV 1691
    ›    sesja LVI 747
     2023 959
    ›    sesja LVII 540
    ›    sesja LVIII 632
    ›    sesja LIX 508
    ›    sesja LX 559
    ›    sesja LXI 208
    ›    sesja LXII 375
    ›    sesja LXIII 204
    ›    sesja LXIV 212
    ›    sesja LXV 188
    ›    sesja LXVI 294
    ›    sesja LXVII 259
   Zarządzenia Wójta Gminy 20280
     2016 7263
     2017 17463
     2018 15100
     2019 14276
     2020 11870
     2021 8549
     2022 7139
     2023 5273
     2024 299
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 20359
   Strategia rozwoju 4716
Dane publiczne
   Budżet gminy 4221
   Sprawozdania 3251
   Wieloletnia prognoza finansowa 5507
   Sprawozdawczość Budżetowa 2281
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 732
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 706
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 784
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 1029
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 866
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 676
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2021 606
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2022 449
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2023 171
   Emisja obligacji 1454
     2018 2543
     2020 451
   Opinia RIO 1537
     2019 744
   Plan Zamówień Publicznych 8034
     2017 946
     2018 874
     2019 749
     2020 581
     2021 561
     2022 492
   Wykaz organizacji pozarządowych 2325
   Oświadczenia Majątkowe 10040
     Wójt Gminy 4634
     Zastępca Wójta 2309
     Przewodniczący Rady 3008
     Rada Gminy 6547
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 4650
     Referaty i samodzielne stanowiska 5432
     Jednostki organizacyjne 4798
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 2568
   Formularze i wnioski 6769
Przetargi / Konkursy
   2016 12688
   2017 44464
   2018 40960
   2019 38253
   2020 37897
   2021 69643
   2022 26589
   2023 20234
   2024 2266
Tablica Ogłoszeń
   2016 8740
   2017 30982
   2018 28369
   2019 28497
   2020 23061
   2021 24713
   2022 20145
   2023 10878
   2024 1160
Wybory ławników 2024-2027
   Zawiadomienie 504
Interpelacje / Zapytania
   2016 2612
   2017 1847
   2018 3757
   2019 10857
   2020 8959
   2021 10294
   2022 12692
   2023 2462
   2024 177
Petycje / Wnioski
   2020 1851
   2021 2149
   2022 1561
   2023 1140
   2024 171
Projekty UE
   2016 2510
   2017 1480
   2018 2131
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 4182
Strategia Rozwoju
   Uchwały 3454
   Obwieszczenia 650
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Rędziny
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 12099
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rędziny 3212
   Ogłoszenia 3554
Jakość Powietrza
   Informacja 13232
Wybory Samorządowe 2024
   Informacja 271
RODO
   Informacja 1275
Monitoring
   Informacja 1533
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja 968
Wybory 2018
   Informacje 6271
Wybory PE 2019
   Informacje 3499
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 3195
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 4813
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 15.10.2023
   Informacja 1258
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 4257
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 3955
   Archiwalna strona BIP 2739
   Redakcja Biuletynu 2126
Łączna liczba odwiedzin:1300280