Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 200275
   Dane podstawowe 10545
   Struktura organizacyjna 9981
Organy
   Wójt Gminy 6714
   Sekretarz 4457
   Skarbnik 4810
   Przewodniczący Rady 4074
   Rada Gminy 6150
   Komisje 3478
Prawo lokalne
   Statut 3556
   Regulamin 3437
   Uchwały 13979
     2016 2615
    ›    sesja XXX 27973
    ›    sesja XXXI 2998
    ›    sesja XXXII 3046
    ›    sesja XXXIII 1744
     2017 3666
    ›    sesja XXXIV 3630
    ›    sesja XXXV 1754
    ›    sesja XXXVI 2613
    ›    sesja XXXVII 1562
    ›    sesja XXXVIII 1639
    ›    sesja XXXIX 3240
    ›    sesja XL 1403
    ›    sesja XLI 2224
    ›    sesja XLII 1289
    ›    sesja XLIII 2877
    ›    sesja XLIV 8874
    ›    sesja XLV 1249
    ›    sesja XLVI 2004
    ›    sesja XLVII 2433
    ›    sesja XLVIII 2223
     2018 3976
    ›    sesja XLIX 1775
    ›    sesja L 2535
    ›    sesja LI 2465
    ›    sesja LII 2997
    ›    sesja LIII 1287
    ›    sesja LIV 2268
    ›    sesja LV 2103
    ›    sesja LVI 1111
    ›    sesja LVII 1168
    ›    sesja I 1162
    ›    sesja II 3118
    ›    sesja III 20113
    ›    sesja IV 2622
     2019 3354
    ›    sesja V 3022
    ›    sesja VI 1288
    ›    sesja VII 1609
    ›    sesja VIII 1097
    ›    sesja IX 2433
    ›    sesja X 1030
    ›    sesja XI 2070
    ›    sesja XII 1112
    ›    sesja XIII 2656
    ›    sesja XIV 1249
    ›    sesja XV 1081
    ›    sesja XVI 2680
    ›    sesja XVII 2026
    ›    sesja XVIII 2083
    ›    sesja XIX 2112
     2020 1988
    ›    sesja XX 1115
    ›    sesja XXI 2004
    ›    sesja XXIII 2027
    ›    sesja XXII 842
    ›    sesja XXIV 2183
    ›    sesja XXV 1695
    ›    sesja XXVI 1632
    ›    sesja XXVII 963
    ›    sesja XXVIII 1676
    ›    sesja XXIX 1546
    ›    sesja XXX 829
    ›    sesja XXXI 2058
     2021 1838
    ›    sesja XXXII 1011
    ›    sesja XXXIII 1413
    ›    sesja XXXIV 764
    ›    sesja XXXV 627
    ›    sesja XXXVI 1384
    ›    sesja XXXVII 574
    ›    sesja XXXVIII 646
    ›    sesja XXXIX 597
    ›    sesja XL 544
    ›    sesja XLI 685
    ›    sesja XLII 1721
    ›    sesja XLIII 1795
     2022 1491
    ›    sesja XLIV 1380
    ›    sesja XLV 550
    ›    sesja XLVI 1304
    ›    sesja XLVII 458
    ›    sesja XLVIII 490
    ›    sesja XLIX 450
    ›    sesja L 949
    ›    sesja LI 853
    ›    sesja LII 425
    ›    sesja LIII 436
    ›    sesja LIV 923
    ›    sesja LV 1910
    ›    sesja LVI 893
     2023 1077
    ›    sesja LVII 620
    ›    sesja LVIII 742
    ›    sesja LIX 604
    ›    sesja LX 664
    ›    sesja LXI 264
    ›    sesja LXII 459
    ›    sesja LXIII 256
    ›    sesja LXIV 266
    ›    sesja LXV 243
    ›    sesja LXVI 494
    ›    sesja LXVII 430
     2024 197
    ›    sesja LXVIII 307
    ›    sesja LXIX 46
    ›    sesja LXX 158
    ›    sesja I 41
   Zarządzenia Wójta Gminy 21052
     2016 7594
     2017 18220
     2018 15856
     2019 14960
     2020 12552
     2021 9197
     2022 7861
     2023 6465
     2024 1229
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 21772
   Strategia rozwoju 5261
Dane publiczne
   Budżet gminy 4473
   Sprawozdania 3814
   Wieloletnia prognoza finansowa 7654
   Sprawozdawczość Budżetowa 2684
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 771
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 741
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 829
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 1100
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 915
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 752
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2021 666
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2022 514
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2023 227
   Emisja obligacji 1728
     2018 2647
     2020 491
   Opinia RIO 2248
     2019 789
   Plan Zamówień Publicznych 8717
     2017 975
     2018 905
     2019 779
     2020 607
     2021 587
     2022 547
     2023 17
     2024 37
   Wykaz organizacji pozarządowych 2948
   Oświadczenia Majątkowe 11049
     Wójt Gminy 5078
     Zastępca Wójta 2477
     Przewodniczący Rady 3219
     Rada Gminy 7356
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 4887
     Referaty i samodzielne stanowiska 5727
     Jednostki organizacyjne 5104
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 2847
   Formularze i wnioski 7358
Przetargi / Konkursy
   2016 13019
   2017 44843
   2018 41589
   2019 39046
   2020 38300
   2021 70616
   2022 27465
   2023 21363
   2024 7553
Tablica Ogłoszeń
   2016 9266
   2017 32265
   2018 29808
   2019 30190
   2020 25062
   2021 25720
   2022 21594
   2023 11821
   2024 4139
Wybory ławników 2024-2027
   Zawiadomienie 780
Interpelacje / Zapytania
   2016 3084
   2017 2319
   2018 4326
   2019 11399
   2020 9342
   2021 11122
   2022 13640
   2023 2858
   2024 602
Petycje / Wnioski
   2020 1982
   2021 2545
   2022 1799
   2023 1288
   2024 447
Projekty UE
   2016 6220
   2017 1821
   2018 2472
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 4340
Strategia Rozwoju
   Uchwały 3725
   Obwieszczenia 1136
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Rędziny
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 13528
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rędziny 3539
   Ogłoszenia/wnioski 3918
Jakość Powietrza
   Informacja 14835
Wybory do Parlamentu Europejskiego
   Informacja 505
RODO
   Informacja 1779
Monitoring
   Informacja 2109
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja 1299
Zgromadzenia
   Informacja 138
Wybory Samorządowe 2024
   Informacja 2969
Wybory 2018
   Informacje 7021
Wybory PE 2019
   Informacje 4019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 3809
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 5957
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 15.10.2023
   Informacja 1750
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 4723
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 4729
   Archiwalna strona BIP 3130
   Redakcja Biuletynu 2289
Łączna liczba odwiedzin:1397400