Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 175555
   Dane podstawowe 8507
   Struktura organizacyjna 8095
Organy
   Wójt Gminy 4070
   Sekretarz 3417
   Skarbnik 3087
   Przewodniczący Rady 3026
   Rada Gminy 4218
   Komisje 2772
Prawo lokalne
   Statut 2888
   Regulamin 2605
   Uchwały 12045
     2016 2415
    ›    sesja XXX 27062
    ›    sesja XXXI 2557
    ›    sesja XXXII 2606
    ›    sesja XXXIII 1522
     2017 3462
    ›    sesja XXXIV 2886
    ›    sesja XXXV 1500
    ›    sesja XXXVI 2096
    ›    sesja XXXVII 1330
    ›    sesja XXXVIII 1342
    ›    sesja XXXIX 2466
    ›    sesja XL 1151
    ›    sesja XLI 1765
    ›    sesja XLII 1037
    ›    sesja XLIII 2226
    ›    sesja XLIV 8260
    ›    sesja XLV 995
    ›    sesja XLVI 1602
    ›    sesja XLVII 2000
    ›    sesja XLVIII 1809
     2018 3730
    ›    sesja XLIX 1536
    ›    sesja L 2074
    ›    sesja LI 1995
    ›    sesja LII 2427
    ›    sesja LIII 1010
    ›    sesja LIV 1771
    ›    sesja LV 1647
    ›    sesja LVI 870
    ›    sesja LVII 928
    ›    sesja I 899
    ›    sesja II 2433
    ›    sesja III 19594
    ›    sesja IV 2147
     2019 3139
    ›    sesja V 2412
    ›    sesja VI 1040
    ›    sesja VII 1324
    ›    sesja VIII 864
    ›    sesja IX 1971
    ›    sesja X 801
    ›    sesja XI 1652
    ›    sesja XII 872
    ›    sesja XIII 2130
    ›    sesja XIV 1016
    ›    sesja XV 832
    ›    sesja XVI 2103
    ›    sesja XVII 1556
    ›    sesja XVIII 1601
    ›    sesja XIX 1652
     2020 1796
    ›    sesja XX 846
    ›    sesja XXI 1506
    ›    sesja XXIII 1553
    ›    sesja XXII 585
    ›    sesja XXIV 1731
    ›    sesja XXV 1228
    ›    sesja XXVI 1181
    ›    sesja XXVII 690
    ›    sesja XXVIII 1223
    ›    sesja XXIX 1050
    ›    sesja XXX 561
    ›    sesja XXXI 1476
     2021 1611
    ›    sesja XXXII 717
    ›    sesja XXXIII 958
    ›    sesja XXXIV 509
    ›    sesja XXXV 392
    ›    sesja XXXVI 935
    ›    sesja XXXVII 337
    ›    sesja XXXVIII 405
    ›    sesja XXXIX 361
    ›    sesja XL 302
    ›    sesja XLI 437
    ›    sesja XLII 1132
    ›    sesja XLIII 1123
     2022 1147
    ›    sesja XLIV 727
    ›    sesja XLV 284
    ›    sesja XLVI 647
    ›    sesja XLVII 208
    ›    sesja XLVIII 244
    ›    sesja XLIX 241
    ›    sesja L 478
    ›    sesja LI 381
    ›    sesja LII 178
    ›    sesja LIII 193
    ›    sesja LIV 411
    ›    sesja LV 809
    ›    sesja LVI 275
     2023 221
    ›    sesja LVII 207
    ›    sesja LVIII 92
    ›    sesja LIX 72
   Zarządzenia Wójta Gminy 18814
     2016 6334
     2017 15405
     2018 13061
     2019 12504
     2020 9910
     2021 6732
     2022 4953
     2023 1320
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 19291
   Strategia rozwoju 3920
Dane publiczne
   Budżet gminy 3657
   Sprawozdania 2563
   Wieloletnia prognoza finansowa 2784
   Sprawozdawczość Budżetowa 1761
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 557
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 598
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 666
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 871
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 686
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 545
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2021 397
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2022 233
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2023 15
   Emisja obligacji 1170
     2018 2162
     2020 355
   Opinia RIO 1185
     2019 634
   Plan Zamówień Publicznych 6196
     2017 833
     2018 769
     2019 655
     2020 473
     2021 448
     2022 321
   Wykaz organizacji pozarządowych 1861
   Oświadczenia Majątkowe 8734
     Wójt Gminy 4085
     Zastępca Wójta 2104
     Przewodniczący Rady 2609
     Rada Gminy 5679
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 4048
     Referaty i samodzielne stanowiska 4747
     Jednostki organizacyjne 4205
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 2157
   Formularze i wnioski 5863
Przetargi / Konkursy
   2016 11982
   2017 43091
   2018 39695
   2019 37014
   2020 36377
   2021 66522
   2022 22230
   2023 7022
Tablica Ogłoszeń
   2016 7732
   2017 28007
   2018 25335
   2019 25420
   2020 20316
   2021 20180
   2022 16336
   2023 2949
Wybory 2018
   Informacje 5291
Wybory PE 2019
   Informacje 2524
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 2204
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 3555
Interpelacje / Zapytania
   2016 2083
   2017 1537
   2018 3021
   2019 9211
   2020 7565
   2021 8218
   2022 4379
   2023 753
Petycje / Wnioski
   2020 1527
   2021 1457
   2022 1201
   2023 372
Projekty UE
   2016 2169
   2017 1144
   2018 1517
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 3630
Strategia Rozwoju
   Uchwały 2868
   Obwieszczenia 129
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Rędziny
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 9280
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rędziny 2428
   Ogłoszenia 400
Jakość Powietrza
   Informacja 9478
RODO
   Informacja 715
Monitoring
   Informacja 955
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja 587
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 3644
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 3269
   Archiwalna strona BIP 2331
   Redakcja Biuletynu 1688
Łączna liczba odwiedzin:1104481