Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 135616
   Dane podstawowe 5802
   Struktura organizacyjna 6135
Organy
   Wójt Gminy 3092
   Sekretarz 2600
   Skarbnik 2416
   Przewodniczący Rady 2347
   Rada Gminy 3236
   Komisje 2126
Prawo lokalne
   Statut 2071
   Regulamin 1993
   Uchwały 9615
     2016 2133
    ›    sesja XXX 25955
    ›    sesja XXXI 1882
    ›    sesja XXXII 1896
    ›    sesja XXXIII 1181
     2017 3009
    ›    sesja XXXIV 2035
    ›    sesja XXXV 1140
    ›    sesja XXXVI 1503
    ›    sesja XXXVII 1019
    ›    sesja XXXVIII 1038
    ›    sesja XXXIX 1633
    ›    sesja XL 862
    ›    sesja XLI 1150
    ›    sesja XLII 760
    ›    sesja XLIII 1411
    ›    sesja XLIV 7531
    ›    sesja XLV 715
    ›    sesja XLVI 1060
    ›    sesja XLVII 1392
    ›    sesja XLVIII 1225
     2018 3314
    ›    sesja XLIX 1195
    ›    sesja L 1392
    ›    sesja LI 1386
    ›    sesja LII 1632
    ›    sesja LIII 708
    ›    sesja LIV 1183
    ›    sesja LV 1062
    ›    sesja LVI 558
    ›    sesja LVII 646
    ›    sesja I 606
    ›    sesja II 1433
    ›    sesja III 15156
    ›    sesja IV 1314
     2019 2864
    ›    sesja V 1495
    ›    sesja VI 717
    ›    sesja VII 707
    ›    sesja VIII 533
    ›    sesja IX 1288
    ›    sesja X 495
    ›    sesja XI 1031
    ›    sesja XII 566
    ›    sesja XIII 1269
    ›    sesja XIV 716
    ›    sesja XV 515
    ›    sesja XVI 1337
    ›    sesja XVII 939
    ›    sesja XVIII 999
    ›    sesja XIX 1031
     2020 1398
    ›    sesja XX 519
    ›    sesja XXI 822
    ›    sesja XXIII 848
    ›    sesja XXII 291
    ›    sesja XXIV 873
    ›    sesja XXV 559
    ›    sesja XXVI 488
    ›    sesja XXVII 376
    ›    sesja XXVIII 549
    ›    sesja XXIX 374
    ›    sesja XXX 259
    ›    sesja XXXI 637
     2021 360
    ›    sesja XXXII 215
    ›    sesja XXXIII 234
    ›    sesja XXXIV 140
    ›    sesja XXXV 76
    ›    sesja XXXVI 127
    ›    sesja XXXVII 32
    ›    sesja XXXVIII 15
   Zarządzenia Wójta Gminy 15468
     2016 4323
     2017 11396
     2018 9175
     2019 8603
     2020 6141
     2021 2330
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 16900
   Strategia rozwoju 2967
Dane publiczne
   Budżet gminy 2866
   Sprawozdania 1481
   Wieloletnia prognoza finansowa 2254
   Sprawozdawczość Budżetowa 1154
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 353
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 374
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 450
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 622
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 447
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 273
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2021 40
   Emisja obligacji 749
     2018 1500
     2020 165
   Opinia RIO 708
     2019 444
   Plan Zamówień Publicznych 2769
     2017 632
     2018 587
     2019 472
     2020 287
     2021 185
   Wykaz organizacji pozarządowych 1321
   Oświadczenia Majątkowe 6337
     Wójt Gminy 3040
     Zastępca Wójta 1702
     Przewodniczący Rady 1833
     Rada Gminy 4138
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 2704
     Referaty i samodzielne stanowiska 3454
     Jednostki organizacyjne 2945
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 1462
   Formularze i wnioski 3997
Przetargi / Konkursy
   2016 10873
   2017 41161
   2018 37596
   2019 34472
   2020 32164
   2021 18276
Tablica Ogłoszeń
   2016 6245
   2017 23639
   2018 20744
   2019 20099
   2020 15972
   2021 7894
Wybory 2018
   Informacje 3884
Wybory PE 2019
   Informacje 1692
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 1405
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 2094
Interpelacje / Zapytania
   2016 1640
   2017 1115
   2018 1796
   2019 6440
   2020 5397
   2021 2284
Petycje / Wnioski
   2020 1146
   2021 377
Projekty UE
   2016 1734
   2017 763
   2018 1104
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 2748
Nagrania z obrad sesji
   2019 965
   2020 744
Strategia Rozwoju
   Uchwały 2120
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Rędziny
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 3560
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rędziny 242
Jakość Powietrza
   Informacja 4591
RODO
   Informacja 380
Monitoring
   Informacja 455
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja 113
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 2710
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 2514
   Archiwalna strona BIP 1766
   Redakcja Biuletynu 1226
Łączna liczba odwiedzin:750046