Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 181406
   Dane podstawowe 9040
   Struktura organizacyjna 8430
Organy
   Wójt Gminy 5361
   Sekretarz 3582
   Skarbnik 3285
   Przewodniczący Rady 3213
   Rada Gminy 4420
   Komisje 2877
Prawo lokalne
   Statut 3020
   Regulamin 2725
   Uchwały 12398
     2016 2481
    ›    sesja XXX 27318
    ›    sesja XXXI 2697
    ›    sesja XXXII 2740
    ›    sesja XXXIII 1596
     2017 3525
    ›    sesja XXXIV 3125
    ›    sesja XXXV 1574
    ›    sesja XXXVI 2238
    ›    sesja XXXVII 1407
    ›    sesja XXXVIII 1418
    ›    sesja XXXIX 2656
    ›    sesja XL 1224
    ›    sesja XLI 1896
    ›    sesja XLII 1120
    ›    sesja XLIII 2399
    ›    sesja XLIV 8403
    ›    sesja XLV 1076
    ›    sesja XLVI 1745
    ›    sesja XLVII 2139
    ›    sesja XLVIII 1928
     2018 3795
    ›    sesja XLIX 1606
    ›    sesja L 2217
    ›    sesja LI 2141
    ›    sesja LII 2600
    ›    sesja LIII 1114
    ›    sesja LIV 1910
    ›    sesja LV 1804
    ›    sesja LVI 941
    ›    sesja LVII 1003
    ›    sesja I 979
    ›    sesja II 2660
    ›    sesja III 19726
    ›    sesja IV 2306
     2019 3191
    ›    sesja V 2597
    ›    sesja VI 1119
    ›    sesja VII 1423
    ›    sesja VIII 944
    ›    sesja IX 2122
    ›    sesja X 878
    ›    sesja XI 1789
    ›    sesja XII 945
    ›    sesja XIII 2314
    ›    sesja XIV 1088
    ›    sesja XV 903
    ›    sesja XVI 2275
    ›    sesja XVII 1732
    ›    sesja XVIII 1764
    ›    sesja XIX 1792
     2020 1868
    ›    sesja XX 923
    ›    sesja XXI 1649
    ›    sesja XXIII 1711
    ›    sesja XXII 672
    ›    sesja XXIV 1882
    ›    sesja XXV 1368
    ›    sesja XXVI 1335
    ›    sesja XXVII 778
    ›    sesja XXVIII 1372
    ›    sesja XXIX 1206
    ›    sesja XXX 636
    ›    sesja XXXI 1670
     2021 1684
    ›    sesja XXXII 810
    ›    sesja XXXIII 1097
    ›    sesja XXXIV 589
    ›    sesja XXXV 470
    ›    sesja XXXVI 1094
    ›    sesja XXXVII 410
    ›    sesja XXXVIII 479
    ›    sesja XXXIX 438
    ›    sesja XL 372
    ›    sesja XLI 513
    ›    sesja XLII 1298
    ›    sesja XLIII 1396
     2022 1260
    ›    sesja XLIV 940
    ›    sesja XLV 366
    ›    sesja XLVI 876
    ›    sesja XLVII 283
    ›    sesja XLVIII 315
    ›    sesja XLIX 308
    ›    sesja L 634
    ›    sesja LI 524
    ›    sesja LII 260
    ›    sesja LIII 271
    ›    sesja LIV 585
    ›    sesja LV 1135
    ›    sesja LVI 467
     2023 446
    ›    sesja LVII 313
    ›    sesja LVIII 260
    ›    sesja LIX 265
    ›    sesja LX 277
    ›    sesja LXI 78
    ›    sesja LXII 46
   Zarządzenia Wójta Gminy 19241
     2016 6707
     2017 16158
     2018 13830
     2019 13172
     2020 10646
     2021 7475
     2022 5777
     2023 2536
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 19651
   Strategia rozwoju 4077
Dane publiczne
   Budżet gminy 3803
   Sprawozdania 2729
   Wieloletnia prognoza finansowa 2887
   Sprawozdawczość Budżetowa 1861
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 657
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 648
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 713
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 919
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 793
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 596
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2021 512
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2022 339
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2023 85
   Emisja obligacji 1253
     2018 2301
     2020 394
   Opinia RIO 1279
     2019 679
   Plan Zamówień Publicznych 6941
     2017 883
     2018 810
     2019 696
     2020 516
     2021 491
     2022 388
   Wykaz organizacji pozarządowych 1953
   Oświadczenia Majątkowe 9304
     Wójt Gminy 4320
     Zastępca Wójta 2198
     Przewodniczący Rady 2782
     Rada Gminy 6031
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 4320
     Referaty i samodzielne stanowiska 5084
     Jednostki organizacyjne 4508
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 2269
   Formularze i wnioski 6112
Przetargi / Konkursy
   2016 12186
   2017 43517
   2018 40191
   2019 37478
   2020 36915
   2021 67769
   2022 23444
   2023 13199
Tablica Ogłoszeń
   2016 8037
   2017 28966
   2018 26413
   2019 26681
   2020 21301
   2021 21833
   2022 17747
   2023 6313
Wybory ławników 2024-2027
   Zawiadomienie 114
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 15.10.2023
   Informacja 270
Interpelacje / Zapytania
   2016 2175
   2017 1622
   2018 3248
   2019 9835
   2020 8120
   2021 9059
   2022 11426
   2023 1400
Petycje / Wnioski
   2020 1600
   2021 1595
   2022 1276
   2023 632
Projekty UE
   2016 2252
   2017 1223
   2018 1600
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 3805
Strategia Rozwoju
   Uchwały 3016
   Obwieszczenia 210
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Rędziny
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 10388
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rędziny 2684
   Ogłoszenia 576
Jakość Powietrza
   Informacja 10926
RODO
   Informacja 810
Monitoring
   Informacja 1059
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja 680
Wybory 2018
   Informacje 5634
Wybory PE 2019
   Informacje 2818
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 2485
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 3969
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 3815
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 3416
   Archiwalna strona BIP 2427
   Redakcja Biuletynu 1775
Łączna liczba odwiedzin:1177479