Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 175815
   Dane podstawowe 8524
   Struktura organizacyjna 8111
Organy
   Wójt Gminy 4076
   Sekretarz 3427
   Skarbnik 3093
   Przewodniczący Rady 3033
   Rada Gminy 4224
   Komisje 2780
Prawo lokalne
   Statut 2895
   Regulamin 2610
   Uchwały 12058
     2016 2418
    ›    sesja XXX 27069
    ›    sesja XXXI 2564
    ›    sesja XXXII 2609
    ›    sesja XXXIII 1526
     2017 3466
    ›    sesja XXXIV 2893
    ›    sesja XXXV 1506
    ›    sesja XXXVI 2102
    ›    sesja XXXVII 1334
    ›    sesja XXXVIII 1345
    ›    sesja XXXIX 2471
    ›    sesja XL 1155
    ›    sesja XLI 1771
    ›    sesja XLII 1043
    ›    sesja XLIII 2234
    ›    sesja XLIV 8264
    ›    sesja XLV 999
    ›    sesja XLVI 1606
    ›    sesja XLVII 2007
    ›    sesja XLVIII 1814
     2018 3733
    ›    sesja XLIX 1539
    ›    sesja L 2079
    ›    sesja LI 2000
    ›    sesja LII 2431
    ›    sesja LIII 1011
    ›    sesja LIV 1774
    ›    sesja LV 1648
    ›    sesja LVI 873
    ›    sesja LVII 931
    ›    sesja I 901
    ›    sesja II 2438
    ›    sesja III 19597
    ›    sesja IV 2155
     2019 3140
    ›    sesja V 2419
    ›    sesja VI 1048
    ›    sesja VII 1328
    ›    sesja VIII 868
    ›    sesja IX 1974
    ›    sesja X 805
    ›    sesja XI 1656
    ›    sesja XII 875
    ›    sesja XIII 2135
    ›    sesja XIV 1019
    ›    sesja XV 836
    ›    sesja XVI 2108
    ›    sesja XVII 1564
    ›    sesja XVIII 1604
    ›    sesja XIX 1658
     2020 1800
    ›    sesja XX 852
    ›    sesja XXI 1508
    ›    sesja XXIII 1560
    ›    sesja XXII 592
    ›    sesja XXIV 1734
    ›    sesja XXV 1233
    ›    sesja XXVI 1185
    ›    sesja XXVII 694
    ›    sesja XXVIII 1226
    ›    sesja XXIX 1054
    ›    sesja XXX 565
    ›    sesja XXXI 1480
     2021 1618
    ›    sesja XXXII 718
    ›    sesja XXXIII 961
    ›    sesja XXXIV 514
    ›    sesja XXXV 397
    ›    sesja XXXVI 937
    ›    sesja XXXVII 339
    ›    sesja XXXVIII 408
    ›    sesja XXXIX 366
    ›    sesja XL 305
    ›    sesja XLI 441
    ›    sesja XLII 1135
    ›    sesja XLIII 1143
     2022 1157
    ›    sesja XLIV 734
    ›    sesja XLV 287
    ›    sesja XLVI 655
    ›    sesja XLVII 212
    ›    sesja XLVIII 248
    ›    sesja XLIX 244
    ›    sesja L 487
    ›    sesja LI 387
    ›    sesja LII 183
    ›    sesja LIII 198
    ›    sesja LIV 415
    ›    sesja LV 815
    ›    sesja LVI 280
     2023 230
    ›    sesja LVII 209
    ›    sesja LVIII 96
    ›    sesja LIX 90
   Zarządzenia Wójta Gminy 18834
     2016 6340
     2017 15415
     2018 13065
     2019 12510
     2020 9927
     2021 6737
     2022 4959
     2023 1344
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 19308
   Strategia rozwoju 3926
Dane publiczne
   Budżet gminy 3666
   Sprawozdania 2579
   Wieloletnia prognoza finansowa 2790
   Sprawozdawczość Budżetowa 1769
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 562
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 604
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 667
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 874
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 690
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 549
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2021 406
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2022 246
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2023 20
   Emisja obligacji 1176
     2018 2169
     2020 358
   Opinia RIO 1190
     2019 637
   Plan Zamówień Publicznych 6218
     2017 838
     2018 772
     2019 659
     2020 478
     2021 451
     2022 325
   Wykaz organizacji pozarządowych 1866
   Oświadczenia Majątkowe 8786
     Wójt Gminy 4100
     Zastępca Wójta 2109
     Przewodniczący Rady 2618
     Rada Gminy 5698
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 4055
     Referaty i samodzielne stanowiska 4762
     Jednostki organizacyjne 4217
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 2160
   Formularze i wnioski 5876
Przetargi / Konkursy
   2016 11997
   2017 43116
   2018 39717
   2019 37036
   2020 36407
   2021 66570
   2022 22269
   2023 7209
Tablica Ogłoszeń
   2016 7747
   2017 28041
   2018 25394
   2019 25476
   2020 20365
   2021 20241
   2022 16384
   2023 3071
Wybory 2018
   Informacje 5318
Wybory PE 2019
   Informacje 2539
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 2218
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 3581
Interpelacje / Zapytania
   2016 2092
   2017 1545
   2018 3040
   2019 9265
   2020 7605
   2021 8257
   2022 10679
   2023 796
Petycje / Wnioski
   2020 1531
   2021 1465
   2022 1211
   2023 386
Projekty UE
   2016 2176
   2017 1149
   2018 1520
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 3638
Strategia Rozwoju
   Uchwały 2875
   Obwieszczenia 135
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Rędziny
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 9321
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rędziny 2452
   Ogłoszenia 408
Jakość Powietrza
   Informacja 9540
RODO
   Informacja 720
Monitoring
   Informacja 962
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja 593
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 3655
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 3275
   Archiwalna strona BIP 2336
   Redakcja Biuletynu 1697
Łączna liczba odwiedzin:1113428