Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona Główna 129982
   Dane podstawowe 5432
   Struktura organizacyjna 5853
Organy
   Wójt Gminy 2963
   Sekretarz 2479
   Skarbnik 2296
   Przewodniczący Rady 2240
   Rada Gminy 3113
   Komisje 2043
Prawo lokalne
   Statut 1951
   Regulamin 1907
   Uchwały 9362
     2016 2095
    ›    sesja XXX 25787
    ›    sesja XXXI 1755
    ›    sesja XXXII 1761
    ›    sesja XXXIII 1126
     2017 2964
    ›    sesja XXXIV 1852
    ›    sesja XXXV 1080
    ›    sesja XXXVI 1396
    ›    sesja XXXVII 950
    ›    sesja XXXVIII 970
    ›    sesja XXXIX 1485
    ›    sesja XL 794
    ›    sesja XLI 1018
    ›    sesja XLII 712
    ›    sesja XLIII 1245
    ›    sesja XLIV 7396
    ›    sesja XLV 663
    ›    sesja XLVI 955
    ›    sesja XLVII 1251
    ›    sesja XLVIII 1101
     2018 3221
    ›    sesja XLIX 1129
    ›    sesja L 1244
    ›    sesja LI 1266
    ›    sesja LII 1466
    ›    sesja LIII 652
    ›    sesja LIV 1055
    ›    sesja LV 948
    ›    sesja LVI 491
    ›    sesja LVII 587
    ›    sesja I 546
    ›    sesja II 1233
    ›    sesja III 14316
    ›    sesja IV 1195
     2019 2774
    ›    sesja V 1281
    ›    sesja VI 655
    ›    sesja VII 657
    ›    sesja VIII 479
    ›    sesja IX 1145
    ›    sesja X 441
    ›    sesja XI 896
    ›    sesja XII 502
    ›    sesja XIII 1086
    ›    sesja XIV 651
    ›    sesja XV 448
    ›    sesja XVI 1165
    ›    sesja XVII 797
    ›    sesja XVIII 853
    ›    sesja XIX 885
     2020 1316
    ›    sesja XX 449
    ›    sesja XXI 707
    ›    sesja XXIII 711
    ›    sesja XXII 226
    ›    sesja XXIV 727
    ›    sesja XXV 440
    ›    sesja XXVI 360
    ›    sesja XXVII 316
    ›    sesja XXVIII 407
    ›    sesja XXIX 250
    ›    sesja XXX 196
    ›    sesja XXXI 448
     2021 180
    ›    sesja XXXII 133
    ›    sesja XXXIII 107
    ›    sesja XXXIV 39
   Zarządzenia Wójta Gminy 14951
     2016 3952
     2017 10629
     2018 8381
     2019 7780
     2020 5369
     2021 1308
   Transmisja z obrad Rady Gminy Rędziny 3234
   Strategia rozwoju 2887
Dane publiczne
   Budżet gminy 2765
   Sprawozdania 1257
   Wieloletnia prognoza finansowa 2176
   Sprawozdawczość Budżetowa 1066
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2015 314
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2016 342
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2017 411
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2018 583
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2019 407
     Roczne sprawozdania budżetowe za rok 2020 213
   Emisja obligacji 703
     2018 1376
     2020 101
   Opinia RIO 654
     2019 402
   Plan Zamówień Publicznych 2346
     2017 597
     2018 562
     2019 433
     2020 255
     2021 124
   Wykaz organizacji pozarządowych 1231
   Oświadczenia Majątkowe 5724
     Wójt Gminy 2829
     Zastępca Wójta 1571
     Przewodniczący Rady 1664
     Rada Gminy 3891
     Placówki Oświatowo-Wychowawcze 2440
     Referaty i samodzielne stanowiska 3183
     Jednostki organizacyjne 2706
Biuro Obsługi Interesanta
   Skrzynka Podawcza 1387
   Formularze i wnioski 3765
Przetargi / Konkursy
   2016 10709
   2017 40853
   2018 37253
   2019 34104
   2020 31166
   2021 9071
Tablica Ogłoszeń
   2016 6041
   2017 22753
   2018 19880
   2019 19120
   2020 15037
   2021 4686
Wybory 2018
   Informacje 3646
Wybory PE 2019
   Informacje 1563
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Informacje 1278
Wybory prezydenckie 2020
   Informacja 1876
Interpelacje / Zapytania
   2016 1588
   2017 1065
   2018 1653
   2019 5960
   2020 4978
   2021 1159
Petycje / Wnioski
   2020 1091
   2021 44
Projekty UE
   2016 1658
   2017 707
   2018 1043
Strony BIP jednostek podległych
   Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej w jednostkach podległych gminie 2633
Nagrania z obrad sesji
   2019 841
   2020 670
Strategia Rozwoju
   Uchwały 2032
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie Rędziny
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 2890
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rędziny 69
Jakość Powietrza
   Informacja 3629
RODO
   Informacja 339
Monitoring
   Informacja 398
Deklaracja Dostępności
   Deklaracja 42
Inne
   Wykaz placówek oświatowych 2584
   Wykaz jednostek realizujących zadania Gminy 2429
   Archiwalna strona BIP 1696
   Redakcja Biuletynu 1140
Łączna liczba odwiedzin:686396