artykuł nr 1

Zarządzenie nr. 0050.19.2024

Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Rędzinach

Załączniki:
0050.19.2024168 KB