artykuł nr 1

Uchwała Nr 346/LVII/2023

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 12 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2023-2032

Załączniki:
wyniki głosowania 483 KB
RG-346-LVII-202311 MB