artykuł nr 1

Uchwała Nr 342/LVI/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rędziny do 2030 roku