artykuł nr 1

Uchwała Nr 341/LVI/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Rędziny na 2023 rok