artykuł nr 1

Uchwała Nr 340/LVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2023-2032