artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.183.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2023 r.
w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rędzinach

Załączniki:
0050.183.2023357 KB