artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.187.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia procedur zapobiegania zjawiskom niepożądanym w Urzędzie Gminy Rędziny.

Załączniki:
0050.187.2023MB