artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.189.2023

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2023-2032

Załączniki:
0050.189.2023MB