artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 304/LII/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2022r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 34/V/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 21.02.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

Załączniki:
RG 304.LII.202271 KB