artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 303/LII/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032

Załączniki:
RG 303.LII.2022MB