artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 301/LI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 2 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

Załączniki:
RG 301.LI.2022189 KB