artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 300/LI/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego od osób fizycznych oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Załączniki:
RG 300.LI.2022102 KB