artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 298/LI/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie: utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej w ramach projektu pt. „Poprawa dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Rędziny poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach oraz nadania jej Statutu

Załączniki:
RG 298.LI.202247 KB