artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 294/L/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Rędzinach

Załączniki:
RG 294.L.2022158 KB