artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 282/XLVIII/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032

Załączniki:
RG-282-XLVIII-202211 MB