artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 280/XLVIII/2022

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z jedno­stek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rędziny za udział w działaniach ra­towniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach