artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 276/XLVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Rędzinach

Załączniki:
RG-276-XLVI-2022MB