artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 274/XLVI/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy

Załączniki:
RG-274-XLVI-2022MB