artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 262/XLIV/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-262-XLIV-2022555 KB