artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 260/XLIV/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rędziny na 2022 rok.

Załączniki:
RG-260-XLIV-2022721 KB