artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.163.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 30.12.2022 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy Rędziny

Załączniki:
0050.163.2022271 KB