artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.165.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 grudnia 2022

w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 na 2022 rok

Załączniki:
0050.165.2022MB