artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.167.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2022-2032

Załączniki:
0050.167.2022MB