artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.150.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 grudnia 2022r.

w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Załączniki:
0050.150.202240 KB