artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.145.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 listopada 2022r

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie
zamówienia na wykonanie zadania pn. :

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa gmina

Załączniki:
0050.145.2022380 KB