artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.105.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 września 2022r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II-ch przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Załączniki:
0050.105.2022351 KB