artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.107.2022

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 8 września 2022

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023
rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załączniki:
0050.107.202217 MB